Standard Svensk standard · SS 839030:2017

Möbler och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassificering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 839030:2017

Möbler och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassificering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard fastställer klasser för materialegenskaper och noggrannhet i tillverkning hos färdiga möbler och inredningsenheter. Indelningen är gjord i fem klasser med avseende på huvudsakligen visuella och taktila egenskaper som har betydelse för brukbarhet och utseende hos den färdiga möbeln.
Bedömningen gäller vid det tillfälle den genomförs. Endast på några få punkter har bedömningen någon bety-delse för möbelns brukbarhet. Hållbarhet, hållfasthet och säkerhet omfattas inte.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 839030:2017

Möbler och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassificering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Möbelytor och beslag, SIS/TK 391/AG 04

Internationell titel: Quality of materials and workmanship - Assessment and classification

Artikelnummer: STD-8026949

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-06-19

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 839030