Standard Swedish standard · SS 839030:2017

Quality of materials and workmanship - Assessment and classification

Status: Valid

Scope
Denna standard fastställer klasser för materialegenskaper och noggrannhet i tillverkning hos färdiga möbler och inredningsenheter. Indelningen är gjord i fem klasser med avseende på huvudsakligen visuella och taktila egenskaper som har betydelse för brukbarhet och utseende hos den färdiga möbeln. Bedömningen gäller vid det tillfälle den genomförs. Endast på några få punkter har bedömningen någon bety-delse för möbelns brukbarhet. Hållbarhet, hållfasthet och säkerhet omfattas inte.

Subjects

Furniture (97.140)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-8026949

Edition: 4

Approved: 6/19/2017

No of pages: 32

Replaces: SS 839030