Nyhet · 2020-09-18

Hallå där Jakub Srebro, ordförande för den tekniska kommittén SIS/TK 612….

Nu slås två tekniska kommittéer ihop, den för sexleksaker och den för preventivmedel – vad innebär det? Vilka vinster ser du som ordförande med detta?

Jakub Srebro, ordförande för tekniska kommittén SIS/TK 612

– Preventivmedelskommittén har gamla anor. Den etablerades 1975 både i Sverige och internationellt. Sexleksakskommittén å andra sidan är mycket ny. Mycket tidigt upptäckte vi att det fanns en hel del beröringspunkter mellan dessa kommittéers arbete - kraven på biokompatibilitet var nästan identiska eftersom produkterna kommer i kontakt med samma kroppsdelar. Dessutom marknadsförs produkterna delvis genom samma kanaler. 

–Sammanslagningen av kommittéerna innebär dels att kommittén blir större, dels att visst dubbelarbete kan undvikas.

Du företräder organisationen Sveriges konsumenter, kan du berätta hur du ser på konsumentperspektivet när det rör dessa standarder och arbetet?

-Konsumentintresset är uppenbart: säkerhet för användaren! Det gäller både för preventivmedel och för sexleksaker, för preventivmedel tillkommer kravet på produktens effektivitet.

 Är det någon nyhet på gång, någon ny standard eller nytt arbete?

–Vi tror att sexleksaksstandarden snart kommer ut som en DIS. På preventivmedelssidan kommer vi sannolikt snart att inleda en större revision av standarden för intrauterina preventivmedel, alltså spiraler.

 


Vill du delta i standardutveckling?

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Vill du bli uppdaterad om nyheter?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du löpande information om vad som händer inom ditt intresseområde!

SIS nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år.