Standardutveckling · SIS/TK 391

Möbler

SIS Teknisk Kommitté (TK) 391 bevakar, påverkar och deltar aktivt i utvecklingen av internationella standarder inom området möbler (inklusive madrasser, ytbehandlingar och möbelhårdvaror). Genom att delta aktivt och driva på den internationella standardiseringsverksamheten bibehåller den svenska möbelindustrin sin position och säkerställer att krav och provningsmetoder beskrivna i standarderna är relevanta för svenska förhållanden. Standardisering inom möbelområdet har som mål att minska antalet olyckor orsakade av möbler, till exempel klämolyckor och fall orsakade av tippande och havererande möbler. Hållbarhet och kvalitet är viktiga aspekter i dagens samhälle och standardarbetet kan bidra kring långsiktigt hållbara produkter och cirkulär ekonomi.

Standardisering för möbler utarbetar främst hållfasthets- och säkerhetskrav med tillhörande provningsmetoder, men sträcker sig även till att omfatta vissa funktionella aspekter. Syftet är dels att underlätta för tillverkare att konstruera säkra möbler och att ta sitt lagstadgade produktansvar för produktsäkerheten och dels att hjälpa möbelinköpare att välja säkra och hållfasta möbler. 

säkerställer att krav och provningsmetoder beskrivna i standarderna inte innebär handelshinder utan underlätta fri rörlighet av varor.

Hållbarhet och kvalitet är viktiga aspekter i dagens samhälle. Standardarbetet kan bidra kring miljökrav och långsiktigt hållbara produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationell spegling 2 kommittéer
Arbetar nu med 39 standarder
EN 14434, Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
EN 1729-2, Möbler - Stolar och bord för skol- och utbildningsmiljöer - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 16611, Möbler - Bedömning av ytors motståndskraft mot mikroskopisk repning
EN 13721, Möbler - Uppskattning av ytreflektion
EN 15185, Möbler - Bedömning av ytors motstånd mot nötning
EN 15186, Möbler - Bedömning av ytors motstånd mot repning
EN 15187, Möbler - Bedömning av ytors ljushärdighet
EN 17850, Möbler - Stjärnformad fot för kontorsstol - Krav och provningsmetoder
EN 581-2, Möbler för utomhusmiljö - Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav och provningsmetoder för sittmöbler
ISO 19682, Möbler - Bord - Provningsmetoder för bestämning av stabilitet, hållfasthet och hållbarhet
ISO 7173, Möbler - Sittmöbler - Provningsmetoder för bestämning av hållfasthet och hållbarhet
ISO 9098-1, Våningssängar för hemmiljö - Säkerhetskrav och provningar - Del 1: Säkerhetskrav
ISO 9098-2, Våningssängar för hemmiljö - Säkerhetskrav och provningar - Del 2: Testmetoder
EN 1022, Möbler - Sittmöbler - Bedömning av stabilitet
EN , Möbler - sittmöbler - Vägledning för ökad vikt på användare
EN 15372, Möbler - Bord i offentlig miljö - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet
EN 16121, Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet
EN 17684, Möbler - Eldrivna - Mekaniska säkerhetskrav
ISO 6128, Laminerade produkter gjorda av bambuband för inomhusmöbeländamål
ISO 5942, Bambuträkomposit för golv till container
ISO 5946, Bambu-baserat aktivt kol
EN 17902, Möbler - Cirkularitet - Utvärderingsmetod för demonterings- och återmonteringsförmåga
EN 16139, Möbler för offentlig miljö - Sittmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet
EN 12521, Möbler för hemmiljö - Bord - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet
EN 1725, Möbler för hemmiljö - Bäddar och madrasser - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 12520, Möbler för hemmiljö - Sittmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet
ISO 12808, Möbler - Möbelbeslag - Hållfasthet och hållbarhet hos förlängningselement och deras komponenter
NWIP Entrapment N 2125, Möbler - Eldrivna - klämrisker
EN 747-1, Möbler för hemmiljö - Våningssängar och höga sängar - Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet
EN 747-2, Möbler för hemmiljö - Våningssängar och höga sängar - Del 2: Provningsmetoder
ISO 16502-1, Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser - Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett
ISO 16502-2, Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarandebrinnande tändsticka
EN 15338, Möbler - Möbelbeslag - Hållfasthet och hållbarhet för utdragssystem och deras komponenter
ISO 4211-1, Möbler - Möbelytor och ytbehandlingar - Del 1: Bedömning av möbelytans motstånd mot kalla vätskor
EN 581-3, Möbler för utomhusmiljö - Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö - Del 3: Mekaniska säkerhetskrav för bord
ISO 9221, Höga barnstolar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
SS 839120, Möbler och inredningsenheter - Bedömning av kanters hållbarhet mot vatten
SS 839122, Möbler och inredningsenheter - Bedömning av repade ytors härdighet mot fett
SS 839123, Möbler och inredningsenheter - Bedömning av ytors och kanters hållbarhet mot slag
Visa fler Visa färre
Utgivet 92 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 391/AG 01, Möbler för hemmiljö
SIS/TK 391/AG 02, Barnmöbler
SIS/TK 391/AG 03, Möbler för kontor, skola och offentlig miljö
SIS/TK 391/AG 04, Möbelytor och beslag
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
AJ Produkter AB, Halmstad
Arbio AB, Stockholm
BabyBjörn AB, Solna
Ballingslöv AB, Ballingslöv
Ellos AB, Borås
Flokk AS Fabrikk Røros, OSLO
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Kinnarps AB, Kinnarp
Konsumentverket / KO, Karlstad
Lekolar AB, Osby
Mio AB, Tibro
OSG - Sustainable Business AB, Falköping
RISE AB, Borås
ROL Ergo AB, Jönköping
Swedstyle AB, Vaggeryd
Sweop AB, Tranås
WHY inredningsarkitekt AB, Kvibille
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Möbler (97.140) Säkerhet i hushåll (13.120) Köksinredning (97.040) Ergonomi (13.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen
NeB, National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se