Standard Svensk standard · SS-EN 13150:2020

Möbler - Arbetsbänkar för laboratorier - Dimensioner, säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This document applies to workbenches, movable science tables and workbench shelves designed for use in educational institutions and similar laboratories. It does not apply to workbenches and working tables for industrial laboratories, institutes and universities or similar research institutions. It does not apply to fume cupboards This document specifies safety and durability requirements and test methods and gives dimensions. Requirements and test methods related to the fire safety or workbenches and to the resistance of the work surface are not included in this document. Requirements concerning electrical safety and media services (eg water, gas, wastewater, compressed air) are not included in this document.

Ämnesområden

Kemiska laboratorier, laboratorieutrustning (71.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler för kontor, skola och offentlig miljö, SIS/TK 391/AG 03

Internationell titel: Workbenches for laboratories in educational institutions - Dimensions, safety and durability requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80020500

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-03-03

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13150