Standard Svensk standard · SS-EN 1021-1:2014

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method to assess the ignitability of material combinations, such as covers and fillings used in upholstered seating, when subjected to a smouldering cigarette as an ignition source. The test measures only the ignitability of a combination of materials used in upholstered seating and not the ignitability of a particular finished item of furniture incorporating these materials.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette

Artikelnummer: STD-102560

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-08-17

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1021-1:2006