Standard Svensk standard · SS-EN 12530

Industrihjul - Hjul för institutionsanordningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the technical requirements, the appropriate dimensions andthe requirements for testing.This European Standard applies to castors and wheels which may include braking and/orlocking devices, specifically for manually propelled use in an institutional environment. Thisincludes for example, shops, restaurants, hotels, educational buildings and hospitals

Ämnesområden

Industritruckar (53.060) Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Castors and wheels - Castors and wheels for manually propelled institutional applications

Artikelnummer: STD-23831

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-23

Antal sidor: 24