Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16015:2010

Möbelbeslag - Terminologi för låsmekanismer

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report specifies terms for all types of locking mechanisms for all fields of application.

With the aid of figures it establishes different types, with the aim of facilitating comprehension of the technical language.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning och sport (01.040.97) Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms

Artikelnummer: STD-73954

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-26

Antal sidor: 44