Standard Svensk standard · SS-EN 13087-7

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 7: Flamhärdighet

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 13087-7/A1

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hjälmar, SIS/TK 525

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28358

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 882416