Standardutveckling · SIS/TK 400

Andningsskydd

På arbetsplatser inom många branscher kan det i andningsluften finnas hälsofarliga föroreningar. I många fall kan andningsskydd ge tillräckligt skydd mot dessa föroreningar. Användningen av andningsskydd är därför nödvändig för bland andra industriarbetare, gruvarbetare, och brandmän. Även inom områden där det finns risk för smittspridning, till exempel på laboratorier och inom sjukvården, kan det finnas behov av andningsskydd.

Standardiseringsarbete kring andningsskydd pågår globalt inom ISO och europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Inom EU klassas andningsskydd som personlig skyddsutrustning och de standarder som tas fram inom CEN är därmed samtliga mandaterade och harmoniseras med det europeiska direktivet för personlig skyddsutrustning PPE (Personal Protective Equipment) 89/686/EEC. SIS/TK 400 arbetar inte med standardisering av andningsskydd för användning under vatten - det faller inom SIS/TK 401 Dykapparaters arbetsområde.

Kommittén är aktiv med att arbeta fram, förbättra, underhålla och marknadsföra internationella standarder – och att säkerställa att de uppfyller svenska krav - i syfte att säkerställa kvalitet och säkerhet för användare av andningsskydd.

Påverka nationellt och internationellt

Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och i den internationella standardiseringsorganisationen ISO skapar kommittén ett forum för svenskt agerande både i den europeiska och internationella standardiseringen.

Vår svenska kommitté arbetar aktivt inom den europeiska kommittén CEN/TC 79 Respiratory protective devices och globalt inom ISO/TC 94/SC 15 Respiratory protective devices.

Standardiseringsarbetet säkerställer att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav. Detta är ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 29 standarder
ISO 16900-7, Andningsskydd - Provningsmetoder och provningsutrustning - Del 7: Praktisk provning
EN 13274-4, Andningsskydd - Testmetoder - Del 4: Flamtester
EN 13274-2, Andningsskydd - Testmetoder - Del 2: Praktisk provning
ISO/TS 17420-9, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 9: Speciell tillämpning av CBRN- och RN-filtreringsanordningar
ISO/TS 17420-8, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 8: Speciell tillämpning av CBRN tillförd andningsbar gasanordning
ISO 17420-7, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 7: Speciell tillämpning utom brandtjänster och XXX - Tillförd andningsbar gas RPD och filtrerande RPD
ISO 17420-6, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 6: Tillförd andningsbar gas RPD och filtrerande RPD
ISO 17420-5, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 5: Speciell tillämpning av brandtjänster - Tillförd andningsbar gas RPD och filtrerande RPD
ISO 17420-4, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 4: Krav för tillförd andningsbar gas RPD
ISO 17420-2, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 2: Krav för filtrerande RPD
ISO 17420-1, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 1: Allmänt
ISO/TS 16976-5, Andningsskydd - Ergonomi - Del 5: Termiska effekter
EN ISO 16972, Andningsskydd - Termer, definitioner och grafiska symboler
ISO 16900-6, Andningsskydd - Provningsmetoder och provningsutrustning - Del 6: Komponenters mekaniska påverkan/styrka
ISO 16900-5:2016/Amd 1, Andningsskydd - Provningsmetoder och provningsutrustning - Del 5: Andningsmaskin, metabolismsimulator, andningsskyddsprovningshuvud och torso, verktyg och verifieringsverktyg - Tillägg 1
ISO 16900-14, Andningsskydd - Provningsmetoder och provningsutrustning - Del 14: Mätning av ljudnivå
ISO 16900-1, Andningsskydd - Provningsmetoder och provningsutrustning - Del 1: Bestämning av inläckage
ISO/TS 16976-7, Andningsskydd - Ergonomi - Del 7: Hörsel och tal
ISO/TS 16976-4, Andningsskydd - Ergonomi - Del 4: Andningsarbete och andningsmotstånd: Fysiologiska gränsvärden
ISO/TS 16976-3, Andningsskydd - Ergonomi - Del 3: Fysiologiska reaktioner och begränsningar på syrgas och koldioxid i andningsluften
ISO 16900-2:2016, Andningsskydd - Provningsmetoder och provningsutrustning - Del 2: Bestämning av andningsmotstånd
ISO 16972, Andningsskydd - Termer, definitioner, grafiska symboler och måttenheter
EN 13274-8:2016, Andningsskydd - Testmetoder - Del 8: Bestämning av igensättning med damm på partikelfilter
EN 13274-7, Andningsskydd - Testmetoder - Del 7: Bestämning av penetration av partikelfilter
EN 14387, Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Krav, provning, märkning
EN 143, Andningsskydd - Partikelfilter - Krav, provning, märkning
EN 14593-2, Andningsskydd - Tryckluftsapparat med behovsstyrt flöde - Del 2: Apparat med halvmask med övertryck - Krav, provning, märkning
EN 12942, Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Krav, provning, märkning
EN 12941, Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med hjälm eller huva - Krav, provning, märkning
Visa fler Visa färre
Utgivet 52 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
3M Svenska AB, Gagnef
3M Svenska AB, Sollentuna
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Interspiro AB, Täby
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Safety Equipment Sweden AB, Värnamo
Sundström Safety AB, Lagan
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 94/SC 15, Respiratory protective devices
ISO/TC 94/SC 15/WG 1, Terminology, classification and marking
ISO/TC 94/SC 15/WG 2, Filtering RPD
ISO/TC 94/SC 15/WG 23, Filtering RPD
ISO/TC 94/SC 15/WG 3, Supplied breathable gas RPD
ISO/TC 94/SC 15/WG 4, Test methods
ISO/TC 94/SC 15/WG 5, Human factors
ISO/TC 94/SC 15/WG 6, Selection and use
ISO/TC 94/SC 15/WG 7, CBRN
CEN/TC 79, Respiratory protective devices
CEN/TC 79/WG 1, Terminology, Definitions, Classification, Selection Use and Maintainance
CEN/TC 79/WG 4, Filters and absorption devices
CEN/TC 79/WG 6, Self-contained breathing apparatus
CEN/TC 79/WG 9, Test methods and interpretation of CEN/TC 79 standards
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Skyddsutrustning Andningsskydd


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson

Anette Eriksson
Projektledare
08-55552065
anette.eriksson@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se