Standardutveckling · SIS/TK 396

Hörselskydd

Kommittén för hörselskydd är aktiv med att arbeta fram europeiska standarder för personliga hörselskydd som ska användas när ljudexponeringen förväntas vara farlig för örat, inklusive lämpliga testsystem för bestämning av det enskilda skyddets prestanda.   Standarderna utgör en gemensam grund för den obligatoriska CE-märkningen och underlättar en jämförelse av olika skyddsprodukter i fråga om säkerhet, funktion, miljö och kvalitet. Standarderna underlättar därmed både vid tillverkning, inköp och användande av produkterna.

Syftet med SIS tekniska kommitté (TK) 396 för Hörselskydd är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av europastandarder inom området. Att i möjligaste mån medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på hörselskydd.

Hörselskydd används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av hörselskador på grund av höga ljudnivåer. Hörselskydd kan också användas vid måttliga ljudnivåer då det är viktigt att kunna säkerställa en bra kommunikation, att exempelvis höra varningssignaler är av stor vikt förutom skyddsaspekten.

De standarder som tas fram är samtliga mandaterade och harmoniseras med den europeiska förordningen  för personlig skyddsutrustning PPE (Personal Protective Equipment) Regulation (EU) 2016/425 som började tillämpas den 21 april 2018. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav.

Kommitténs deltagare får tidig kunskap om framtida marknadskrav och riktlinjer för hörselskydd. Att delta i en standardiseringskommitté är en långsiktig investering i kunskap och konkurrenskraft. SIS kommittéer samlar experter från brukar- och producentsidan, myndigheter och institutioner som tillsammans skriver standarderna. Utöver att vara med och påverka gemensamma riktlinjer knyter deltagarna värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 21 standarder
EN 352-4, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 4: Nivåberoende kåpor
EN 352-5, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 5: Kåpor med aktiv bullerdämpning
EN 352-6, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 6: Kåpor med elektrisk ljudingång
EN 352-7, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 7: Nivåberoende proppar
EN 352-8, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 8: Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål
EN 352-9, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 9: Proppar med elektrisk ljudingång
EN 352-10, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 10: Proppar med ljudåtergivning för underhållningsändamål
EN 352-1, Hörselskydd - Allmänna krav - Del 1: Kåpor
EN 352-2, Hörselskydd - Allmänna krav - Del 2: Proppar
EN 352-3, Hörselskydd - Allmänna krav - Del 3: Kåpor monterade på skyddsutrustning för huvud och/eller ansikte
EN 13819-1, Hörselskydd - Provning - Del 1: Fysikaliska provningsmetoder
EN 13819-2, Hörselskydd - Provning - Del 2: Akustiska provningsmetoder
EN 17479, Hörselskydd - Vägledning om val av testmetoder för individuell passform
EN 13819-3:2019/A1, Hörselskydd - Provning - Del 3: Kompletterande akustisk provningsmetod, ANR proppar
EN 352-11, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 11: Aktiva öronproppar för brusreducering
EN 13819-3:2019/A3, Hörselskydd - Provningsmetod - Del 3: Kompletterande akustisk provningsmetod - Tillägg 3, Two way radio
EN 13819-3:2019/A2, Hörselskydd - Provning - Del 3: Kompletterande akustisk provningsmetod - Tillägg 2, DAB radio mottagare
EN 352-6:2020/A1, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 6: Kåpor med elektrisk ljudingång - Tillägg 1
EN 352-8:2020/A1, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 8: Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål - Tillägg 1
EN 352-9:2020/A1, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 9: Proppar med elektrisk ljudingång - Tillägg 1
EN 352-10:2020/A1, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 10: Proppar med ljudåtergivning för underhållningsändamål - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
3M Svenska AB, SOLNA
Combitech AB, ARBOGA
Hellberg Safety AB, Stenkullen
Hörselskadades Riksförbund HRF, Kista
Sordin Vikmanshyttan AB, VIKMANSHYTTAN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 159, Hearing protectors
CEN/TC 159/WG 2, Electronic and amplitude-sensitive hearing protectors
CEN/TC 159/WG 5, Guidance document for hearing protectors
CEN/TC 159/WG 6, Hearing protectors - General requirements and test methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Roger Nilsson
Projektledare
roger.nilsson@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se