Standard Svensk standard · SS-EN 13594:2015

Skyddshandskar för motorcyklister - Fordringar och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to protective gloves for motorcycle on-road use. It specifies the requirements for sizing, ergonomics, innocuousness, mechanical properties, impact protection, marking and information for users. It also describes the appropriate test methods.

Ämnesområden

Skyddshandskar (13.340.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: MC -skydd, SIS/TK 402/AG 09

Internationell titel: Protective gloves for motorcycle riders - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8016290

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-09-22

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13594