Standardutveckling · SIS/TK 998

Europeisk standardisering utan svenskt deltagande

Här kan du hitta information om europeisk standardisering som pågår i CEN utan något svenskt deltagande. SIS fastställer, publicerar och säljer samtliga standarder som utvecklas i de nationella röstningarna.

Kommittén arbetar med att bevaka de nationella röstningarna av europeiska standardiseringar i CEN och ser till att de publiceras i rätt tid. I kommitténs arbete ingår det även att förbereda nya, svenska standardiseringar inför dess publicering.

Organisationer som vill vara med och påverka europeiska standardiseringar som inte ännu finns i Sverige kan vända sig till kommittén och få den hjälp som de behöver.  

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbeten i kommittén och inom europeisk standardisering utan svenskt deltagande. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 332 standarder
EN 16604-30-03, SVENSK TITEL SAKNAS
EN ISO 660, Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor - Bestämning av syratal och surhetsgrad (ISO 660:2019)
CEN/TS 17403, Fertilizers - Determination of cold water insoluble nitrogen and hot water insoluble nitrogen in solid urea formaldehyde and methylene urea slow-release fertilizers and in nutrient polymers
EN 3660-065, Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 065: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking - Product standard
EN 3660-064, Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 064: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking - Product standard
EN 3660-063, Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 063: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking - Product standard
EN ISO 5167-6, Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 6: Wedge meters (ISO 5167-6:2019)
EN 3792, Aerospace series - Anaerobic polymerisable compounds — Technical specification
EN 4861, Aerospace series - Metrological assessment procedure for kinematic fields measured by digital image correlation
EN 3155-016, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 016: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard
EN 3155-045, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 045: Contacts, electrical, female, type A, double crimping, class T - Product standard
EN 3155-044, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 044: Contacts, electrical, male 044, type A, double crimping, class T - Product standard
EN 3155-017, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 017: Contacts, electrical, relay base, female, type A, crimp, class P - Product standard
EN 3660-062, Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 062: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking - Product standard
EN 16603-20-06, Rymdteknik - Laddning av rymdfarkoster
EN 4866, Flyg- och rymdteknik - Definition av brister och defekter i organisk matriskomposit
EN ISO 25705, Gödselmedel - Bestämning av ureakondensat med HPLC - Isobutylidendiurea och krotonylidendiurea (metod A) och metylenureaoligomerer (metod B) (ISO 25705:2016)
EN ISO 15604, Gödselmedel - Bestämning av olika former av kväve i ett prov där kväve föreligger som nitrat, ammonium, urea och cyanamid (ISO 15604:2016)
EN ISO 15959, Gödselmedel - Bestämning av extraherat fosfor (ISO 15959:2016)
EN ISO 25475, Gödselmedel - Bestämning av ammoniakkväve (ISO 25475:2016)
EN 6046, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål - Smal serie - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 9208, Flyg- och rymdteknik - Programhantering - Behovsbeskrivning - Vägledning om och format för teknisk specifikation (behov)
EN 16603-40-07, Rymdteknik - Plattform för simulering och modellering
EN 4604-006, Flyg- och rymdteknik - Elkabel för signalöverföring - Del 006: Koaxialkabel, 50 ohms, 200 °C, typ WM - Produktstandard
EN 3475-513:2019, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 513: Deformationsmotstånd (installation med buntband av plast)
EN 4855-04, Flyg- och rymdteknik - Ekoeffektivitet hos cateringutrustning - Del 04: Dryckesmaskiner
EN 4855-03, Flyg- och rymdteknik - Ekoeffektivitet hos cateringutrustning - Del 03: Kylutrustning
EN 4855-02, Flyg- och rymdteknik - Ekoeffektivitet hos cateringutrustning - Del 02: Ugnsutrustning
EN 4855-01, Flyg- och rymdteknik - Ekoeffektivitet hos cateringutrustning - Del 01: Allmänna villkor
EN ISO 8654:2018/A1, Smycken - Guldfärger - Definition, färgområde och beteckningar - Tillägg 1 (ISO 8654:2018/DAM 1:2019
EN 1651:2018/A1, Utrustning för skärmflygning - Säkerhetsselar - Säkerhetskrav och hållfasthetsprovning
EN 12491:2015/A1:2019, Utrustning för skärmflygning - Nödfallsskärmar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN ISO 20456, Mätning av genomströmning av vätskor i slutna ledningar - Vägledning vid användning av elektromagnetiska flödesmätare för konduktiva vätskor (ISO 20456:2017)
EN 16234-1:2019, Den europeiska ramen för e-kompetens(e-CF) - En gemensam europeisk ram för yrkesverksamma inom IKT i alla industrisektorer - Del 1: Ramverk
EN 17350, SCM - Meddelandeformat för schemaläggning och kommandon - Standard
EN ISO 21178, Transportörer - Lätta transportband - Bestämning av elektriska resistanser (ISO/DIS 21178:2019)
EN ISO 22043, Glassfrysar - Klassificering, krav och provningsförhållanden (ISO/DIS 22043:2019)
EN 4705, Flyg- och rymdteknik - Mätmetoder för ljusenheters livslängd i en standardiserad luftfartygsrelaterad miljö
EN 4604-003, Flyg- och rymdteknik - Elkabel för signalöverföring - Del 003: Koaxialkabel, 50 Ohm, 200 °C, typ WZ - Produktstandard
EN 3155-081, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 081: Elektriska honkontakter av storlek 22 för EN 2997, typ A, pressförbindning, klass T - Produktstandard
EN 3847, Flyg- och rymdteknik - Färg och lack - Bestämning av sedimentklassificering
EN ISO 12958-1, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet i dess plan - Del 1: Indextest (ISO/DIS 12958-1:2019)
EN 4827, Flyg- och rymdteknik - Anodisering utan sexvärt krom av aluminium och aluminiumlegeringar
EN 4234, Flyg- och rymdteknik - Slangklämmor - Dimensioner, vikt
EN ISO 8384, Fartyg och havsteknik - Muddringsfartyg - Terminologi (ISO 8384:2019)
EN 4609, Flyg- och rymdteknik - Spiralformade spår för gängade fästen - Geometrisk definition och tekniska krav
EN 4708-108, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 108: Mantlar med begränsad brandrisk - Drifttemperatur - 65 °C till 150 °C - Produktstandard
EN ISO 12958-2, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet i dess plan - Del 2: Prestandaprovning (ISO/DIS 12958-2:2019)
EN 7010, Flyg- och rymdteknik - Förlaga för utformning - Definition och beteckning av produktstandard för utvändigt gängat fäste
EN 4708-107, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 107: Polytetrafloreten (PTFE) - Drifttemperatur - 65 °C till 260 °C - Produktstandard
EN 3155-077, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 077: Elektriska honkontakter, typ A, pressförbindning, klass R - Produktstandard
EN 3155-076, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 076: Elektriska hankontakter, typ A, pressförbindning, klass R - Produktstandard
EN 3745-404, Flyg- och rymdteknik - Optofibrer och optokablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 404: Termisk chock
EN 3761, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering FE-PA2601 - Mjukningsbehandlad och kallbearbetad - Stång för smidda fästanordningar - D ≤ 50 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
EN 3666, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering NI-PH2601 - Upplösningsbehandlad och kallbearbetad - Stång för smidda fästanordningar - D ≤ 50 mm - 1 550 MPa ≤ Rm ≤ 1 830 MPa
EN 2390, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 6082-T6 - Konstruktionsrör 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm
EN 2125, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering Al-P16 - T6151 - Plattor 6 mm < a &le; 120 mm
EN ISO 9863-1:2016/A1, Geosynteter - Bestämning av tjocklek vid specificerade tryck - Del 1: Enkla skikt - Tillägg 1 (ISO 9863-1:2016/DAM 1:2019)
EN 2886, Flyg- och rymdteknik - Dubbla vinkelkrysskruvar av medelgänglängd, låg tolerans och fullstam, kort gänga, i kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur)/ 235 °C
EN 2885, Flyg- och rymdteknik - Dubbla vinkelkrysskruvar av medelgänglängd, grov tolerans och fullstam, kort gänga, i kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN 2943, Flyg- och rymdteknik - Doninsatser, skruvgängor och spiralformade spolar av typ MJ och M - Teknisk specifikation
EN ISO 21187, Mjölk - Kvantitativ bestämning av bakteriologisk kvalitet - Vägledning för att fastställa och verifiera ett omräkningsförhållande mellan resultat från en alternativ metod och en verifierad metod (ISO/DIS 21187:2019)
EN ISO 16297, Mjölk - Bestämning av bakterieantal - Protokoll för utvärdering av alternativa metoder (ISO/DIS 16297:2019)
EN 17371-3, Tillhandahållande av tjänster - Del 3: Hantering av prestandamätningar - Vägledning om metod för mätning av prestanda som en del av tjänstekontrakt
EN 17371-2, Tillhandahållande av tjänster - Del 2: Tjänstekontrakt - Vägledning för kontraktsutformning och kontraktstruktur
EN 17371-1, Tillhandahållande av tjänster - Del 1: Upphandling av tjänster - Vägledning för bedömning av tjänsteleverantörers kapacitet samt utvärdering av anbud på tjänster
EN 926-2:2013/A1, Utrustning för skärmflygning - Skärmflygare - Del 2: Krav och provningsmetod för klassificering av flygsäkerhetsegenskaper
EN 3740, Flyg- och rymdteknik - Kortgängade ansatsbultar, tunt försänkt sexkanthuvud i anodiserad MOS2-belagd titanlegering - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/ 315 °C
EN 3155-079, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 079: Elektriska honkontakter av storlek 22 för EN 2997, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3155-083, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 083: Elektriska honkontakter, typ A, pressförbindning, klass S, storlek 8 - Produktstandard
EN 3155-071, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 071: Elektriska honkontakter, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3155-070, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 070:Elektriska hankontakter, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3155-065, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 065: Elektriska hankontakter, typ A, pressförbindning, klass S, storlek 8 - Produktstandard
EN 4476, Flyg- och rymdteknik - Färg och lack - Kallhärdande mellanskikt
EN 3660-033, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 033: Spännband av rostfritt stål, modell Z, för montering av separata och/eller heltäckande skydd för kabeluttag - Produktstandard
EN 203-1, Gasutrustningar - Gaseldade utrustningar för storkök - Del 1: Allmänna säkerhetskrav
EN 203-2-1, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav på öppna gasbrännare och woktillsatser
EN 1502, Fartyg för inre vattenvägar - Bordningsstegar
EN 2465, Flyg- och rymdteknik - Stål X2CrNi18-9 (1.4307) - Mjukningsbehandlat - 450 MPa &le; Rm &le; 680 MPa - Stång för bearbetning - 4 mm &le; De &le; 100 mm
EN 4868, Flyg- och rymdteknik - Anodisk elektrodopplackering med grundfärg utan sexvärt krom
EN 4612-004, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 004: Koppar med tennplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 135 °C - Extruderat enkelhölje för ej specificerad användning, med mantel och skärm (flätad) - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 4612-003, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 003: Koppar med tennplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 135 °C - Extruderat enkelhölje för ej specificerad användning, med mantel utan skärm - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 4612-002, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk - XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 002: Allmänt
EN 4612-012, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 012: Koppar med nickelplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 150 °C - Extruderat dubbelhölje för ej specificerad användning, med mantel och skärm (flätad) - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 4612-011, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 011: Koppar med nickelplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 150 °C - Extruderat dubbelhölje för ej specificerad användning, med mantel utan skärm - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 4612-009, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 009: Koppar med silverplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 150 °C - Extruderat dubbelhölje för ej specificerad användning, med mantel utan skärm - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 4612-008, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 008: Koppar med silverplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 150 °C - Extruderat enkelhölje för ej specificerad användning, med mantel och skärm (flätad) - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 16803-2, Flyg- och rymdteknik - Användning av GNSS-baserad positionering intelligenta transportsystem (ITS) för vägar - Del 2: Bedömning av grundläggande prestanda hos GNSS-baserade terminaler för lägesbestämning
EN 17361, Fartyg för inre vattenvägar - Utombordsstegar
EN 17360, Fartyg i inlandssjöfart - Stativ och fästen för hopfällbara och avtagbara räcken
EN 4056-003, Flyg- och rymdteknik - Buntband för kabelknippen- Del 003: Buntband av plast - Drifttemperatur från -65 °C till 105 °C och -65 °C till 150 °C - Produktstandard
EN 3837, Flyg- och rymdteknik - Färg och lack - Beskaffenhet och metoder för ytbehandling av provstycken i aluminiumlegeringar
EN 3844-3, Flyg- och rymdteknik - Antändlighet hos icke-metalliska material - Del 3: Litet prov med brännare, 45° - Bestämning av materials beständighet mot flamspridning, glödspridning och flamgenomträngning
EN 3844-2, Flyg- och rymdteknik - Antändlighet hos icke-metalliska material - Del 2: Litet horisontellt prov med brännare - Bestämning av horisontell flamspridning
EN 3844-1, Flyg- och rymdteknik - Antändlighet hos icke-metalliska material - Del 1: Litet vertikalt prov med brännare - Bestämning av vertikal flamspridning
EN 4612-010, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 010: Koppar med silverplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 150 °C - Extruderat dubbelhölje för ej specificerad användning, med mantel och skärm (flätad) - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 4612-006, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 006: Koppar med tennplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 135 °C - Extruderat dubbelhölje för ej specificerad användning, med mantel och skärm (flätad) - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 4612-005, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 005: Koppar med tennplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 135 °C - Extruderat dubbelhölje för ej specificerad användning, med mantel utan skärm - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 3155-008, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 008: Elektriska hankontakter, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 13971, Karbonatinnehållande kalkningsmedel - Bestämning av reaktivitet - Potentiometrisk titreringsmetod med saltsyra
EN 16803-3, Flyg och rymdteknik - Användning av GNSS-baserad positionering för väg intelligenta transportsystem (ITS) - Del 3: Utvärdering av säkerheten gällande GNSS-baserad positionerings terminaler
EN 3645-001, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 001: Teknisk specifikation
EN 4612-007, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk av XLETFE-typ - Mantlad eller skärmad och mantlad - Del 007: Koppar med silverplätering - Drifttemperatur från -65 °C till 150 °C - Extruderat enkelhölje för ej specificerad användning, med mantel utan skärm - Utskrivbart med UV-laser - Produktstandard
EN 3155-027, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 027: Elektriska honkontakter, typ A, pressförbindning, klass R - Produktstandard
EN 3155-026, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 026: Elektriska hankontakter, typ A, pressförbindning, klass R - Produktstandard
EN 3155-009, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 009: Elektriska honkontakter, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 4707, Flyg- och rymdteknik - Syrabetning av aluminium och aluminiumlegeringar utan sexvärt krom
EN 3510, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Stänger och profiler - De &le; 100 mm
EN 3489, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA13 - Mjukningsbehandlat - 500 &le; Rm &le; 750 MPa - Konstruktionsrör - 0,5 &le; a &le; 5 mm
EN 3486, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM67 - Upplösningsbehandlat och urskiljningshärdat - 1 400 &le; Rm &le; 1 550 MPa - Smidesstycken - De &le; 100 mm
EN 3484, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-CM61 - Gjutet  - Värmebehandling i referenstillståndet: homogeniserat, upplösningsbehandlat, utskiljningshärdat och köldbehandlat - Omsmältningsmaterial
EN 3155-003, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 003: Elektriska kontakter, hona, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN ISO 20957-2, Stationära träningsredskap - Del 2: Styrketräningsutrustning, kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO/DIS 20957-2:2019)
EN ISO 20957-7, Stationära träningsredskap - Del 7: Roddutrustning, kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO/DIS 20957-7:2019)
EN ISO 11495, Smycken - Ädelmetaller - Fastställande av palladium i legeringar till palladiumsmycken - ICP-OES-metoden med hjälp av ett inre standardelement (ISO 11495:2018)
EN ISO 11494, Smycken - Ädelmetaller - Fastställande av platina i legeringar till platinasmycken - ICP-OES-metoden med hjälp av inre standardelement (ISO 11494:2018)
EN 16602-70-16, Flyg- och rymdteknik - Limfogning för rymdfarkoster och startramper
EN 3299, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande axelmuttrar och gängringar, med höger- eller vänstergängade MJ-gängor, av värmebeständigt, silverpläterat stål FE-PA2601 (A286) - Teknisk specifikation
EN 3685, Flyg- och rymdteknik - Bultar av värmebeständigt stål FE-PA2601 (A286) - Klassifikation: 1 100 MPa/650 °C - Teknisk specifikation
EN 4161, Flyg- och rymdteknik - Krysskruvar med rundat huvud och förskjutet krysspår, grov tolerans och fullstam, lång gänga, kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN 721, Fritidsfordon - Säkra ventilationskrav
EN 3278, Flyg- och rymdteknik - Rörformiga hylsor med kullerhuvud i passiverat rostfritt stål (0,25 mm väggtjocklek)
EN 3155-080, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter som används i anslutningar - Del 080: Kontaktstorlek 22 för EN 2997, elektriskt hankontaktdon, typ A, kontaktpressning, klass T - Produktstandard
EN 3363, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-CM68 - Upplösningsbehandlat - Rm &ge; 485 MPa - Gjutgods - Sandgjutning eller precisionsgjutning
EN 4867, Flyg- och rymdteknik - Lasermärkning av ytor genom färgförändring
EN 13203-4, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 4: Bedömning av energiförbrukning gaskombinerad uppvärmning och kraftgenerering (mCHP) som producerar varmvatten och el
EN 6049-004, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantlar av metaaramidfiber - Del 004: Flätade, rörformiga och mycket expanderbara - Produktstandard
EN 14901-1:2014/A1:2018, Rör, rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder för organisk beläggning av rördelar och tillbehör av segjärn - Del 1: Epoxibeläggning (tung belastning)
EN 1749, Europastandard för klassificering av gasapparater enligt metoden för tillförsel av förbränningsluft och evakuering av förbränningsprodukter (typer)
EN ISO 11551, Optik och fotonik - Laser och laserutrustning - Metod för optiska laserkomponenters absorbtionsförmåga (ISO/DIS 11551:2018)
EN 2451, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PL73 - 1230 MPa < eller = Rm < eller = 1420 MPa - Smidesstycken - De < eller = 40 mm
EN 16838, Glassdiskar, klassiska och pozzetti - Klassificering, krav, prestanda och provning av energiförbrukning
EN 2503, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM66 - 930 MPa &le; Rm &le; 1 080 MPa - Smidesstycken - De &le; 150 mm
EN 2502, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM66 - 930 MPa &le; Rm &le; 1 080 MPa - Stänger - De &le; 150 mm
EN 2476, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PL74 - 1100 MPa &le; Rm &le; 1 300 MPa - Smidesstycken - De &le; 100 mm
EN 3482, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA13 - Glödgat - Värmebehandling i referenstillståndet: Mjukningsbehandlat - Smidesämnen - De &le; 100 mm
EN 3481, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA13 - Glödgat - Värmebehandling i referenstillståndet: Mjukningsbehandlat - Ihåliga stänger - 5 < eller = A < eller = 12 mm
EN 4608-001, Flyg- och rymdteknik - Brandsäkra elkablar - Enledarkablar och tvinnade flerledarkablar, skärmade (flätade) och med mantel - Drifttemperatur från - 65 °C till 260 °C - Del 001: Teknisk specifikation
EN 4708-105, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 105: Halvstyv polyvinylidenfluorid (PVDF) - Temperaturintervall -55 °C till 150 °C - Produktstandard
EN 3018, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - Ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Kalldragen tråd för tillverkning av gängade insatser - D &le; 3 mm
EN 3358, Flyg- och rymdteknik - Stål E-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) -Vakuuminduktionssmältning och ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Stång för bearbetning - a eller D &le; 150 mm - Rm &ge; 1400 Mpa
EN 3219, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig nickelbaserad legering (Ni-P100HT) - Kallbearbetad och mjukningsbehandlad - Stång och tråd för kontinuerlig smidning eller extrudering av fästanordningar - 3 mm &le; D &le; 30 mm
EN 3371, Flyg- och rymdteknik - Elektrisk jordning - Teknisk specifikation
EN 16087-1, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av aerob biologisk aktivitet - Del 1: Syreupptagningshastighet (OUR)
EN 6101, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6069, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader lågt försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6081, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader standardhuvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6080, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 3468, Stål FE-PA13 - Mjukningsbehandlat - 500 < eller = RM < eller = 700 MPa - Smiden - DE < eller = 100 mm
EN 16604-10, Rymdhållbarhet - Krav för minskning av rymdskrot (ISO 24113:2011, ändrad)
EN 6059-305, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantlar - Provningsmetoder - Del 305: Vätskeabsorption
EN 3155-078, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 078: Elektriska hankontakter av storlek 22 för EN-2997, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3475-418, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 418: Termisk åldringsbeständighet hos ledare
EN 2957, Flyg- och rymdteknik - Beredningsmetod för smidesprov
EN 14901-2, Rör, rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder för organisk beläggning av rördelar och tillbehör av segjärn - Del 2: Termoplastisk beläggning av syramodifierad polyolefin (EN14901-2)
EN 4840-002, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande gjutna formar - Del 002: Förteckning över produktstandarder och produktmått
EN 2816, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Smide - a eller D &le; 200 mm - Rm &ge; 965 MPa
EN 9138, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetsledningssystem - Statistisk produkt - Godkännandekrav
EN 14103, Fett och oljederivater - Fettsyrametylester (FAME) - Bestämning av ester- och linolensyrametylesterhalt
EN 9147, Flyg- och rymdteknik - Hantering av obrukbara produkter
EN 4539-2, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder - Förhöjd bärighet vid låg oscillation - Bred serie -Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 3155-082, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 082: Elektriska kontakter, hona, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3155-015, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 015: Elektriska kontakter, hona, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3645-013, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 013: Modell av fast anslutningsdon - Produktstandard
EN 3645-005, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 005: Hermetiska anslutningsdon med rund monteringsfläns för lödningsmontering - Produktstandard
EN 3155-014, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 014: Elektriska kontakter, hane, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 4660-005, Flyg- och rymdteknik - Öppen och modulär avionikarkitektur - Del 005: Programvaror
EN 4660-004, Flyg- och rymdteknik - Modulär och öppen avionikarkitektur - Del 004: Emballage
EN 16603-11, Rymdteknik - Definition av tekniska mognadsnivåer (TRLs) och bedömningskriterier (ISO 16290:2013, ändrad)
EN ISO 17059, Oljefröer - Extraktion av olja och framställning av metylestrar av triglyceridfettsyror för analys med gaskromatografi (snabbmetod) (ISO/DIS 17059:2019)
EN 17035, Ytaktiva medel - Biobaserade tensider - Krav och provningsmetoder
EN 12975, Solfångare - Allmänna krav
EN 16905-2, Gaseldade endotermiska motorvärmepumpar - Del 2: Säkerhet
EN 4854-3, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder, lågt startvridmoment och låg friktionskoefficient, hög driftcykel vid låga svängningar och olika driftsförhållanden - Del 3: Teknisk specifikation
EN 4854-2, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder, lågt startvridmoment och låg friktionskoefficient, hög driftcykel vid låga svängningar och olika driftsförhållanden - Bred serie - Del 2: Dimensioner och belastningar
EN 4854-1, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder, lågt startvridmoment och låg friktionskoefficient, hög driftcykel vid låga svängningar och olika driftsförhållanden - Smal serie - Del 1: Dimensioner och belastningar
EN 4660-003, Flyg- och rymdteknik - Öppen och modulär avionikarkitektur - Del 003: Kommunikation/nätverk
EN 16129, Tryckregulatorer, automatiska växlingsenheter, med ett maximalt reglerat tryck av 4 bar, med en maximal kapacitet på 150 kg/h, tillhörande säkerhetsanordningar och adaptrar för butan, propan, och blandningar
EN 16602-20, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetssäkring
EN 16603-50-11, Rymdteknik - SpaceFibre - Seriell höghastighetslänk
EN 2349-001, Flyg- och rymdteknik - Krav och provningsmetoder för elkopplare
EN ISO 6218, Fartyg för inre vattenvägar - Manuella och elektriska kopplingsanordningar för vajrar till bogserenheter och sammankopplade fartyg - Säkerhetskrav och huvudmått (ISO/DIS 6218:2018)
EN 1753, Magnesium och magnesiumlegeringar - Tackor och gjutgods
EN 16602-70-17, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Hållbarhetsprovning av beläggningar och ytbehandlingar
EN 16604-20, Rymdhållbarhet - Planetärt skydd
EN 16602-70-15, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Icke-förstörande besiktning
EN 16602-10-09, Flyg- och rymdteknik - Avvikelser i kontrollsystem
EN 16495, Flygtrafikledning - Informationssäkerhet för stödorganisationer inom den civila luftfarten
EN 9131, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetsledningssystem - Definition och dokumentation av uppgifter om icke överensstämmelse
EN 2667-03, Flyg- och rymdteknik - Icke-metalliska material - Skumbildande självhäftande limfilm - Provningsmetoder - Del 3: Expansionshastighet och andel flyktigt innehåll
EN 3645-010, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 010: Hermetiska anslutningsdon med rund monteringsfläns för enhålsmontering - Produktstandard
EN 17267, Energimätnings- och tillsynsplan för organisationer - utformning och genomförande
EN 613, Gaseldade kaminer med sluten förbränningskammare av typ B11, typ C11, typ C31 och typ C91
EN 4706, Flyg- och rymdteknik - Klassificering av färg och ljushet för lysdioder (LED)
EN 4681-006, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 006: En- och flerledarkablar av AZA-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
EN 4681-005, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 005: Enledarkablar av AZ-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
EN 6059-407, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantel - Provningsmetoder - Del 407: Vidhäftighet vid märkning och utskriftsbeständighet
EN ISO 22041, Kyldiskar och kylbänkar för professionellt bruk - Prestanda och energiförbrukning (ISO 22041:2019)
EN 4708-001, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3357, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Vakuuminduktionssmältning och ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Stång för bearbetning - a eller D &le; 150 mm - 1200 MPa &le; Rm &le; 1400 MPa
EN 2002-16, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Provningsmetoder - Del 16: Oförstörande provning - Penetrantprovning
EN 2400, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig nickelbaserad legering Ni-P96-HT - Kalldragen och utskiljningshärdad - Tråd - D &le; 10 mm
EN 2002-21, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Provningsmetoder - Del 21: Radiografisk provning av gjutstycken
EN 17246, Gödselmedel - Bestämning av perklorat i mineralgödselmedel med jonkromatografi och konduktivitetsmätning (IC-CD)
EN 13878, Fritidsfordon - Termer och definitioner
EN 15869-2, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 2: Enhet på land, tilläggskrav
EN 15869-1, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 1: Allmänna krav
EN 15869-3, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 3: Enhet ombord, tilläggskrav
EN ISO 9902-6, Textilmaskiner - Bullermätmetod - Del 6: Tygtillverkningsmaskiner (ISO/DIS 9902-6:2018)
EN 3660-001, Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 001: Technical specification
EN 17175, Högmonterade gaseldade remsvärmare och gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för andra ändamål än hushållsbruk - Säkerhet och energieffektivitet
EN 4533-001, Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 001: Termination methods and tools
EN ISO 9167, Raps och rapsmjöl - Bestämning av glukosinolathalt - Metod med högupplöst vätskekromatografi (ISO/FDIS 9167:2019)
EN 419, Gas-fired overhead luminous radiant heaters for non-domestic use - Safety and energy efficiency
EN ISO 20504, Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Mekaniska egenskaper hos keramiska kompositer vid rumstemperatur - Bestämning av tryckegenskaper (ISO/FDIS 20504:2019)
EN ISO 17678, Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017)
EN ISO 19901-7, Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units (ISO/DIS 19901-7:2017)
EN 598, Rör, rördelar och fogar av segjärn för avlopp och dränering - Produktegenskaper samt metoder för provning och bedömning
EN 416, Högmonterade gaseldade strålningsvärmare och svartstrålare för andra ändamål än hushållsbruk - Säkerhet och energieffektivitet
EN ISO 14880-1, Optik och optoelektronik - Mikrolinsmatriser - Del 1: Ordlista (ISO 14880-1:2019)
EN 30-1-1, Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-1: Säkerhetskrav - Allmänt
EN 2812, Aerospace series - Stripping of electric cables
EN 4165-022, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 022: Insertion/extraction tool for removal of modules - Product standard
EN 16602-70-60, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Kvalificering och upphandling av kretskort
EN 17169, Tatuering - Rutiner för säker hantering och hygien
EN 4838-005, Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 005: With polarized signal contact - Product standard
EN 88-3, Gasutrustningar - Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Del 3: Elektriska tryck- och flödesregulatorer för inloppstryck upp till 500 kPa
EN 30-2-2, Gasutrustning - Gasspisar - Del 2-2: Verkningsgrad - Spis med fläktförsedd ugn och/eller grill
EN 2797, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 70 IRHD
EN ISO 22291, Säkerhetskrav för Industriella tvättmaskiner (ISO/DIS 22291:2019)
EN 12973, Value Management
EN 17128, Icke godkända lätta motordrivna fordon för person- och varutransport samt tillhörande utrustning - Lätta elfordon (PLEV) - Säkerhetskrav och provningsmetoder
ISO/TS 17969, Petroleum- och naturgasindustrier - Riktlinjer för kompetens för personal
EN 203-2-1:2014/A1, Gasutrustningar - Gaseldade utrustningar för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav på öppna gasbrännare och woktillsatser
EN 17323, Polymera geosyntetiska tätsikt - Bestämning av dragegenskaper
EN 15381, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Krav för användning i vägöverbyggnader och asfaltsbeläggningar
EN 15017, Begravningstjänster - Krav
EN 6040, Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
EN 2132, Aerospace series - Electrodeposition of Chromium for Engineering Purposes
EN 17082, Gaseldade varmluftsaggregat för uppvärmning av bostäder och andra miljöer med högsta effekt 300 kW
EN 2366, Aerospace series - Sheets and strips - Heat resisting alloys - Cold rolled - Thickness a &le; 3 mm - Dimensions
EN 14195:2014/A1, Stålprofiler för gipsskivor i icke bärande konstruktioner - Definitioner, krav och provningsmetoder
EN 14150, Geosyntetiska tätskikt - Bestämning av vätskors permeabilitet
EN ISO 11553-2, Laserbearbetningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Säkerhetskrav för handhållna laserbearbetningsapparater
EN ISO 11553-1, Laserbearbetningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna säkerhetkrav
EN 17066-1, Isolerade transportmedel för temperaturkänsliga varor - Krav och provning - Del 1: Container
EN 13454-1, Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på kalciumsulfat (gips) - Del 1: Definitioner och krav
EN 13658-2, Metallnät och profiler för puts - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 2: För utvändig puts
EN 13658-1, Metallnät och profiler för puts - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 1: För invändig puts
EN 13279-1, Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 1: Definitioner och krav
EN 17097, Geosynteter - Egenskapskrav för användning vid kontroll av yterosioner i sluttningar och banker
EN ISO 24576, Geosynteter - Provningsmetod för att bestämma polymera geosyntetiska tätskikts beständighet mot miljöbetingad spänningssprickbildning (ISO/DIS 24576:2017)
EN ISO 12960, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot vätskor (ISO/DIS 12960:2018)
EN ISO 13437, Geotextilier - Metod för att installera och ta upp prover från jord (ISO/DIS 13437:2018)
ISO 13426-1, Geotextiles and geotextiles-related products - Strength of internal structural junctions - Part 1: Geocells
EN ISO 12956, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av karakteristisk öppningsvidd (ISO/DIS 12956:2018)
EN ISO 11058, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, utan belastning (ISO 11058:2019)
EN ISO 10722, Geosynteter - Provningsmetod för bedömning av mekanisk skada vid upprepad belastning - Skada orsakad av granulerat material
EN ISO 13426-1, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Inre konstruktionsskarvars styrka - Del 1: Geoceller
ISO 13437, Geotextilier och liknande produkter - Metod för att installera och ta upp prover från jord, samt provning av provkroppar på laboratoriet
EN ISO 34101-2, Hållbar och spårbar kakao - Del 2: Utförandekrav (avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter) (ISO 34101-2:2018)
EN ISO 34101-1, Hållbar och spårbar kakao - Del 1: Krav för ledningssystem för hållbar kakaoproduktion (ISO 34101-1:2018)
EN ISO 18796-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Internal coating and lining of process vessels — Part 1: Technical requirements
EN ISO 19345-2, Petroleum and natural gas industry — Pipeline integrity management specification — Part 2: Full-life cycle integrity management for offshore pipeline
N0095, Draft decision CEN/TC 413 C42/2016 Activation of a new work item (WI 00413009)
EN 16990, Icke-typgodkända lätta motoriserade fordon för transport av personer och varor och tillhörande anläggningar - All Terrain Vehicles (ATVs - Quads) och sida vid sida Fordon - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 26:2015/A1:2016, Gasutrustningar - Varmvattenberedare av genomströmningstyp
EN 89:2015/A1:2016, Gasutrustningar - Gaseldade förrådsberedare för tappvarmvatten
EN 203-2-7, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-7: Särskilda krav för små och stora roterande grillspett
EN 14382, Säkerhetsanordningar för gastryckregleringsinställning och för ingående gastryck upp till 100 bar
EN 334, Gasregulatorer för ingående tryck upp till 100 bar
ISO 19345-2, PNGI - Pipeline integrity management specification - Part 2: Full-life cycle integrity managemen for offshore pipeline
EN 1612, Plast- och gummimaskiner - Säkerhetskrav för RM-maskiner (formgjutningsmaskiner) - Säkerhetskrav
EN 12301, Plast- och gummimaskiner - Kalendrar - Säkerhetskrav
EN 3572, Aerospace series - PTFE flexible hose assembly with convoluted inner tube of a nominal pressure up to 6 800 kPa and 8°30' fitting in titanium - Product standard
EN ISO 17666, Rymdteknik - Riskhantering (ISO 17666:2016)
EN 1114-3, Plast- och gummimaskiner - Extruderingsmaskiner - Del 3: Säkerhetskrav för extraktorer
EN 12067-2, Säkerhets- och kontrollanordningar för brännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Del 2: Bränsle/luft-förhållande kontroll/övervakning av elektronisk typ
EN ISO 10418, Petroleum- och naturgasindustrier - Produktionsanläggningar (offshore) - Processäkerhetssystem (ISO 10418:2015)
EN 16898, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Gasfilter som har ett maximalt arbetstryck upp till och med 600 kPa
EN 15477, Gödselmedel - Bestämning av vattenlösligt kalium
EN 9130, Aerospace series - Quality systems - Record retention
EN 16808, Petroleum, petrokemiska och naturgasindustri - Säkerhet maskinerier - Manuella hissar
EN 126:2012/A1, Gasutrustning - Reglerdon med flera funktioner
EN 88-2, Gasutrustningar - Del 2: Tryckregulatorer för inloppstryck över 50 kPa till och med 500 kPa och tillhörande säkerhetsanordningar
EN 14566, Fästdon för montering av gipsskivor - Definitioner, krav och provningsmetoder
EN ISO 18623-1, Luftkompressorer och tryckluftssystem - Luftkompressorer - Del 1: Säkerhetskrav (ISO/DIS 18623-1:2014)
EN 203-2-8, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-8: Särskilda krav på stekpannor och paella pannor
EN 16603-20-01, Rymdteknik - Multipaction, konstruktion och provning
EN 3471, Aerospace series - Steel FE-PA18 - Quenched and cold drawn - Strip for spring - a &le; 4,0 mm
EN 16720-2, Characterization of sludges - Physical consistency - Part 2: Determination of solidity - Method by pocket vane shear apparatus
EN ISO 23537, Krav för sovsäckar (ISO 23537:2013)
EN 4666, Aerospace series - Aircraft integrated air quality and pressure standards, criteria and determination methods
EN 16440-2, Provningsmetoder på kylutrustning för isolerade tempererade transporter - Del 2: Eutektiska system
EN 676, Gasutrustning - Fläktbrännare för gas
EN 877, Rörledningssystem av gjutjärn för vattenavledning från anläggningar - Egenskaper och provningsmetoder
EN ISO 13628-6, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 6: Subsea production control systems (ISO/DIS 13628-6:2012)
EN ISO 28300, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO/DIS 28300:2011)
EN 9116, Aerospace Series - Notice of Change (NOC) Requirements
EN 12975-1, Solvärmeteknik - Solfångare - Del 1: Allmänna krav
EN 15266:2007/FprA1:2011, Rostfria stål för bockningsbara korrugerade rörledningar i byggnader för gas med ett arbetstryck lägre än 0,5 bar
EN 50465:2011, Gasapparater - kraftvärme apparaten av nominell värmetillförsel än eller lika med 70 kW
EN 161:2011/A1, Gasapparater och gaseldade brännare - Automatiska avstängningsventiler
EN 442-3:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity
EN 442-2:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating
EN 442-1:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
EN ISO 13710, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reciprocating positive displacement pumps (ISO/DIS 13710:2010)
EN ISO 13628-8, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems (ISO/DIS 13628-8:2010)
EN 16154, Air Traffic Management - Software assurance levels
EN ISO 21049, Pumps - Shaft-sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO/DIS 21049:2010)
EN ISO 10426-2, Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements (ISO/DIS 10426-2:2010)
EN ISO 13628-17, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-17:2010)
EN ISO 13628-16, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 16: Specification for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-16:2010)
EN 30-1-1:2008/FprA1, Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
EN ISO 10437, Petroleum-, petrokemisk- och naturgasindustrier - Ångturbiner - Specialutförande (ISO/DIS 10437:2009)
EN ISO 20451:2008, Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess reaction (ISO/FDIS 20451:2008)
EN ISO 13535, Petroleum- och naturgasindustries - Borr- och produktionsutrustning - Lyftanordningar (ISO/DIS 13535:2008)
EN ISO 13534:2008, Petroleum- och naturgasindustrier - Borr- och produktionsutrustning - Inspektion, underhåll, reparation och ombyggnad av lyftutrustning (ISO/DIS 13534:2008)
EN ISO 10428:2007, Petroleum and natural gas industries downhole equipment - Downhole equipment - Sucker rods, couplings and ancillary equipment (ISO/DIS 10428:2007)
EN ISO 13628-1:2005/prA2:2008, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations - Amendment 2: Revised Annex L (ISO 13628-1:2005/DAM 2:2008)
EN ISO 8799:1988/prA1:2007, Surface active agents - Sulfated ethoxylated aicohols and alkylphenols - Determination of content of unsulfated matter - Amendment 1 (ISO 8799:1995/DAM 1:2007)
EN ISO 10431:2006, Petroleum och natural gas industries - Pumping units - Specification (ISO/DIS 10431:2006)
EN 14879-6:2006, --
EN 15502-1:2006, Gaseldade värmepannor - Del 1: Allmänna krav och tester
EN 15474, Minimum requirements for manufactured and compatible cartridges to safeguard proper interaction with inkjet printer systems
EN 15462-1, Minimum requirements for remanufactured and compatible user replaceable cartridges to safeguard proper interaction with electro photographic printer systems or multi-functional devices that may contain printer components - Part 1: Monochrome
EN 2591-6403, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6403: Optical elements - Vibrations
EN ISO 2591-6321, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6321: Optical elements - Damp heat, cyclic test
EN ISO 15098, Dental - Pincett (ISO/DIS 15098:2019)
EN 15070, Gasapparater för hushållsbruk - Korrugerade, böjliga säkerhetsmetallslangledningar
EN 15084, Liming materials - Determination of the lime requirement - Guidelines, principles and parameters
EN 676:2003/A1:2004, Gasutrustning - Fläktbrännare för gas
Visa fler Visa färre
Utgivet 833 standarder