Standard Svensk standard · SS-EN 421:2010

Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for gloves to protect against ionizing radiation and radioactive contamination. The standard is applicable to gloves offering protection to the hand and various parts of the arm and shoulder. It applies also to gloves to be mounted in permanent containment enclosures.

This European Standard also applies to intermediary sleeves used between a glove and a permanent containment enclosure (report to 4.7.2.3).

The requirements of this European Standard do not apply to protective gloves against X-ray radiation.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Skyddskläder (13.340.10) Skyddshandskar (13.340.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddshandskar, SIS/TK 402/AG 08

Internationell titel: Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination

Artikelnummer: STD-74346

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-06-07

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 421