Standardutveckling · SIS/TK 525

Hjälmar

Kommittén för hjälmar är aktiv med att arbeta fram europeiska standarder inom alla typer av skyddshjälmar som ska ge en godtagbar säkerhetsnivå, inklusive moderna provningsmetoder för bestämning av enskilda hjälmars prestanda. Standarder underlättar vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav harmoniserade med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning som började tillämpas den 21 april 2018. Ett undantag utgör utrustning kopplad till motorfordon, t.ex. motorcykelhjälmar som följer FN:s regelverk ECE-R22.

Hjälmar används i en rad sammanhang där det finns risker att drabbas av skallskador. Hjälmar är utformade för att skydda bäraren mot skador vid fall på hård mark från en höjd eller av fallande föremål. Standarderna utgör en gemensam grund för den obligatoriska CE-märkningen och underlättar en jämförelse av olika skyddsprodukter i fråga om säkerhet, funktion, miljö och kvalitet. 

SIS kommittee samlar experter från brukar- och producentsidan, myndigheter och branschorganisationer. Kommitténs deltagare får tidig kunskap om framtida marknadskrav och påverkar gemensamma riktlinjer för skyddshjälmar.

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationell spegling 3 kommittéer
Arbetar nu med 17 standarder
EN 397, Industrihjälmar
ISO 10256-1, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 1: Allmänna krav
ISO 10256-2, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 2: Huvudskydd för utespelare
ISO 10256-3, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 3: Ansiktsskydd för utespelare
ISO 10256-4, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 4: Huvud- och ansiktsskydd för målvakter
EN 1078, Hjälmar för cyklister
EN 1080, Småbarnshjälmar
EN 1384, Ridhjälmar
EN ISO 10256-1, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 10256-2, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 2: Huvudskydd för utespelare - Prestandakrav
EN ISO 10256-3, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 3: Ansiktsskydd för utespelare - Prestandakrav
EN ISO 10256-4, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 4: Huvud- och ansiktsskydd för målvakter - Prestandakrav
EN 17950, Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Stötdämpning inklusive mätning av rotationskinematik
EN 12492, Klätterutrustning - Klätterhjälmar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
ISO 10256-5, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 5: Halsskydd mot skärskador för ishockeyspelare
CEN/TS 17946, Helmets for S-EPAC riders
ISO 3873, Industrihjälmar
Visa fler Visa färre
Utgivet 36 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
CCM Hockey AB, Malung
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Husqvarna AB, Huskvarna
Husqvarna AB, Stockholm
Hövding Sverige AB (publ), Malmö
Konsumentverket / KO, Karlstad
MIPS AB, Täby
POC Sweden AB, Stockholm
RISE AB, Borås
Svenska Ishockeyförbundet, Johanneshov
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Så arbetar vi
Ett värdefullt arbete

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Huvudskydd (13.340.20) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Utrustning för vintersport (97.220.20) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen
NeB National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Hjälmtips

Broschyrer om hjälmar

Tips och svenska rekommendationer för dig som vill veta mer

Konsumentbroschyr (öppnar som PDF)

Välj cykelhjälm med grönt spänne till barn (öppnar i PDF)

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se