Nyhet · 2021-01-11

Standardförslag för sexleksaker på remiss

Nu finns det möjlighet att tycka till om standardförslaget för världens första globala ISO-standard för sexleksaker. Förslaget presenteras på ett webinar 27 januari. Förslaget är ute på remiss till 11 mars.

Sexleksaker är producerade, sålda och använda världen över men hittills har det inte funnits någon standard eller annan typ av reglering för denna produkttyp.

En internationell grupp, bestående av tillverkare, konsumentrepresentanter, återförsäljare, testinstitut och medicinskt kunniga, har tillsammans tagit fram standardförslaget ISO/DIS 3533 Sex toys — Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both som nu är ute på remiss.

Standardförslaget syftar till att bidra till att minska antalet skador genom att få tillverkare världen över att komma överens om vilka krav som behöver ställas utifrån designhänseende, material aspekter och konsumentinformation.

Remissförfarandet är en viktig del i standardiseringsprocessen. Nu får även intressenter som inte aktivt deltagit i standardiseringsarbetet möjlighet att inkomma med kommentarer och bidra till att standarden i slutändan blir så tydlig och användbar som möjligt.

– Jag hoppas att alla som är intresserade tar denna möjlighet att tycka till, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS.

Standardiseringsarbetet är ett initiativ från Sverige och det är också Svenska institutet för standarder, SIS tillsammans med ordförande Johan Arrhenius från Tickler AB som leder arbetet.

Anmälan webinar

Här anmäler du dig till webinariet som äger rum 27 januari

Ansvarig teknisk kommitté

SIS tekniska kommitté för kvalitetssäkring av preventivmedel och sexleksaker SIS/TK 612