Standardutveckling · SIS/TK 327

Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för tandvård deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet.  

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Aktuella remisser Att kommentrera
Arbetar nu med 88 standarder
ISO/TR 18675, Dentistry - Machinable ceramic blanks
ISO 13078-2, Dentistry - Dental furnace - Test method for evaluation of furnace programme via firing glaze
ISO 22052, Tandläkare - Central tryckluftsutrustning
ISO 3630-6, Dentistry - Endodontic instruments - Part 6: Number coding system
ISO 20569, Dentistry - Trephine burs
ISO 20570, Dentistry - Oral surgical scalpel handle
ISO 20888, Dentistry -- Terminology for forensic oro-dental data
ISO 10650/Amd, Tandvård - Härdljuslampor
IEC 80601-2-60, Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for basic safety and essential performance of dental equipment
ISO 17730, Tandvård - Fluorlacker
ISO 10139-2, Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use
ISO 21850-1, Tandvård - Material för dental instrument - Del 1 Rostfritt stål
ISO 28158, Tandvård - Tandtrådshållare med integrerad tråd
ISO 11609, Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking
ISO 21883, Dentistry - Calibration of Color Measuring Instruments and Development
ISO 27020, Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics
ISO 22457, Dentistry - Designation system for supernumerary teeth
ISO 4823, Tandvård - Elastomera avtrycksmaterial
ISO 10271, Tandvård - Korrosion, provningsmetoder för metalliska material
ISO 22598, Dentistry - Colour tabs for intraoral tooth colour determination
ISO 13017, Tandvård - Magnetiska fästanordningar
ISO 16202-1, Dentistry - Nomenclature of oral anomalies - Part 1: Code for the representation of oral anomalies
ISO 16202-2, Dentistry - Nomenclature of oral anomalies - Part 2: Developmental anomalies of teeth
ISO 22567-2, Dentistry - Laboratory cutters - Part 2: Carbide cutters
ISO 22569, Tandvård - Multifunktionella handstycken
ISO 22571, Dentistry - Sharp spoons according to Hemingway
ISO 22573, Dentistry - Accuracy of Electronic Apex Locator
ISO 22683, Dentistry- Adaptability test between implant body and superstructure in dental implant systems
ISO/IEC 80601-2-60, Medical electrical equipments - Part 2-60: Particular requirements for basic safety and essential performance of dental equipments
ISO 1942, Dentistry - Vocabulary
EN ISO 1942, Tandvård - Terminologi
ISO 10873, Dentistry - Denture adhesives
EN ISO 10873, Tandvård - Fixativ för proteser
EN ISO 10271, Tandvård - Korrosion, provningsmetoder för metalliska material
EN ISO 21850-1, Tandvård - Material för dental instrument - Del 1 Rostfritt stål (ISO/DIS 21850-1:2020)
EN ISO 17730, Tandvård - Fluorlacker
ISO 23298, Dentistry - Test methods for machining accuracy of computer-aided milling machines
EN ISO 13017, Tandvård - Magnetiska fästanordningar
ISO 23325, Dentistry - Corrosion resistance of dental amalgam
ISO/TS 17988, Dentistry - Corrosion test methods for amalgam
ISO 6877, Dentistry - Endodontic obturating materials
ISO 23402-1, Dentistry - Portable dental equipment for use in non-permanent healthcare environment - Part 1: General requirements
ISO 20127, Tandvård - Fysiska egenskaper hos el-drivna tandborstar
EN ISO 20127, Tandvård - Eldrivna tandborstar - Allmänna krav och provningsmetoder
ISO 28399, Dentistry - Products for external tooth bleaching
EN ISO 28399, Tandvård - Tandblekningsprodukter
ISO 23445, Dentistry - Tissue punches
ISO 23450, Tandvård - Intraoral kamera
ISO 15854, Dentistry - Casting and baseplate waxes
ISO 9693, Dentistry - Compatibility testing for metal ceramic and ceramic-ceramic systems
ISO 9917-1, Tandvård - Vattenbaserade cement - Del 1: Pulver/vätskebaserade syra-bas cemen
ISO 9917-2, Tandvård - Dentala vattenbaserade cement - Del 2: Resinmodifierade cement
ISO 9917-3, Dentistry - Water-based cements - Part 3: Water-based pit and fissure sealants
ISO 7711-1, Tandvård - Dental diamantinstrument - Del 1: Allmänna
ISO 23639, Dentistry - Lighting - Principles of visual ergonomics
ISO 23940, Dentistry - Excavators
ISO 7492:2018, Tandvård - Explorers
ISO :2018, Dentistry - Dental amalgam
ISO 10451, .
ISO 24230, Testmetoder för mäthållande kraften av implantatfästsystem
ISO 3630-7, Dental root-canal instruments - Part 7: Ultrasonic inserts
ISO NP 9333 (Ed 3), Tandvård - Lödmaterial
EN ISO 23325, Tandvård - Korrosionsbeständighet hos tandamalgam
EN ISO 22598, Tandvård - färgflikar för bestämning av intraoral tandfärg
EN ISO 20888, Tandläkare - Terminologi för rättsmedicinska orodentala data
EN ISO 22569, Tandvård - Multifunktionella handstycken
EN ISO 22052, Tandläkare - Central tryckluftsutrustning
ISO 7494:2019, Tandvård - Stationära och mobila tandtekniska enheter och tandläkarstolar - Del 1: allmänna krav
ISO 24395, Tandhygienisk klassificering av tandhjälpmedel
ISO 7494-2, Dentistry - Dental units - Part 2: Air, water, suction and wastewater systems
EN ISO 7494-1, Tandvård - Stationära och mobila tandtekniska enheter och tandläkarstolarstolar - Del 1: Allmänna krav
ISO 24466, Tandvård - Benmäningar för delar och dimensioner av en implantatkropp
ISO 14801, Tandvård - Implantat - Dynamiskt utmattningstest för benförankrade dentala implantat
ISO 9680, Dental equipment - Operating light
ISO 20126, Tandvård - Manuella tandborstar - Grundläggande krav och provningsmetoder
ISO 4487, Tandvård - Material för indirekta och direkta massakapslingsförfarande
ISO/TS 4640, Tandvård - Testmetoder för dragbindningsstyrka till tandstruktur
ISO NP 4865, Dentistry — General requirements of non-hinged hand instruments
ISO 20896-2, Tandläkare - Digitala avtryckningsenheter - Del 2: Metoder för bedömning av noggrannhet för implanterade enheter
EN ISO 20896-2, Tandläkare - Digitala avtryckningsenheter - Del 2: Metoder för bedömning av noggrannhet för implanterade enheter
ISO 10477, Tandvård - Polymerbaserade kron- och bromaterial
EN ISO 10477, Tandvård - Polymerbaserade kron- och bromaterial
EN ISO 23450, Dentistry - Intraoral camera (ISO/DIS 23450:2020)
ISO 17254:2016/Amd 1, Tandvård - Upprullade fjädrar för användning i tandreglering - Ändring 1
EN ISO 17254:2016/A1, Tandvård -
ISO 15841:2014/Amd 1, Tandvård - Ledningar för användning i tandreglering - Ändring 1
EN ISO 15841:2014/A1, Tandvård - Ledningar för användning i tandreglering - Ändring 1
EN ISO 23402-1, Dentistry - Portable dental equipment for use in non-permanent healthcare environment - Part 1: General requirements (ISO/DIS 23402-1:2020)
Visa fler Visa färre
Utgivet 147 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Dentatus AB, Spånga
Folktandvården Gibraltar, Göteborg
Folktandvården Västra Götaland, Göteborg
Göteborgs Universitet Inst för Odontologi, Göteborg
Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi, Huddinge
Malmö högskola, Malmö
TePe Munhygienprodukter AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 44 internationella kommittéer
ISO/TC 106, Dentistry
ISO/TC 106/SC 1, Filling and restorative materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 10, Dental luting cements, bases and liners
ISO/TC 106/SC 1/WG 13, Orthodontic products
ISO/TC 106/SC 1/WG 2, Endodontic materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 7, Dental amalgam
ISO/TC 106/SC 2, Prosthodontic materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 1, Dental ceramics
ISO/TC 106/SC 2/WG 12, Corrosion test methods
ISO/TC 106/SC 2/WG 14, Dental brazing materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 16, Polymer veneering and die materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 20, Artificial teeth
ISO/TC 106/SC 2/WG 21, Metallic materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 23, Chairside denture base relining materials
ISO/TC 106/SC 2/WG 6, Colour stability test methods
ISO/TC 106/SC 2/WG 7, Impression materials
ISO/TC 106/SC 3, Terminology
ISO/TC 106/SC 3/WG 2, Dental vocabulary (Revision of ISO 1942 and thematic coding of its terms)
ISO/TC 106/SC 4, Dental instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 1, Rotary instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 13, Implant instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 14, Materials for dental instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 7, Dental Handpieces
ISO/TC 106/SC 4/WG 8, Dental hand instruments
ISO/TC 106/SC 4/WG 9, Endodontic instruments
ISO/TC 106/SC 6, Dental equipment
ISO/TC 106/SC 6/WG 7, Powered polymerization activators
ISO/TC 106/SC 7, Oral care products
ISO/TC 106/SC 7/WG 1, Manual tooth brushes
ISO/TC 106/SC 7/WG 10, Analytical methods for oral care products
ISO/TC 106/SC 7/WG 2, Powered oral hygiene devices
ISO/TC 106/SC 7/WG 3, Oral Rinses
ISO/TC 106/SC 7/WG 4, Dentifrice
ISO/TC 106/SC 7/WG 5, Interdental Brushes
ISO/TC 106/SC 7/WG 7, Dental Bleaching Products
ISO/TC 106/SC 7/WG 8, Fluoride Varnishes
ISO/TC 106/SC 7/WG 9, Dentures adhesives
ISO/TC 106/SC 8, Dental implants
ISO/TC 106/SC 8/WG 1, Implantable materials
ISO/TC 106/SC 8/WG 4, Mechanical testing
ISO/TC 106/SC 9, Dental CAD/CAM systems
ISO/TC 106/WG 10, Biological evaluation
CEN/TC 55, Dentistry
CEN/TC 55/WG 7, Steering Committee
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Tandvård (11.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Årsberättelse 2018

Nu finns årsberättelsen för SIS/TK 327 Tandvårds verksamhet 2018 upplagd för nedladdning. Klicka på "Ladda ner" nedan för att ta del av vad kommittén arbetat med under året som gått.

Kalender
2020
maj
fre
8
Kommittémöte : Fysiskmöte på Tandläkarhögskolan i Göteborg
10:00 - 16:00
augusti
mån
17
Kommittémöte: Webbmöte/Telefonmöte
10:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
08-55552072
kristofer.petraeus@sis.se

Ulla Hihldor
Projektassistent
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se