Standard Svensk standard · SS-EN 13911:2017

Skyddskläder för brandmän - Fordringar och provningsmetoder för huvor för brandmän

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies minimum safety requirements and test methods for a firehood to be worn during firefighting operations to protect against heat and fire. This standard only applies in situations when protective clothing (EN 469), breathing apparatus (EN 136 and EN 137), and helmet (EN 443) are also worn.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10) Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot hetta och flamma, SIS/TK 402/AG 02

Internationell titel: Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters

Artikelnummer: STD-8028294

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-08-29

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13911:2004