Standardutveckling · SIS/TK 327

Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för tandvård deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet.  

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Aktuella remisser Att kommentrera
Arbetar nu med 80 standarder
ISO 18675, Dentistry -- Machinable ceramic blanks
ISO 13078-2, Dentistry - Dental furnace - Test method for evaluation of furnace programme via firing glaze
ISO 3630-6, Dentistry - Endodontic instruments - Part 6: Number coding system
ISO 20569, Dentistry - Trephine burs
ISO 20570, Dentistry - Oral surgical scalpel handle
ISO 10650/Amd, Tandvård - Härdljuslampor
IEC 80601-2-60, Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for basic safety and essential performance of dental equipment
ISO 10139-2, Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use
ISO 28158, Tandvård - Tandtrådshållare med integrerad tråd
ISO 11609, Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking
ISO 21883, Dentistry - Calibration of Color Measuring Instruments and Development
ISO 27020, Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics
ISO 22457, Dentistry - Designation system for supernumerary teeth
ISO PRF 4823, Tandvård - Elastomera avtrycksmaterial
ISO 10271, Tandvård - Korrosion, provningsmetoder för metalliska material
ISO 22598, Dentistry - Colour tabs for intraoral tooth colour determination
ISO 22567-2, Dentistry - Laboratory cutters - Part 2: Carbide cutters
ISO 22571, Dentistry - Sharp spoons according to Hemingway
ISO 22573, Dentistry - Accuracy of Electronic Apex Locator
ISO 22683, Dentistry- Adaptability test between implant body and superstructure in dental implant systems
ISO 10873, Dentistry - Denture adhesives
EN ISO 10873, Tandvård - Fixativ för proteser
ISO 23298, Dentistry - Test methods for machining accuracy of computer-aided milling machines
ISO/TS 17988, Dentistry - Corrosion test methods for amalgam
ISO 6877, Dentistry - Endodontic obturating materials
ISO 28399, Tandvård - Produkter för extern tandblekning
ISO 23445, Dentistry - Tissue punches
ISO 23450, Tandvård - Intraoral kamera
ISO PRF 15854, Tandvård - Gjutning och bottenvax
ISO 9693, Dentistry - Compatibility testing for metal ceramic and ceramic-ceramic systems
ISO 9917-1, Tandvård - Vattenbaserade cement - Del 1: Pulver/vätskebaserade syra-bas cemen
ISO 9917-2, Tandvård - Dentala vattenbaserade cement - Del 2: Resinmodifierade cement
ISO 9917-3, Dentistry - Water-based cements - Part 3: Water-based pit and fissure sealants
ISO 7711-1, Tandvård - Dental diamantinstrument - Del 1: Allmänna
ISO 23639, Dentistry - Lighting - Principles of visual ergonomics
ISO 23940, Dentistry - Excavators
ISO 7492:2018, Tandvård - Explorers
ISO :2018, Dentistry - Dental amalgam
ISO 10451, .
ISO 24230, Testmetoder för mäthållande kraften av implantatfästsystem
ISO 3630-7, Dental root-canal instruments - Part 7: Ultrasonic inserts
ISO NP 9333 (Ed 3), Tandvård - Lödmaterial
ISO 7494:2019, Tandvård - Stationära och mobila tandtekniska enheter och tandläkarstolar - Del 1: allmänna krav
ISO 24395, Tandhygienisk klassificering av tandhjälpmedel
ISO 7494-2, Dentistry - Dental units - Part 2: Air, water, suction and wastewater systems
EN ISO 7494-1, Tandvård - Stationära och mobila tandtekniska enheter och tandläkarstolar - Del 1: Allmänna krav
ISO 24466, Tandvård - Benmäningar för delar och dimensioner av en implantatkropp
ISO 14801, Tandvård - Implantat - Dynamiskt utmattningstest för benförankrade dentala implantat
ISO 9680, Dental equipment - Operating light
ISO 20126, Tandvård - Manuella tandborstar - Grundläggande krav och provningsmetoder
ISO 4487, Tandvård - Material för indirekta och direkta massakapslingsförfarande
ISO/TS 4640, Tandvård - Testmetoder för dragbindningsstyrka till tandstruktur
ISO NP 4865, Dentistry — General requirements of non-hinged hand instruments
ISO 20896-2, Tandläkare - Digitala avtryckningsenheter - Del 2: Metoder för bedömning av noggrannhet för implanterade enheter
EN ISO 20896-2, Tandläkare - Digitala avtryckningsenheter - Del 2: Metoder för bedömning av noggrannhet för implanterade enheter
EN ISO 23450, Tandvård - Intraoral kamera
EN ISO 17254:2016/A1, Tandvård - Oljade fjädrar för användning i tandreglering - Amendment !
ISO 3486, Tandläkare -
ISO 21563, Tandvård - Hydrokolloida avtrycksmaterial
EN ISO 21563, Tandvård - Hydrokolloidala avtrycksmaterial
EN ISO 6877, Dentistry - Endodontic obturating materials (ISO/DIS 6877:2020)
EN ISO 23445, Dentistry - Tissue punches (ISO/DIS 23445:2020)
EN ISO 4823, Tandvård - Elastomera avtrycksmaterial
EN ISO 15854, Dentistry - Casting and baseplate waxes (ISO/DIS 15854:2020)
ISO 18618, Dentistry - Interoperability of CAD/CAM Systems
EN ISO 18618, Tandvård - Interoperabilitet hos CAD/CAM system
ISO 22674, Tandvård - Metaller för fast- och avtagbar protetik och dess tillämpning
ISO 21606:2007/Amd 1, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics - Amendment 1
EN ISO 21606:2007/A1, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics - Amendment 1 (ISO 21606:2007/DAM 1:2020)
ISO 9333, Tandvård - Lödmetaller
ISO 3630-5, Tandvård - Endodontiska instrument - Del 5: Instrument för formning och rengöring
EN ISO 7711-1, Tandvård - Dental diamantinstrument - Del 1: Allmänna
ISO 7551, Tandvård - Dentalabsorberande punkter
ISO 24234, Tandvård - Dentala amalgam
ISO 3630-4, Tandvård - Rotkanalinstrument - Del 4: Hjälpinstrument
EN ISO 5832-3, Kirurgiska implantat - Metalliska material - Del 3: Titanlegering för plastisk bearbetning med 6 % aluminium och 4 % vanadium
EN ISO 28399, Tandvård - Produkter för extern tandblekning
ISO 3630-2, Dentistry - Endodontic instruments - Part 2: Enlargers
ISO 3630-3, Dentistry — Endodontic instruments — Part 3: Compactors
EN ISO 3630-3, Tandvård - Endodontiska instrument - Del 3: Kondenseringsinstrument
Visa fler Visa färre
Utgivet 155 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Folktandvården Gibraltar, Göteborg
Folktandvården Västra Götaland, Göteborg
Göteborgs Universitet Inst för Odontologi, Göteborg
Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi, Huddinge
Malmö högskola, Malmö
TePe Munhygienprodukter AB, MALMÖ
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 44 internationella kommittéer
ISO/TC 106, Dentistry
ISO/TC 106/SC 1, Filling and restorative materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 10, Dental luting cements, bases and liners
ISO/TC 106/SC 1/WG 13, Orthodontic products
ISO/TC 106/SC 1/WG 2, Endodontic materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 7, Dental amalgam
ISO/TC 106/SC 2, Prosthodontic materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 1, Dental ceramics
ISO/TC 106/SC 2/WG 12, Corrosion test methods
ISO/TC 106/SC 2/WG 14, Dental brazing materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 16, Polymer veneering and die materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 20, Artificial teeth
ISO/TC 106/SC 2/WG 21, Metallic materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 23, Chairside denture base relining materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 6, Colour stability test methods
ISO/TC 106/SC 2/WG 7, Impression materials
ISO/TC 106/SC 3, Terminology
ISO/TC 106/SC 3/WG 2, Dental vocabulary (Revision of ISO 1942 and thematic coding of its terms)
ISO/TC 106/SC 4, Dental instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 1, Rotary instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 13, Implant instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 14, Materials for dental instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 7, Dental Handpieces
ISO/TC 106/SC 4/WG 8, Dental hand instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 9, Endodontic instruments
ISO/TC 106/SC 6, Dental equipment
ISO/TC 106/SC 6/WG 7, Powered polymerization activators
ISO/TC 106/SC 7, Oral care products
ISO/TC 106/SC 7/WG 1, Manual tooth brushes
ISO/TC 106/SC 7/WG 10, Analytical methods for oral care products
ISO/TC 106/SC 7/WG 2, Powered oral hygiene devices
ISO/TC 106/SC 7/WG 3, Oral Rinses
ISO/TC 106/SC 7/WG 4, Dentifrice
ISO/TC 106/SC 7/WG 5, Interdental Brushes
ISO/TC 106/SC 7/WG 7, Dental Bleaching Products
ISO/TC 106/SC 7/WG 8, Fluoride Varnishes
ISO/TC 106/SC 7/WG 9, Dentures adhesives
ISO/TC 106/SC 8, Dental implants
ISO/TC 106/SC 8/WG 1, Implantable materials
ISO/TC 106/SC 8/WG 4, Mechanical testing
ISO/TC 106/SC 9, Dental CAD/CAM systems
ISO/TC 106/WG 10, Biological evaluation
CEN/TC 55, Dentistry
CEN/TC 55/WG 7, Steering Committee
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Tandvård (11.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Årsberättelse 2019

Nu finns årsberättelsen för SIS/TK 327 Tandvårds verksamhet 2019 upplagd för nedladdning. Klicka på "Ladda ner" nedan för att ta del av vad kommittén arbetat med under året som gått.

Kalender
2021
mars
mån
22
Nordiskt dentalmöte, webbaserat
09:00 - 12:00
mån
22
Kommittémöte, webbaserat
13:00 - 16:00
maj
fre
28
Kommittémöte, webbaserat
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
08-55552072
kristofer.petraeus@sis.se

Ulla Hihldor
Projektassistent
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se