Standardutveckling · SIS/TK 400

Andningsskydd

På arbetsplatser inom många branscher kan det i andningsluften finnas hälsofarliga föroreningar. I många fall kan andningsskydd ge tillräckligt skydd mot dessa föroreningar. Användningen av andningsskydd är därför nödvändig för bland andra industriarbetare, gruvarbetare, och brandmän. Även inom områden där det finns risk för smittspridning, till exempel på laboratorier och inom sjukvården, kan det finnas behov av andningsskydd.

Standardiseringsarbete kring andningsskydd pågår globalt inom ISO och europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Inom EU klassas andningsskydd som personlig skyddsutrustning och de standarder som tas fram inom CEN är därmed samtliga mandaterade och harmoniseras med det europeiska direktivet för personlig skyddsutrustning PPE (Personal Protective Equipment) 89/686/EEC. SIS/TK 400 arbetar inte med standardisering av andningsskydd för användning under vatten - det faller inom SIS/TK 401 Dykapparaters arbetsområde.

Kommittén är aktiv med att arbeta fram, förbättra, underhålla och marknadsföra internationella standarder – och att säkerställa att de uppfyller svenska krav - i syfte att säkerställa kvalitet och säkerhet för användare av andningsskydd.

Påverka nationellt och internationellt

Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och i den internationella standardiseringsorganisationen ISO skapar kommittén ett forum för svenskt agerande både i den europeiska och internationella standardiseringen.

Vår svenska kommitté arbetar aktivt inom den europeiska kommittén CEN/TC 79 Respiratory protective devices och globalt inom ISO/TC 94/SC 15 Respiratory protective devices.

Standardiseringsarbetet säkerställer att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav. Detta är ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 16 standarder
EN 12941, Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med hjälm eller huva - Krav, provning, märkning
EN 12942, Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Krav, provning, märkning
EN 134, Andningsskydd - Terminologi för komponenter och detaljer
EN 1827, Andningsskydd - Halvmasker med inandningsventiler och med separata filter mot gaser eller gaser och partiklar eller enbart partiklar - Fordringar, provning, märkning
EN 13794, Andningsskydd - Bärbar flyktapparat med slutet system - Krav, provning, märkning
EN , Andningsskydd - Utrustad tryckluftscylinder för användning med fristående andningsapparat med öppen krets med full ansiktsmask
ISO/TS 16975-4, Andningsskydd - Val, användning och underhåll - Del 4: Riktlinjer för andningsskydd under pandemi vid infektionssjukdomar i luftvägar
ISO 16976-7, Andningsskydd - Ergonomi - Del 7: Hörsel och tal
ISO 16976-5, Andningsskydd - Ergonomi - Del 5: Termiska effekter
ISO 16976-1, Andningsskydd - Ergonomi - Del 1: Energiomsättning och luftflöden vid andning
ISO 16976-2, Andningsskydd - Ergonomi - Del 2: Antropometri
ISO 16976-3, Andningsskydd - Ergonomi - Del 3: Fysiologiska reaktioner och begränsningar på syrgas och koldioxid i andningsluften
ISO 16976-4, Andningsskydd - Ergonomi - Del 4: Andningsarbete och andningsmotstånd: Fysiologiska gränsvärden
ISO 16976-6, Andningsskydd - Ergonomi - Del 6: Psyko-fysiologiska faktorer
ISO 16976-8, Andningsskydd - Ergonomi - Del 8: Ergonomiska faktorer
EN 13274-7:2019/A1, Andningsskydd - Testmetoder - Del 7: Bestämning av penetration av partikelfilter
Visa fler Visa färre
Utgivet 51 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
3M Svenska AB, SOLNA
Airinum AB, STOCKHOLM
Arbetsmiljöverket, SOLNA
Interspiro AB, TÄBY
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Safety Equipment Sweden AB, VÄRNAMO
Sundström Safety AB, LAGAN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 94, Personal safety -- Personal protective equipment
ISO/TC 94/SC 15, Respiratory protective devices
ISO/TC 94/SC 15/JWG 1, Respiratory Protective Device (RPD)
ISO/TC 94/SC 15/WG 23, Filtering and supplied breathable gas RPD
ISO/TC 94/SC 15/WG 4, Test methods
ISO/TC 94/SC 15/WG 5, Human factors
ISO/TC 94/SC 15/WG 6, Selection and use
ISO/TC 94/SC 15/WG 7, CBRN
CEN/TC 79, Respiratory protective devices
CEN/TC 79/WG 1, Terminology, Definitions, Classification, Selection Use and Maintainance
CEN/TC 79/WG 4, Filters and absorption devices
CEN/TC 79/WG 6, Supplied breathable gas Respiratory Protective Devices (RPD)
CEN/TC 79/WG 9, Test methods and interpretation of CEN/TC 79 standards
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Andningsskydd (13.340.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Roger Nilsson
Projektledare
roger.nilsson@sis.se

Elin Hedström
Projektassistent
elin.hedstrom@sis.se