Standard Svensk standard · SS-EN 16778:2016

Skyddshandskar - Bestämning av dimetylformamid i handskar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16778:2016

Skyddshandskar - Bestämning av dimetylformamid i handskar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method for the determination of Dimethylformamide (DMFa – CAS N° 68-12-2) in glove materials. NOTE For Dimethylformamide the following abbreviations can be used: DMF, DMFa DMFo. The test method is applicable for the following materials: — polyurethane (PU) materials (except elastane), PU Coated material (textile, leather), PU foam, PU blended materials; — adhesives; — all materials manufactured with a dipping process using DMFa.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Skyddskläder (13.340.10) Skyddshandskar (13.340.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16778:2016

Skyddshandskar - Bestämning av dimetylformamid i handskar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddshandskar, SIS/TK 402/AG 08

Internationell titel: Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves

Artikelnummer: STD-8019755

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-04

Antal sidor: 20