Standard Svensk standard · SS-EN 1082-2

Skyddskläder - Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar - Del 2: Handskar och armskydd av andra material än ringbrynjor

Status: Gällande

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10) Skyddshandskar (13.340.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot mekaniska faror, SIS/TK 402/AG 05

Internationell titel: Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail

Artikelnummer: STD-27751

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-20

Antal sidor: 17