Standardutveckling · SIS/TK 612

Kvalitetssäkring av sexleksaker

Varför standardisera sexleksaker? Jo, för att det i dagsläget inte finns några standarder som direkt berör utformning eller kvalitetssäkring av denna typ av produkter, varken i Sverige eller internationellt. Det har också i studier visat sig att antalet incidenter på grund av (fel) användandet av sexleksaker ökat, och att dessa kan leda till behov av vård, i vissa fall bestående skador och onödiga samhällskostnader.

Produkter marknadsförda som sexleksaker räknas inte som medicintekniska produkter, om inte den avsedda användningen är att vara ett hjälpmedel. Därmed faller de utanför den etablerade kvalitetsprocess som finns för medicintekniska produkter. Eftersom sexleksaker faller utan för regleringar så  använder ofta tillverkare sig av egenkomponerade testmetoder och krav från standarder med liknande säkerhetstänk eller material, det medför att det är svårt för återförsäljare och konsumenter att veta vad som är rimligt att efterfråga. Den kommande standraren har i syfte att underlätta den  kommunikationen.

SIS/TK 612 starade 2018 med uppgiften att ta fram ett förslag till ISO-standard i syfte att skapa den första internationella standarden specifikt för krav på sexleksaker som ställer krav på riskanalys, designbetänkande och tydlig konsumentinformation. I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, konsumentrepresentanter, återförsäljare och läkare.

Fler länder tyckte att detta var ett bra initiativ och i september 2019 så skapades den internationalla gruppen:

ISO/PC 325 Sex toys - Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both. Sverige innehar både ordförandeskapet och sekritariatet för denna grupp.

Deltagarna i TK 612 bevakar och deltar aktivit i arbetet som ny sker på global nivå.

För mer infromation om studien som ledde fram till initiativet klicka här

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarder som främjar konsumenter, svenska tillverkare och  stödjer den svenska exportmarknaden.

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i kommittén  är du med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Du är varmt välkommen att delta! Kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 3533, Sexleksaker - Design - och säkerhestskrav för produkter i direkt kontakt med genetalia, anus eller båda
Deltagare 8 företag och organisationer
Belladot, Hisings Backa
JEWA Sweden AB, Lindome
Karolinska Institutet för klinisk forskning och utbildning, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
MShop, Göteborg
RFSU AB, KISTA
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tickler Europe AB, Vadstena
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/PC 325, Sex toys - Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén samt anslag från Konsumentverket och exportmedel. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Födelsekontroll, mekaniska preventivmedel (11.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna Sjögren
Projektledare
08-55552087
anna.sjogren@sis.se