Standard Svensk standard · SS-EN 17092-6:2020

Skyddskläder för motorcyklister - Del 6: Krav på plagg avsedda att hålla slagskydd på plats

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies general requirements for motorcyclists’ protective garments of Class C, worn as under or overgarments, intended to provide limited protection to the wearer against impact injury. It applies to protective garments for motorcycle on-road use.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: MC -skydd, SIS/TK 402/AG 09

Internationell titel: Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Class C garments - Requirements

Artikelnummer: STD-80020510

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-03

Antal sidor: 28