Standard Swedish standard · SS 8760013:2010

Determination of contact pressure on mattresses, beds and other underlay

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 8760013:2017 , SS 8760013:2017

Scope
Denna standard beskriver en metod för bestämning av ett liggunderlags tryckfördelningsförmåga genom att mäta trycket under intryckskroppar, som simulerar olika delar av människokroppen.

Provningsmetoden enligt denna standard kan användas vid provning av såväl nytt som material som är åldrat genom mekanisk bearbetning.

Provföremålet kan bestå av ett eller flera skikt.

Denna provningsmetod gäller inte för undersökning av luft- och vattenmadrasser eller liknande produkter.

Subjects

Hospital equipment (11.140)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-75325

Edition: 1

Approved: 9/9/2010

No of pages: 20

Replaced by: SS 8760013:2017 , SS 8760013:2017