Nyhet · 2020-01-27

Världens första ISO-standard för sexleksaker

Projektet går framåt. Ett arbetsdokument som innehåller utkastet till en global standard för säkerhetskrav på sexleksaker är just nu under diskussion. Mer arbete återstår, men förhoppningen är att en färdig standard ska gå ut på remiss våren 2021.

Världens första ISO-standard för sexleksaker håller på att utarbetas tillsammans med intressenter från hela världen. Det var i november 2019 som det första mötet med, ISO/PC 325 Sex toys - Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both hölls på SIS.

Under två dagar samlades 17 experter från 6 olika länder, för att tillsammans jobba med att definiera omfattning och krav för den första internationella standarden för dessa produkter. Under mötet diskuterades bland annat vad som är rimliga krav att ställa, och hur man bäst uppnår syftet att kvalitetssäkrade produkter når konsumenter. Just nu cirkuleras det uppdaterade arbetsdokument bland deltagarna, som representeras av tillverkare, konsumentorganisationer, vårdgivare och andra medicinskt kunniga samt myndigheter.

Projektet bygger på ett svenskt initiativ och det är SIS som leder ISO-sekretariatet och innehar ordförandeskapet för den nyskapade gruppen där totalt 18 länder ingår – varav 10 deltar aktivt i arbetet och 8 ingår som så kallade observerande deltagare.

Förhoppningen är att kunna skicka ut en färdig standard på remiss våren 2021. Från Sverige är det SIS/TK 612 Kvalitetssäkring av sexleksaker som deltar och bevakar arbetet, där finns det fortfarande plats för fler svenska intressenter att delta i arbetet.