Standard Svensk standard · SS-EN 16778:2016

Skyddshandskar - Bestämning av dimetylformamid i handskar

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a test method for the determination of Dimethylformamide (DMFa – CAS N° 68-12-2) in glove materials.
NOTE For Dimethylformamide the following abbreviations can be used: DMF, DMFa DMFo.
The test method is applicable for the following materials:
— polyurethane (PU) materials (except elastane), PU Coated material (textile, leather), PU foam, PU blended materials;
— adhesives;
— all materials manufactured with a dipping process using DMFa.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Skyddskläder (13.340.10) Skyddshandskar (13.340.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddshandskar, SIS/TK 402/AG 08

Internationell titel: Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves

Artikelnummer: STD-8019755

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-04

Antal sidor: 20