Standard Svensk standard · SS-EN ISO 374-2:2019

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 2: Bestämning av penetrationsmotstånd (ISO 374-2:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 374-2:2019

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 2: Bestämning av penetrationsmotstånd (ISO 374-2:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method for the penetration resistance of gloves that protect against dangerous chemicals and/or micro-organisms.

Ämnesområden

Skyddshandskar (13.340.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 374-2:2019

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 2: Bestämning av penetrationsmotstånd (ISO 374-2:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddshandskar, SIS/TK 402/AG 08

Internationell titel: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration (ISO 374-2:2019)

Artikelnummer: STD-80017820

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-30

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 374-2:2014