Standard Svensk standard · SS-EN 16352:2013

Logistik - Specifikation för rapportering av brott

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a model for reporting crime incidents related to transport services. This European Standard specifies common rules for incident reporting data, data collection and securing process independently whether the reporter/collector is a private company, association or public authority.

Ämnesområden

Inköp, upphandling, lagerhantering (03.100.10) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Logistics - Specifications for reporting crime incidents

Artikelnummer: STD-89518

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-24

Antal sidor: 20