Standard Svensk standard · SS-EN 1082-1

Skyddskläder - Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar - Del 1: Brynjehandskar och armskydd

Status: Gällande

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot mekaniska faror, SIS/TK 402/AG 05

Internationell titel: Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part1: Chain mail gloves and arm guards

Artikelnummer: STD-20038

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-07

Antal sidor: 44