Standard Svensk standard · SS-EN 13087-7

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 7: Flamhärdighet

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 13087-7/A1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13087-7

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 7: Flamhärdighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 991 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 991 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 585,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes methods of test for protective helmets. The purpose of these tests is to enable assessment of the performance of the helmet as specified in the appropriate helmet standard.
This standard specifies the methods of test for flame resistance

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Huvudskydd (13.340.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13087-7

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 7: Flamhärdighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 991 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 991 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 585,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hjälmar, SIS/TK 525

Internationell titel: Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance

Artikelnummer: STD-28358

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 882416