Standardutveckling · SIS/TK 612

Kvalitetssäkring av preventivmedel och sexleksaker

Den gemensamma nämnaren mellan preventivmedel, så som kondomer, pessarer och spiraler och sexleksaker är konsumenters behov av kvalitetssäkrade produkter. I kommittén SIS/TK 612 samlas expertkunskap genom tillverkare, konsumentrepresentanter, myndigheter, återförsäljare och medicinskt kunniga för att tillsammans arbeta med kvalitetssäkring av dessa produkter.

Den moderna kondomen började utvecklas under senare delen av 1800-talet då det blev möjligt att tillverka kondomer av naturgummi. I Sverige, som ligger långt framme på detta område, utfärdades de första bestämmelserna om kvalitetskontroll av kondomer redan 1946. Internationellt så startade ISO/TC 157 Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactis år 1975 på svenskt initiativ. Sedan dess har flertalet olika kvalitetssäkrande testmetoder standardiserats. Säkra och högkvalitativa preventivmedel är grundläggande för sund folkhälsa genom förhindrande av oönskad graviditet och minimering av smittspridning av sexuellt överförbara sjukdomar.

Kommittén arbetar aktivt för att utveckla metoderna i takt med att nya produkter och innovationer kommer fram och bidrar till att svenska och internationella konsumenter har tillgång till säkra preventivmedel.

Vad menas med sexleksaker?

Sexleksaker är produkter tillverkade för att ge sexuell stimulering eller öka sexuell njutning. De är i kontakt med fysiskt känsliga delar av kroppen men faller utanför existerande standardiseringsområden eller regleringar.

Första internationella standarden för sexleksaker

I september 2021 så publicerades den först globala standarden för sexleksaker ISO 3533 Sex Toys - Design and safety requierments for products in direct contact with genitalia, the anus, or both.  Det är den första internationella ISO-standarden för just denna produkttyp. Bakgrunden till detta förslag är att det i studier visat sig att antalet incidenter på grund av (fel) användandet av sexleksaker ökat, och att dessa kan leda till behov av vård, i vissa fall bestående skador och onödiga samhällskostnader.  Standaren (ISO 3533) ställer krav på riskanalys, designbetänkande och tydlig konsumentinformation.

Det är Sverige som lett arbetet i den internationella gruppen: ISO/PC 325 Sex toys - Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both.

För mer infromation om studien som ledde fram till initiativet klicka här

TK 612 består av två arbetsgrupper, en specifikt för preventivmedel (AG1) och en specifikt för sexleksaker (AG 2). Det finns möjlighet att delta i båda eller i en grupp, oavsett så har alla deltagare möjlighet att tillsammans diskutera gemensamma frågor och ta hjälp av varandras kunskaper.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarder som främjar konsumenter, svenska tillverkare och  stödjer den svenska exportmarknaden.

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i kommittén  är du med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Du är varmt välkommen att delta! Kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.


 

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 2 standarder
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 612/AG 1, Kvalitetssäkring av preventivmedel
SIS/TK 612/AG 2, Kvalitetssäkring av sexleksaker
Deltagare 7 företag och organisationer
Belladot, Hisings Backa
KI SÖS Inst f klin forskning & utbildning, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
RFSU AB, Kista
RFSU AB, Ramsjö
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tickler Europe AB, Vadstena
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 21 internationella kommittéer
ISO/TC 157, Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics
ISO/TC 157/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 157/TG 1, Statistical task group
ISO/TC 157/TG 2, Environmental Information Group
ISO/TC 157/TG 3, Forward Planning and Financing of ISO/TC 157 Meetings
ISO/TC 157/TG 5, Procedures for opening condom packages for testing
ISO/TC 157/TG 6, Provision of labelling and information
ISO/TC 157/WG 10, Burst requirements
ISO/TC 157/WG 11, Packaging integrity
ISO/TC 157/WG 14, Guidance on the use of condom standards
ISO/TC 157/WG 15, Additional lubricants
ISO/TC 157/WG 17, Synthetic Male Condoms
ISO/TC 157/WG 18, Female condoms and diaphragms
ISO/TC 157/WG 19, Methods for hole detection
ISO/TC 157/WG 20, Clinical trials
ISO/TC 157/WG 21, Chemical residues
ISO/TC 157/WG 23, Natural rubber latex male condoms
ISO/TC 157/WG 3, Intra-uterine devices
ISO/TC 194/WG 8, Irritation, sensitization
CEN/TC 205, Non-active medical devices
CEN/TC 285, Non-active surgical implants
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén samt anslag från Konsumentverket och exportmedel. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Födelsekontroll, mekaniska preventivmedel (11.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Help improve ISO 3533

If you have any input or comments that can help to improve the standard "ISO 3533 Sex toys — Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both" we are happy to hear from you.

Pressmeddelande

Nu finns världens första standard för sexleksaker

På svenskt initiativ, i ett arbete som letts av Svenska institutet för standarder, finns nu den första internationella standarden för design- och säkerhetskrav av sexleksaker.

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Joakim Falk
Projektledare
joakim.falk@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se

Jakub Srebro
Ordförande
Sveriges Konsumenter