Standardutveckling · SIS/TK 396

Hörselskydd

I många arbeten finns behov av skydd från skadligt buller, bland annat inom jordbruk, flyg och gruvarbeten liksom verkstads- och skogsarbeten. Standarderna som utarbetas inom kommittén medverkar till att det på marknaden finns tillgång till hörselskydd i arbeten där risk finns för hörselskador.

Hörselskydd används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av hörselskador på grund av höga ljudnivåer. Hörselskydd kan också användas vid måttliga ljudnivåer då det är viktigt att kunna säkerställa en bra kommunikation, att exempelvis höra varningssignaler är av stor vikt förutom skyddsaspekten.

Syftet med SIS tekniska kommitté (TK) 396 för Hörselskydd är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av europastandarder inom området. Att i möjligaste mån medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på hörselskydd.

Målet med kommitténs arbete är att:

  • medverka till att ta fram hörselskydd som ger en acceptabel skyddsnivå,
  • påverka utformningen av europastandarder som styr hörselskyddens kvalitet, funktion och säkerhet,
  • medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för olika sorters provningsmetoder så som akustiska provningsmetoder, fysikaliska provningsmetoder, men även standarder som berör olika kåpor. Exempelvis kåpor monterade på industrihjälm eller med elektrisk ljudingång.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
EN 352-4, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 4: Nivåberoende kåpor
EN 352-5, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 5: Kåpor med aktiv bullerdämpning
EN 352-6, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 6: Kåpor med elektrisk ljudingång
EN 352-7, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 7: Nivåberoende proppar
EN 352-8, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 8: Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål
EN 352-9, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 9: Proppar med elektrisk ljudingång
EN 352-10, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 10: Proppar med ljudåtergivning för underhållningsändamål
EN 352-1, Hörselskydd - Allmänna krav - Del 1: Kåpor
EN 352-2, Hörselskydd - Allmänna krav - Del 2: Proppar
EN 352-3, Hörselskydd - Allmänna krav - Del 3: Kåpor monterade på skyddsutrustning för huvud och/eller ansikte
EN 13819-1, Hörselskydd - Provning - Del 1: Fysikaliska provningsmetoder
EN 13819-2, Hörselskydd - Provning - Del 2: Akustiska provningsmetoder
EN , Hörselskydd - Vägledning om val av testmetoder för individuell passform
EN 13819-3:2019/A1, Hörselskydd - Provning - Del 3: Kompletterande akustisk provningsmetod
EN 352-11, Hörselskydd - Säkerhetskrav - Del 11: Aktiva öronproppar för brusreducering
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
3M Svenska AB, Sollentuna
Combitech AB, Arboga
Hellberg Safety AB, Stenkullen
Honeywell Safety Products Sweden AB, Helsingborg
Karolinska Institutet, Huddinge
Wikmanshyttan Safety AB, Vikmanshyttan
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 159, Hearing protectors
CEN/TC 159/WG 2, Electronic and amplitude-sensitive hearing protectors
CEN/TC 159/WG 5, Guidance document for hearing protectors
CEN/TC 159/WG 6, Hearing protectors - General requirements and test methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se