Standardutveckling · SIS/TK 525

Hjälmar

Kommittén för hjälmar är aktiv med att arbeta fram, förbättra, underhålla och marknadsföra internationella standarder inom området i syfte att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska intressen och ger hjälmarna en godtagbar säkerhetsnivå. Eftersom standarderna är kopplade till EG-förordningen för Personlig skyddsutrustning, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav.

Standardisering av personlig skyddsutrustning (PSU) pågår i huvudsak inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, men även i begränsad omfattning globalt inom ISO. De standarder som tas fram är samtliga mandaterade och harmoniseras med den europeiska förordningen (tidigare direktivet) för personlig skyddsutrustning PPE (Personal Protective Equipment) Regulation (EU) 2016/425 som började tillämpas den 21 april 2018.

Standarderna utgör en gemensam grund för den obligatoriska CE-märkningen och underlättar en jämförelse av olika skyddsprodukter i fråga om säkerhet, funktion, miljö och kvalitet. Ett undantag utgör utrustning kopplad till motorfordon, t.ex. motorcykelhjälmar som följer FN:s regelverk ECE-R22, som var i kraft innan direktivet antogs.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 2 standarder
EN 1384, Ridhjälmar
CEN/TC 158 N 1050 NWIP, Helmets for S-EPAC users
Utgivet 35 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Brissmans Brandredskap AB, Halmstad
CCM Hockey AB, Malung
Cykelbranschen, Stockholm
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Hövding Sverige AB, Malmö
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
MIPS AB, Täby
Reebok-CCM Hockey AB, Solna
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
STIGA Sports AB, Eskilstuna
Swedol AB, Tyresö
Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm
Transportstyrelsen, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 83/SC 5, Ice hockey equipment and facilities
ISO/TC 94/SC 1, Head protection
CEN/TC 158, Head protection
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Så arbetar vi
Ett värdefullt arbete

Ämnesområden

Skyddsutrustning Huvudskydd Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Arbetsplatssäkerhet, industrihygien Utrustning för vintersport Utrustning för utomhus- och vattensport