Standard Swedish standard · SS-EN 17483-1:2021

Private security services - Protection of critical infrastructure - Part 1: General requirements

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17483-1:2021

Private security services - Protection of critical infrastructure - Part 1: General requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument anges de huvudsakliga övergripande kraven för tillhandahållande av privata
säkerhetstjänster för kritisk infrastruktur.
Anmärkning 1 Detta dokument utgör den första delen i en serie med standarder om tillhandahållande av privata
säkerhetstjänster för kritisk infrastruktur. Denna del kommer att kompletteras av andra sektorspecifika delar, som
ger mer detaljerade krav kring relaterade tjänster som flygsäkerhet, sjöfartssäkerhet och hamnsäkerhet.

Subjects

Other (03.080.99) Societal security (04.140) Protection against crime (13.310)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17483-1:2021

Private security services - Protection of critical infrastructure - Part 1: General requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-80043123

Edition: 1

Approved: 7/7/2021

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 17483-1:2021