Standardutveckling · SIS/TK 327

Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för tandvård deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet.  

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentrera
Utgivet 174 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Folktandvården Skåne AB, Lund
Göteborgs Universitet Inst för Odontologi, Göteborg
Malmö Universitet, Malmö
TePe Munhygienprodukter AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 44 internationella kommittéer
ISO/TC 106, Dentistry
ISO/TC 106/SC 1, Filling and restorative materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 10, Dental luting cements, bases and liners
ISO/TC 106/SC 1/WG 13, Orthodontic products
ISO/TC 106/SC 1/WG 2, Endodontic materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 7, Dental amalgam
ISO/TC 106/SC 2, Prosthodontic materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 1, Dental ceramics
ISO/TC 106/SC 2/WG 12, Corrosion test methods
ISO/TC 106/SC 2/WG 14, Dental brazing materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 16, Polymer veneering and die materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 20, Artificial teeth
ISO/TC 106/SC 2/WG 21, Metallic materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 23, Denture lining materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 6, Colour stability test methods
ISO/TC 106/SC 2/WG 7, Impression materials
ISO/TC 106/SC 3, Terminology
ISO/TC 106/SC 3/WG 2, Dental vocabulary (Revision of ISO 1942 and thematic coding of its terms)
ISO/TC 106/SC 4, Dental instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 1, Rotary instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 13, Implant instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 14, Materials for dental instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 7, Dental Handpieces
ISO/TC 106/SC 4/WG 8, Dental hand instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 9, Endodontic instruments
ISO/TC 106/SC 6, Dental equipment
ISO/TC 106/SC 6/WG 7, Powered polymerization activators
ISO/TC 106/SC 7, Oral care products
ISO/TC 106/SC 7/WG 1, Manual tooth brushes
ISO/TC 106/SC 7/WG 10, Analytical methods for oral care products
ISO/TC 106/SC 7/WG 2, Powered oral hygiene devices
ISO/TC 106/SC 7/WG 3, Oral Rinses
ISO/TC 106/SC 7/WG 4, Dentifrice
ISO/TC 106/SC 7/WG 5, Interdental Brushes
ISO/TC 106/SC 7/WG 7, Dental Bleaching Products
ISO/TC 106/SC 7/WG 8, Fluoride Varnishes
ISO/TC 106/SC 7/WG 9, Dentures adhesives
ISO/TC 106/SC 8, Dental implants
ISO/TC 106/SC 8/WG 4, Mechanical testing
ISO/TC 106/SC 9, Dental CAD/CAM systems
ISO/TC 106/WG 10, Biological evaluation
CEN/TC 55, Dentistry
CEN/TC 55/WG 3, Classification
CEN/TC 55/WG 7, Steering Committee
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Tandvård (11.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen

Årsberättelse 2023

Klicka här för att komma till kommitténs årsberättelse för 2023.

Sammanfattning hösten 2023 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentation med översikt över arbeten för 2023.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2023(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Anna Nilvéus Olofsson
Ordförande
Folktandvården Skåne AB