Pressmeddelande · 2018-10-04

Sexleksaker standardiseras – ger ökad säkerhet för användarna

SIS har tillsammans med en rad intressenter startat ett standardiseringsarbete som ska bidra till högre kvalitet och säkerhet på sexleksaker. – En nyligen publicerad studie* visar att incidenterna har ökat bland användare av sexleksaker vilket kan leda till behov av vård samt onödiga samhällskostnader. Detta kan lättare undvikas med hjälp av bättre säkerhetskrav och tydligare konsumentinformation, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya standardiseringskommittén arbetar med ett förslag till global standard som kommer att skickas till standardiseringsorganisationen ISO med förhoppning om att fler länder ska delta. Standarden ska komma till nytta för såväl konsumenter, tillverkare, återförsäljare som inköpsansvariga.

Idag finns inga standarder som direkt berör utformning eller kvalitetssäkring av denna typ av produkter, varken i Sverige eller internationellt. Om produkten har ett batteri så faller just den delen under EU:s lågspänningsdirektiv men det säger inte mycket om utformningen eller vilken riskanalys tillverkaren gjort i designstadiet, eller ställer krav på information till konsumenten.

– Det finns generella krav på kemikalieinnehåll i produkter och där klarar sig de allra flesta sexleksaker som säljs i Sverige bra, enligt en tillsyn gjord av Kemikalieinspektionen. Men produkter marknadsförda som sexleksaker räknas inte som medicintekniska produkter, om inte den avsedda användningen är att vara ett hjälpmedel. Därmed faller de utanför den etablerade kvalitetsprocess som finns för medicintekniska produkter, säger Anna Sjögren.

– I dag använder sig tillverkare av egenkomponerade testmetoder och krav från standarder med liknande säkerhetstänk eller material. Det kan fungera för en del, men det kräver mycket av tillverkarna och oseriösa aktörer kommer lätt undan eftersom det är svårt för återförsäljare och konsumenter att veta vad som är rimligt att efterfråga, säger Anna Sjögren.

SIS standardiseringskommitté SIS/TK 612 Kvalitetssäkring av sexleksaker består av tillverkare, konsumentrepresentant, läkare och återförsäljare. Nya deltagare välkomnas för det gemensamma arbetet med att utveckla krav som ska komma användare, tillverkare, återförsäljare och sjukvården till nytta.

* M. Dahlberg, M. Nordberg, m.fl. Retained sex toys: an increasing and possibly preventable medical condition. International Journal of Colorectal Disease 2018.

Kontaktpersoner SIS, Swedish Standards Institute

Anna Sjögren, projektledare SIS/TK 612 Kvalitetssäkring av sexleksaker, anna.sjogren@sis.se

Dan Nilsson, standardiseringschef, sektionen för vård och omsorg, dan.nilsson@sis.se