Pressmeddelande · 2021-10-05

Nu finns världens första standard för sexleksaker

På svenskt initiativ, i ett arbete som letts av Svenska institutet för standarder, finns nu den första internationella standarden för design- och säkerhetskrav av sexleksaker.

ISO 3533 Sex toys - Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both publicerades den 29 september. Det är en global, banbrytande standard för en bransch som länge har vuxit kraftigt och enligt försiktiga uppskattningar omsätter 300 miljarder dollar om året. De flesta beräkningar pekar också på en fortsatt stark tillväxt. Trots detta är det ett område som fram till nu i stort sett varit helt oreglerat. Denna nya standard är ett viktigt verktyg som tillverkare kan använda för kvalitetssäkring av sina produkter.

- Sexleksaker används i hela världen, men detta är den första standarden som ger tydliga riktlinjer för just den här produktkategorin. Det ökande antalet fall som rapporteras från sjukvården visar på allvaret. Därför är det här ett stort steg framåt när det gäller användarnas säkerhet, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS (Svenska institutet för standarder).

Initiativet till att utveckla en internationell standard kommer från Sverige. Bakgrunden var rapporter om ett kraftigt ökat antal incidenter och skador. Den nya standarden erbjuder nu en slags kvalitetsstämpel som med tydligare krav på design, material och konsumentinformation ska leda till färre skador.

ISO 3533 är framtagen inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO och är därför giltig i 165 av världens totalt 195 länder. Standardisering är ett samarbete där olika intressen måste vägas samman för att kraven ska bli så tydliga och användbara som möjligt. Arbetet i detta fall tog cirka två år. 75 experter från 19 länder deltog, och arbetet leddes av Sverige genom SIS.

- Nu har vi landat i väl avvägda krav som vi hoppas att tillverkarna tar till sig. Standarden är frivillig att följa och riktar sig främst till tillverkare men även återförsäljare och konsumenter kan ha stöd i detta vid köp av sexleksaker, säger Anna Sjögren som projektlett det internationella arbetet.

Kontaktperson:
Anna Sjögren, projektledare
anna.sjogren@sis.se


Här finns standarden

Sexleksaker - Design - och säkerhetskrav för produkter i direkt kontakt med genitalier, anus eller båda (ISO 3533:2021, IDT)

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.