Standard Svensk standard · SS-EN 17092-3:2020

Skyddskläder för motorcyklister - Del 3: Krav på plagg för mellersta skyddsnivån “AA”

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies general requirements for motorcyclists’ protective garments of Class AA: protective garments, which are intended to provide limited protection to the wearer against abrasion and impact injury. It applies to protective garments for motorcycle on-road use.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: MC -skydd, SIS/TK 402/AG 09

Internationell titel: Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Class AA garments - Requirements

Artikelnummer: STD-80020507

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-03

Antal sidor: 28