Standard Swedish standard · SS 8760013:2017

Health care textiles - Determination of contact pressure on mattresses, beds and other underlay

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver en metod för bestämning av ett liggunderlags tryckfördelningsförmåga genom att mäta kontakttrycken mellan intryckskroppar som simulerar olika delar av människokroppen, och liggunderlaget. Liggunderlaget kan bestå av en eller flera komponenter. Provningsmetoden enligt denna standard kan användas vid provning av såväl nytt som använt och/eller åldrat liggunderlag. Denna provningsmetod är inte avsedd för provning av luft- och vattenmadrasser eller liknande produkter.

Subjects

Hospital equipment (11.140)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Health care textiles - Determination of contact pressure on mattresses, beds and other underlay

Article no: STD-80011216

Edition: 2

Approved: 11/9/2017

No of pages: 16

Also available in: SS 8760013:2017

Replaces: SS 8760013:2010