Standard Svensk standard · SS-EN 17092-2:2020

Skyddskläder för motorcyklister - Del 2: Krav på plagg för högsta skyddsnivån ”AAA”

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies general requirements for motorcyclists’ protective garments of Class AAA: protective garments, which are intended to provide limited protection to the wearer against abrasion and impact injury. It applies to protective garments for motorcycle on-road use.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: MC -skydd, SIS/TK 402/AG 09

Internationell titel: Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Class AAA garments - Requirements

Artikelnummer: STD-80020506

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-03

Antal sidor: 28