Standardutveckling · SIS/TK 327

Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för tandvård deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet.  

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentrera
Arbetar nu med 72 standarder
ISO 3630-6, Dentistry - Endodontic instruments - Part 6: Number coding system
ISO 20569, Dentistry - Trephine burs
ISO 20570, Dentistry - Oral surgical scalpel handle
ISO 10650/Amd, Tandvård - Härdljuslampor
IEC 80601-2-60, Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for basic safety and essential performance of dental equipment
ISO 10139-2, Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use
ISO 28158, Tandvård - Tandtrådshållare med integrerad tråd
ISO 21883, Dentistry - Calibration of Color Measuring Instruments and Development
ISO 27020, Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics
ISO 22457, Dentistry - Designation system for supernumerary teeth
ISO 22567-2, Dentistry - Laboratory cutters - Part 2: Carbide cutters
ISO 22571, Dentistry - Sharp spoons according to Hemingway
ISO 22573, Dentistry - Accuracy of Electronic Apex Locator
ISO 23298, Dentistry - Test methods for machining accuracy of computer-aided milling machines
ISO 9693, Dentistry - Compatibility testing for metal ceramic and ceramic-ceramic systems
ISO 9917-1, Tandvård - Vattenbaserade cement - Del 1: Pulver/vätskebaserade syra-bas cemen
ISO 9917-2, Tandvård - Dentala vattenbaserade cement - Del 2: Resinmodifierade cement
ISO 9917-3, Dentistry - Water-based cements - Part 3: Water-based pit and fissure sealants
ISO 23639, Dentistry - Lighting - Principles of visual ergonomics
ISO 7492:2018, Tandvård - Explorers
ISO :2018, Dentistry - Dental amalgam
ISO 10451, .
ISO 24230, Testmetoder för mäthållande kraften av implantatfästsystem
ISO 3630-7, Dental root-canal instruments - Part 7: Ultrasonic inserts
ISO NP 9333 (Ed 3), Tandvård - Lödmaterial
ISO 7494:2019, Tandvård - Stationära och mobila tandtekniska enheter och tandläkarstolar - Del 1: allmänna krav
ISO 24395, Dentistry- classification for tooth restorations
ISO 7494-2, Dentistry - Dental units - Part 2: Air, water, suction and wastewater systems
EN ISO 7494-1, Tandvård - Stationära och mobila tandtekniska enheter och tandläkarstolar - Del 1: Allmänna krav
ISO 24466, Tandvård - Benmäningar för delar och dimensioner av en implantatkropp eller en monopart implantat
ISO 14801, Tandvård - Implantat - Dynamiskt utmattningstest för benförankrade dentala implantat
ISO 4487, Tandvård - Material för indirekta och direkta massakapslingsförfarande
ISO/TS 4640, Tandvård - Testmetoder för dragbindningsstyrka till tandstruktur
ISO NP 4865, Dentistry — General requirements of non-hinged hand instruments
EN ISO 20896-2, Tandläkare - Digitala avtryckningsenheter - Del 2: Metoder för bedömning av noggrannhet för implanterade enheter
ISO 3486, Tandläkare -
ISO 21606:2007/Amd 1, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics - Amendment 1
EN ISO 21606:2007/A1, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics - Amendment 1 (ISO 21606:2007/DAM 1:2020)
ISO 7551, Tandvård - Absorberande endodontiska spetsar
ISO 3630-4, Tandvård - Rotkanalinstrument - Del 4: Hjälpinstrument
ISO 5139, Tandvård - Polymerbaserade kompositbearbetbara ämnen
ISO 3990, Tandvård - Utvärdering av antimikrobiell aktivitet hos tandrestaurerande material
ISO 21606, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics
ISO 13078-3, Dentistry — Dental furnace — Part 3: Test method for evaluation of high temperature sintering furnace measurement with separate thermocouple
ISO 4865, Dentistry — General requirements of non-hinged hand instruments
ISO 23402-3, Tandvård - Bärbar dental utrustning för användning utanför reguljär klinik - Del 3: Bärbar sugutrustning
ISO 4049, Tandvård - Polymerbaserade material för direkta restaurationer samt cementering
EN ISO 7551, Tandvård - Absorberande endodontiska spetsar
EN ISO 23298, Tandvård - Testmetoder för bearbetningsnoggrannhet avseende datorstödda fräsmaskiner (ISO/DIS 23298:2021)
EN ISO 3630-6, Tandvård - Endodontiska instrument - Del 6: Nummerkodningssystem (ISO/DIS 3630-6:2021)
ISO 23402-2, Tandvård - Bärbar dental utrustning för användning utanför reguljär klinik - Del 2: Bärbara dentala enheter
ISO 20749, Pre-capsulated dental amalgam
EN ISO 5139, Tandvård - Polymerbaserade kompositbearbetbara ämnen
EN ISO 20749, Tandvård - Dentala amalgamkapslar
EN ISO 24466, Tandvård - Benmäningar för delar och dimensioner av en implantatkropp eller monopart implantat
EN ISO 8325, Tandvård - Roterande instrument - Provningsmetoder
ISO 21850-2, Tandvård - Material för dental instrument - Del 2: Polymers
EN ISO 3630-4, Tandvård - Endodontiska instrument - Del 4 Hjälpinstrument (ISO/DIS 3630-4:2022)
EN ISO 15854, Tandvård - Gjutning och bottenvax (ISO/DIS 15854:2022)
EN ISO 3990, Tandvård - Utvärdering av antimikrobiell aktivitet hos tandrestaurerande material
EN ISO 23401-1, Tandvård - Rebaseringsmaterial ”Chairside” för dentala proteser - Del 1: Hårda material (ISO/DIS 23401-1:2022)
EN ISO 13078-3, Tandvård - Dentala ugnar - Del 3: Test metoder för utvärdering av temperaturmätning av ugnar för högtemperatur sintering med separat termoelement (ISO/DIS 13078-3:2022)
ISO 8172, Tandvård - Kirurgisk guide för tandimplantat
EN ISO 4865, Tandvård - Allmänna krav på handinstrument utan gångjärn
ISO 14356, Dentistry - Duplicating material
EN ISO 14356, Tandvård - Duplicerings material (ISO/DIS 14356:2022)
EN ISO 24395, Tandvård - klassificering för tandrestaureringar
CEN/TR 12401, Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories
ISO 6877, Dentistry — Endodontic obturating materials
ISO 3630-1, Tandvård - Rotkanalinstrument - Del 1: Allmänna krav
ISO 18397, Dentistry - Powered scaler
EN ISO 23402-3, Tandvård - Bärbar dental utrustning för användning utanför reguljär klinik - Del 3: Bärbar sugutrustning
Visa fler Visa färre
Utgivet 163 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Göteborgs Universitet Inst för Odontologi, Göteborg
Integration Diagnostics Sweden AB, Göteborg
Malmö Universitet, Malmö
TePe Munhygienprodukter AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 43 internationella kommittéer
ISO/TC 106, Dentistry
ISO/TC 106/SC 1, Filling and restorative materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 10, Dental luting cements, bases and liners
ISO/TC 106/SC 1/WG 13, Orthodontic products
ISO/TC 106/SC 1/WG 2, Endodontic materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 7, Dental amalgam
ISO/TC 106/SC 2, Prosthodontic materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 1, Dental ceramics
ISO/TC 106/SC 2/WG 12, Corrosion test methods
ISO/TC 106/SC 2/WG 14, Dental brazing materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 16, Polymer veneering and die materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 20, Artificial teeth
ISO/TC 106/SC 2/WG 21, Metallic materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 23, Chairside denture base relining materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 6, Colour stability test methods
ISO/TC 106/SC 2/WG 7, Impression materials
ISO/TC 106/SC 3, Terminology
ISO/TC 106/SC 3/WG 2, Dental vocabulary (Revision of ISO 1942 and thematic coding of its terms)
ISO/TC 106/SC 4, Dental instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 1, Rotary instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 13, Implant instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 14, Materials for dental instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 7, Dental Handpieces
ISO/TC 106/SC 4/WG 8, Dental hand instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 9, Endodontic instruments
ISO/TC 106/SC 6, Dental equipment
ISO/TC 106/SC 6/WG 7, Powered polymerization activators
ISO/TC 106/SC 7, Oral care products
ISO/TC 106/SC 7/WG 1, Manual tooth brushes
ISO/TC 106/SC 7/WG 10, Analytical methods for oral care products
ISO/TC 106/SC 7/WG 2, Powered oral hygiene devices
ISO/TC 106/SC 7/WG 3, Oral Rinses
ISO/TC 106/SC 7/WG 4, Dentifrice
ISO/TC 106/SC 7/WG 5, Interdental Brushes
ISO/TC 106/SC 7/WG 7, Dental Bleaching Products
ISO/TC 106/SC 7/WG 8, Fluoride Varnishes
ISO/TC 106/SC 7/WG 9, Dentures adhesives
ISO/TC 106/SC 8, Dental implants
ISO/TC 106/SC 8/WG 4, Mechanical testing
ISO/TC 106/SC 9, Dental CAD/CAM systems
ISO/TC 106/WG 10, Biological evaluation
CEN/TC 55, Dentistry
CEN/TC 55/WG 7, Steering Committee
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Tandvård (11.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Årsberättelse 2020

Nu finns årsberättelsen för SIS/TK 327 Tandvårds verksamhet 2020 upplagd för nedladdning. Klicka på "Ladda ner" nedan för att ta del av vad kommittén arbetat med under året som gått.

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@sis.se

Ulla Hihldor
Projektkoordinator
ulla.hihldor@sis.se