Standard Svensk standard · SS 839030:2017

Möbler och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassificering

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard fastställer klasser för materialegenskaper och noggrannhet i tillverkning hos färdiga möbler och inredningsenheter. Indelningen är gjord i fem klasser med avseende på huvudsakligen visuella och taktila egenskaper som har betydelse för brukbarhet och utseende hos den färdiga möbeln.
Bedömningen gäller vid det tillfälle den genomförs. Endast på några få punkter har bedömningen någon bety-delse för möbelns brukbarhet. Hållbarhet, hållfasthet och säkerhet omfattas inte.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Quality of materials and workmanship - Assessment and classification

Artikelnummer: STD-8026949

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-06-19

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 839030