Standardutveckling · SIS/TK 494

Samhällssäkerhet

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar som exempelvis el- och vattenavbrott, naturkatastrofer eller allvarliga konflikter i Sveriges närområde ställer höga krav på samhället men även på dig som individ och din organisation. För att göra samhället säkrare pågår ett omfattande standardiseringsarbete för att underlätta samverkan och göra det enklare när det oväntade inträffar.

Målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer.

Kommittén arbetar med standardisering av riskhantering, kontinuitetshantering, krisberedskap, ökad resiliens, interoperabilitet, informationshantering, kunskapshantering och ledning för att förebygga i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser.

Arbetet omfattar även standardisering av civilt försvar till nytta för totalförsvaret.


 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 45 standarder
ISO 22326, ...
ISO 22327, ...
ISO/TS 22375, Security and resilience - Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience
ISO 22382, Säkerhet och resiliens - Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument - Vägledning för innehåll, säkerhet och utfärdande av punktskattsmärkning
ISO 22340, Security and resilience - Protective security - Guidelines for establishing an enterprise protective security architecture and management framework
ISO/IEC 31030, Travel risk management - Guidance for organizations
ISO 31050, Risk Management - Guidelines for managing emerging risks to enhance resilience
CEN/TR , Assessment framework for new standardisation work items related to Disaster Management
EN , CBRNE Training Framework: Requirements for CBRNE education and training
EN , Provisions of lone worker services
ISO 31040, General technical principles for risk management of consumer product safety
ISO 22329, Security and resilience - Emergency management - Guidelines for the use of social media in emergencies
EN 16850, Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities
ISO 22342, Security and resilience - Protective security - Guidelines for the development of a security plan for an organization
SS 22304, Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Handbok för kontinuitetshantering enligt ISO 22301
ISO 31073, Risk management - Terminology
ISO 22371, Security and resilience - Urban resilience - Framework, model and guidelines for strategy and implementation
EN 17091, Crisis management - Guidance for developing a strategic capability
ISO 22379, Security and resilience - Guidelines for hosting and organizing large citywide events
ISO 22361, Security and resilience - Crisis Management - Guidelines for developing a strategic capability
ISO 22343, Security and resilience - Vehicle security barriers - Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating
EN 15602, Bevakningstjänster - Terminologi
ISO 22360, Security and resilience - Crisis management - Concept, principles and framework
ISO 22385, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for establishing a framework for trust and interoperability
ISO 22350, Security and resilience — Emergency management — Overview and framework
ISO/TR 22351, Säkerhet och resiliens - Krishantering - Meddelandestruktur vid informationsutbyte
EN , Guidelines for security and safety planning of small and middle size events in open air grounds
ISO 31070, Risk management - Guidelines on core concepts
ISO 22388, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for securing physical documents
ISO 22387, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Confirmation procedures for the application of artefact metrics
ISO 22328-3, Security and resilience - Emergency management - Part 3: Guidelines for the implementation of a community-based tsunami early warning system
ISO 22386, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for brand protection and enforcement procedures
ISO 22300, Samhällsäkerhet - Terminologi
ISO/TS 22393, Security and resilience — Community resilience — Guidelines for planning recovery and renewal
ISO 5236-2, Security and resilience - Vehicle security barriers - Part 2: Application
ISO 28000, Security and resilience - Security management systems for the supply chain - Requirements
ISO/TS 22317, Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för konsekvensanalys
ISO/TS 22318, Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för kontinuitet i försörjningskedjan
EN ISO 22319, Säkerhet och resiliens - Samhällets resiliens - Vägledning för planering av spontanfrivilligas engagemang
ISO 16678, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines for interoperable object identification and related authentication systems to deter counterfeiting and illicit trade
ISO 22359, Security and resilience — Hardened protective shelters — Guidelines
ISO 22336, Security and resilience - Organizational resilience - Resilience policy formulation and strategy implementation
ISO 22376, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Electronic Storage Specifications for use of Visible Digital Seal (VDS) for the authentication, verification and acquisition of data carried by a document or object
ISO 22398, Security and resilience - Emergency management - Guidelines for exercises
ISO 22328-2, ...
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 35 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap
SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens
SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering
SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd
SIS/TK 494/AG 07, Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AddContext AB, KARLSTAD
Bya Bevakningsbranschens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, KISTA
DH Anticounterfeit AB, Halmstad
Drivkraft Sverige AB, STOCKHOLM
Försvarsmakten Högkvarteret, STOCKHOLM
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Mitigera Risk AB, ROKNÄS
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SOLNA
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
RISE AB, Borås
Secana Security AB, STOCKHOLM
Securitas Sverige AB, Stockholm
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 19, NYKÖPING
Säkerhetsföretagen, Stockholm
Tyréns Group AB, STOCKHOLM
Vysus Sweden AB, SUNDBYBERG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 22 internationella kommittéer
ISO/TC 262, Risk management
ISO/TC 262/JWG 1, Joint ISO/TC 262 - ISO/TC 292 WG: Managing emerging risk
ISO/TC 262/TCG 1, Terminology Coordination Group
ISO/TC 262/WG 6, Guidance Handbook
ISO/TC 292, Security and resilience
ISO/TC 292/WG 1, Terminology
ISO/TC 292/WG 10, Preparedness
ISO/TC 292/WG 2, Continuity and organizational resilience
ISO/TC 292/WG 3, Emergency management
ISO/TC 292/WG 4, Authenticity, integrity and trust for products and documents
ISO/TC 292/WG 5, Community resilience
ISO/TC 292/WG 6, Protective security
ISO/TC 292/WG 7, Guidelines for events
ISO/TC 292/WG 8, Supply chain security
ISO/TC 292/WG 9, Crisis management
CEN/TC 391, Societal and Citizen Security
CEN/TC 391/WG 1, Healthcare Facilities
CEN/TC 391/WG 2, CBRNE
CEN/TC 391/WG 3, Crisis management/civil protection
CEN/TC 439, Private security services
CEN/TC 439/WG 1, Critical Infrastructure Protection (CIP)
SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering:

ISO/TC 262, Risk management

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om SIS/TK 494 Extra läsning

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Samhällssäkerhet (04.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Informationsutbyte mellan organisationer inom Totalförsvaret - hur bygger man tillit?

Presentation från webbinarium 2020-05-13

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Susanna Björk
Projektledare
susanna.bjork@sis.se

Fredrik Göthe
Projektledare
fredrik.gothe@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se