Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15709:2008

Möbelbeslag - Terminologi för beslag för skjutdörrar och jalusier

Status: Gällande

Omfattning
This European Technical Report specifies terms for all types of slide fittings for sliding doors and roll fronts for all fields of application. With the aid of figures it establishes different types, with the aim of facilitating comprehension of the technical language

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Hardware for furniture -Terms of slide fittings for sliding doors and roll fronts

Artikelnummer: STD-65958

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-10

Antal sidor: 36