Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17512:2020

Personlig skyddsutrustning - Smarta plagg - Termer och definitioner

Status: Gällande

Omfattning
This document lists terms and definitions related to core terms in the field of smart garments providing protection against heat and flame (i.e. advanced garments and ensembles of garments as mentioned in the Introduction). It is intended to facilitate communications, for example, between organizations and individuals in industry and those who interact with them.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Textil- och läderteknik (01.040.59) Skyddskläder (13.340.10) Smarta textilier (59.080.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddskläder - Allmänna krav, SIS/TK 402/AG 01

Internationell titel: Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions

Artikelnummer: STD-80022690

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-23

Antal sidor: 24