Standard Svensk standard · SS-ISO 22316:2017

Säkerhet och resiliens - Organisatorisk resiliens - Principer (ISO 22316:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22316:2017 provides guidance to enhance organizational resilience for any size or type of organization. It is not specific to any industry or sector. ISO 22316:2017 can be applied throughout the life of an organization. ISO 22316:2017 does not promote uniformity in approach across all organizations, as specific objectives and initiatives are tailored to suit an individual organization's needs.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes (ISO 22316:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8029030

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-18

Antal sidor: 24