Standardutveckling · SIS/TK 595

Trycksårsprevention

Ett trycksår är en tryckskada som fått utvecklas vidare. Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Idag finns flera olika typer av produkter som har tryckavlastande effekt och som ingår i förebyggande arbete och behandling av trycksår. Dessa produkter kan göra en stor skillnad i livskvalitet för alla med begränsad rörlighet. Eftersom inget enskilt underlag är bäst, finns en mängd olika ytor, inklusive madrasser, bäddmadrasser och integrerade bäddsystem i ett brett urval av material. Att välja från denna växande lista av alternativ har blivit en svår uppgift för vårdpersonal och patienter.

SIS/TK 595 jobbar aktivit med standarder både i Sverige och internationellt som bidrar till att öka samsynen och kvaliten på produkter som syfter till att förhindra trycksår och lidandet de medför.

Genom standardiserade testmetoder för till exempel madrasser och textiler kan vården jämföra olika produkters förmåga och hållbarhet och i sina upphandlingar ställa relevanta krav. Det främjar patientsäkerhet och underlättar också för vården att välja mellan olika produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Verksamhetsplan
Nyheter
Utgivet 8 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
ArjoHuntleigh AB, Malmö
Care of Sweden AB, Tranemo
Göran Sjödén Rehab Distribution AB, Kungälv
Järven Plast & Smide AB, Örnsköldsvik
Mölnlycke Health Care AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Mölndal
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
SHL Healthcare AB, Nacka Strand
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 173/WG 11, Assistive products for tissue integrity
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Webbinarium - Vägledning för trycksårsmadrasser

Webbinarium från 20 mars 2024

Sammanfattning hösten 2023 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2023(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Joakim Falk
Projektledare
joakim.falk@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se

Göran Nordin
Ordförande
Järven Plast & Smide AB