Standard Svensk standard · SS-EN 1334

Möbler - Bäddar och madrasser för hemmabruk - Mätmetoder och rekommenderade toleranser

Status: Gällande

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement and recommended tolerances

Artikelnummer: STD-18450

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-03

Antal sidor: 12