Standard Svensk standard · SS-EN 17483-1:2021

Tillhandahållande av privata säkerhetstjänster för skydd av kritisk infrastruktur - Del 1: Generella krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17483-1:2021

Tillhandahållande av privata säkerhetstjänster för skydd av kritisk infrastruktur - Del 1: Generella krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges de huvudsakliga övergripande kraven för tillhandahållande av privata
säkerhetstjänster för kritisk infrastruktur.
Anmärkning 1 Detta dokument utgör den första delen i en serie med standarder om tillhandahållande av privata
säkerhetstjänster för kritisk infrastruktur. Denna del kommer att kompletteras av andra sektorspecifika delar, som
ger mer detaljerade krav kring relaterade tjänster som flygsäkerhet, sjöfartssäkerhet och hamnsäkerhet.

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) Samhällssäkerhet (04.140) Skydd mot brott (13.310)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17483-1:2021

Tillhandahållande av privata säkerhetstjänster för skydd av kritisk infrastruktur - Del 1: Generella krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Private security services - Protection of critical infrastructure - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-80043123

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-07-07

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 17483-1:2021