Standard Svensk standard · SS-EN 510:2019

Specifikation för skyddskläder som används där risk föreligger att fastna i rörliga delar

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the properties of protective clothing that minimize the risk of its entanglement or drawing-in by moving parts when the wearer is working at or near hazardous moving machines or devices. This standard does not include protective clothing against injuries by special moving machine parts for which specific standards exist, e.g. protective clothing for users of chainsaws.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddskläder - Allmänna krav, SIS/TK 402/AG 01

Internationell titel: Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts

Artikelnummer: STD-80018810

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-12-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 510