Standardutveckling · SIS/TK 525

Hjälmar

Kommittén för hjälmar är aktiv med att arbeta fram, förbättra, underhålla och marknadsföra internationella standarder inom området i syfte att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska intressen och ger hjälmarna en godtagbar säkerhetsnivå. Eftersom standarderna är kopplade till EG-förordningen för Personlig skyddsutrustning, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav.

Standardisering av personlig skyddsutrustning (PSU) pågår i huvudsak inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, men även i begränsad omfattning globalt inom ISO. De standarder som tas fram är samtliga mandaterade och harmoniseras med den europeiska förordningen (tidigare direktivet) för personlig skyddsutrustning PPE (Personal Protective Equipment) Regulation (EU) 2016/425 som började tillämpas den 21 april 2018.

Standarderna utgör en gemensam grund för den obligatoriska CE-märkningen och underlättar en jämförelse av olika skyddsprodukter i fråga om säkerhet, funktion, miljö och kvalitet. Ett undantag utgör utrustning kopplad till motorfordon, t.ex. motorcykelhjälmar som följer FN:s regelverk ECE-R22, som var i kraft innan direktivet antogs.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 4 standarder
CEN/TC 158 N 1050 NWIP, Helmets for S-EPAC users
EN 1384, Ridhjälmar
EN 397, Industrihjälmar
EN 13087-11, Hjälmar - Provningsmetod - Del 11:
Visa fler Visa färre
Utgivet 35 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
CCM Hockey AB, Malung
Cykelbranschen, Stockholm
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Hövding Sverige AB, Malmö
Konsumentverket / KO, Karlstad
MIPS AB, Täby
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm
Transportstyrelsen, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 83/SC 5, Ice hockey equipment and facilities
ISO/TC 83/SC 5/WG 3, Protective equipment for use in ice hockey
ISO/TC 94/SC 1, Head protection
CEN/TC 158, Head protection
CEN/TC 158/WG 1, Industrial safety helmets
CEN/TC 158/WG 10, Protective helmets for canoeing
CEN/TC 158/WG 11, Headforms and test methods
CEN/TC 158/WG 12, Helmets for snow activities other than skiing
CEN/TC 158/WG 13, Helmets for mountaineers
CEN/TC 158/WG 3, Firefighters helmets
CEN/TC 158/WG 4, Helmets for cyclists
CEN/TC 158/WG 5, Helmets for horse riders
CEN/TC 158/WG 7, Head protectors for ice-hockey
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Så arbetar vi
Ett värdefullt arbete

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Huvudskydd (13.340.20) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Utrustning för vintersport (97.220.20) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)