Standard Svensk standard · SS 839030

Möbler och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassificering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 839030:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 839030

Möbler och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassificering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard tillämpas för bedömning av materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning (välgjordhet) hos färdiga möbler och möbeldelar. Bedömningen gäller vid det tillfälle den genomförs. Indelningen är gjord i fem klasser och omfattar sådana faktorer som är av betydelse för möbelns utseende. Endast på några få punkter har bedömningen någon betydelse för möbelns brukbarhet. Hållbarhet (stomhållfasthet, formbeständighet, yttålighet m. m) och säkerhet (stabilitet, spjälavstånd m. m) bestäms enligt andra standarder. Standarden är resultatet av nordiskt samarbete. Den motsvaras i Danmark av DS 2197. I utgåva 3 har en del ändringar gjorts av värdena i avsnitten 4 och 5 efter vunnen erfarenhet och avsnittet 3 , Bedömningens genomförande, har lagts till. I denna standard hänvisas till SIS 83 01 10 Måttbestämning av byggvaror. Inredningsenheter. Bestämning av mått, vinkel- och formavvikelser. SS 83 91 11 Lådor och backar - Bestämning av inskjutningskraft och hållbarhet.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 839030

Möbler och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassificering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Quality of materials and workmanship - Assessment and classification

Artikelnummer: STD-7296

Utgåva: 3

Fastställd: 1983-11-15

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS 839030:2017