Standard Svensk standard · SS-ISO 22324:2017

Samhällssäkerhet - Krishantering - Vägledning för färgkoder vid varning (ISO 22324:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22324:2015 provides guidelines for the use of colour codes to inform people at risk as well as first response personnel about danger and to express the severity of a situation. It is applicable to all types of hazard in any location. This International Standard does not cover the method for displaying colour codes, detailed ergonomic considerations related with viewing displays, or safety signs covered by ISO 3864-1.

Ämnesområden

Färgmärkning (01.070) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Societal security - Emergency managament - Guidelines for colour coded alerts (ISO 22324:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8029410

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-02

Antal sidor: 24