Standard Svensk standard · SS-ISO 22316:2020

Säkerhet och resiliens - Organisatorisk resiliens - Principer (ISO 22316:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22316:2020

Säkerhet och resiliens - Organisatorisk resiliens - Principer (ISO 22316:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning

Detta dokument ger vägledning för att stärka organisatorisk resiliens hos organisationer av alla slag och storlekar. Dokumentet riktar sig inte till någon specifik bransch eller sektor och kan tillämpas under en organisations hela livslängd.
Dokumentet förespråkar inte ett enhetligt tillvägagångssätt för alla organisationer, eftersom särskilda mål och initiativ skräddarsys för att passa en enskild organisations behov.

This document provides guidance to enhance organizational resilience for any size or type of organization. It is not specific to any industry or sector. This document can be applied throughout the life of an organization.
This document does not promote uniformity in approach across all organizations, as specific objectives and initiatives are tailored to suit an individual organization’s needs.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22316:2020

Säkerhet och resiliens - Organisatorisk resiliens - Principer (ISO 22316:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes (ISO 22316:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80025409

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-10-27

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 22316:2020