Standard Svensk standard · SS 8760013:2017

Sjukvårdstextilier - Bestämning av kontakttryck hos madrasser, sängar och andra liggunderlag

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard beskriver en metod för bestämning av ett liggunderlags tryckfördelningsförmåga genom att mäta kontakttrycken mellan intryckskroppar som simulerar olika delar av människokroppen, och liggunderlaget. Liggunderlaget kan bestå av en eller flera komponenter.
Provningsmetoden enligt denna standard kan användas vid provning av såväl nytt som använt och/eller åldrat liggunderlag.
Denna provningsmetod är inte avsedd för provning av luft- och vattenmadrasser eller liknande produkter.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trycksårsprevention, SIS/TK 595

Internationell titel: Health care textiles - Determination of contact pressure on mattresses, beds and other underlay

Artikelnummer: STD-80011216

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-09

Antal sidor: 16

Finns även på: SS 8760013:2017

Ersätter: SS 8760013:2010