Standard Svensk standard · SS-EN 12227:2010

Lekhagar för hemmabruk - Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the safety requirements and test methods for playpens and folding playpens for domestic use, for a child with a body weight up to 15 kg.

If a playpen has several functions or can be converted into another function, it shall comply with the relevant standards.

Ämnesområden

Möbler (97.140) Barnartiklar (97.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Playpens for domestic use - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-75327

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-09-09

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 12227-1 , SS-EN 12227-2