Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22397:2018

Samhällssäkerhet - Vägledning för att upprätta privat-offentlig samverkan (ISO 22397:2014)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22397:2014 provides guidelines for establishing partnering arrangements among organizations to manage multiple relationships for events impacting on societal security. It incorporates principles and describes the process for planning, developing, implementing and reviewing partnering arrangements. ISO 22397:2014 is applicable to all organizations regardless of type, size and nature of activity whether in or between the private, public, or not-for-profit sectors.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Societal security - Guidelines for establishing partnering arrangements (ISO 22397:2014)

Artikelnummer: STD-80007072

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-05

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 22397:2014