Standard Svensk standard · SS-ISO 22324:2023

Säkerhet och resiliens - Krishantering - Vägledning för färgkoder vid varning (ISO 22324:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22324:2023

Säkerhet och resiliens - Krishantering - Vägledning för färgkoder vid varning (ISO 22324:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance on the use of colour codes to inform people at risk as well as first
response personnel about danger and to express the severity of a situation.
This document is applicable to all types of hazard in any location.
This document does not apply to the method for displaying colour codes, detailed ergonomic
considerations related to viewing displays or safety signs covered by ISO 3864-1.

Ämnesområden

Färgmärkning (01.070) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22324:2023

Säkerhet och resiliens - Krishantering - Vägledning för färgkoder vid varning (ISO 22324:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security and resilience - Emergency managament - Guidelines for colour-coded alerts (ISO 22324:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80042852

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-05-09

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 22324:2017