Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 998

Europeisk standardisering utan svenskt deltagande

Här kan du hitta information om europeisk standardisering som pågår i CEN utan något svenskt deltagande. SIS fastställer, publicerar och säljer samtliga standarder som utvecklas i de nationella röstningarna.

Kommittén arbetar med att bevaka de nationella röstningarna av europeiska standardiseringar i CEN och ser till att de publiceras i rätt tid. I kommitténs arbete ingår det även att förbereda nya, svenska standardiseringar inför dess publicering.

Organisationer som vill vara med och påverka europeiska standardiseringar som inte ännu finns i Sverige kan vända sig till kommittén och få den hjälp som de behöver.  

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbeten i kommittén och inom europeisk standardisering utan svenskt deltagande. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 315 standarder
EN 1749, European standard for the classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)
EN ISO 11551, Optik och fotonik - Laser och laserutrustning - Metod för optiska laserkomponenters absorbtionsförmåga (ISO/DIS 11551:2018)
EN 2451, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PL73 - 1230 MPa < eller = Rm < eller = 1420 MPa - Smidesstycken - De < eller = 40 mm
EN 16838, Glassdiskar, klassiska och pozzetti - Klassificering, krav, prestanda och provning av energiförbrukning
EN 2503, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM66 - 930 MPa &le; Rm &le; 1 080 MPa - Smidesstycken - De &le; 150 mm
EN 2502, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM66 - 930 MPa &le; Rm &le; 1 080 MPa - Stänger - De &le; 150 mm
EN 2476, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PL74 - 1100 MPa &le; Rm &le; 1 300 MPa - Smidesstycken - De &le; 100 mm
EN 3482, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA13 - Glödgat - Värmebehandling i referenstillståndet: Mjukningsbehandlat - Smidesämnen - De &le; 100 mm
EN 3481, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA13 - Glödgat - Värmebehandling i referenstillståndet: Mjukningsbehandlat - Ihåliga stänger - 5 < eller = A < eller = 12 mm
EN 4608-001, Flyg- och rymdteknik - Brandsäkra elkablar - Enledarkablar och tvinnade flerledarkablar, skärmade (flätade) och med mantel - Drifttemperatur från - 65 °C till 260 °C - Del 001: Teknisk specifikation
EN 4708-105, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 105: Halvstyv polyvinylidenfluorid (PVDF) - Temperaturintervall -55 °C till 150 °C - Produktstandard
EN 3018, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - Ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Kalldragen tråd för tillverkning av gängade insatser - D &le; 3 mm
EN 3358, Flyg- och rymdteknik - Stål E-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) -Vakuuminduktionssmältning och ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Stång för bearbetning - a eller D &le; 150 mm - Rm &ge; 1400 Mpa
EN 3219, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig nickelbaserad legering (Ni-P100HT) - Kallbearbetad och mjukningsbehandlad - Stång och tråd för kontinuerlig smidning eller extrudering av fästanordningar - 3 mm &le; D &le; 30 mm
EN 3001, Flyg- och rymdteknik - Härdade skikt av floatglas för flygplan - Teknisk specifikation
EN 3371, Flyg- och rymdteknik - Elektrisk jordning - Teknisk specifikation
EN 16087-1, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av aerob biologisk aktivitet - Del 1: Syreupptagningshastighet (OUR)
EN 6101, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6069, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader lågt försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6081, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader standardhuvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6080, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 3468, Stål FE-PA13 - Mjukningsbehandlat - 500 < eller = RM < eller = 700 MPa - Smiden - DE < eller = 100 mm
EN 3378, Flyg- och rymdteknik - Titan TI-P99002 - Glödgning - Nittråd - 1,6 mm &le; D &le; 10 mm
EN 16604-10, Rymdhållbarhet - Krav för minskning av rymdskrot (ISO 24113:2011, ändrad)
EN 6059-305, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantlar - Provningsmetoder - Del 305: Vätskeabsorption
EN 3155-078, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 078: Elektriska hankontakter av storlek 22 för EN-2997, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3475-418, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 418: Termisk åldringsbeständighet hos ledare
EN 2959, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Upplösningsbehandlad och kallbearbetad - Stång för smidda fästanordningar - 3 mm &le; D &le; 30 mm
EN 2957, Flyg- och rymdteknik - Beredningsmetod för smidesprov
EN ISO 9202, Smycken och ädelmetaller - Finhalt av ädelmetallegeringar (ISO/DIS 9202:2018)
EN 14901-2, Rör, rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder för organisk beläggning av rördelar och tillbehör av segjärn - Del 2: Termoplastisk beläggning av syramodifierad polyolefin (EN14901-2)
EN 4840-002, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande gjutna formar - Del 002: Förteckning över produktstandarder och produktmått
EN 4604-001, Flyg- och rymdteknik - Elkabel för signalöverföring - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3470, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Vakuuminduktionssmältning och ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Smide - a eller D &le; 150 mm - 1 200 MPa &le; Rm &le; 1 400 MPa
EN 2951, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Provningsmetod - Bestämning av halt av icke-metalliska inneslutningar med mikrometoder
EN 2816, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Smide - a eller D &le; 200 mm - Rm &ge; 965 MPa
EN 2320, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 2024-T4 - Dragna stänger - a &le; 75 mm
EN 2583, Flyg- och rymdteknik - Bultar med MJ-gänga i värmebeständig nickelbaserad legering NI-PH2601 (Inconel 718) - Klassifikation: 1 275 MPa (vid omgivningstemperatur) / 650°C - Teknisk specifikation
EN 9138, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetsledningssystem - Statistisk produkt - Godkännandekrav
EN 14103, Fett och oljederivater - Fettsyrametylester (FAME) - Bestämning av ester- och linolensyrametylesterhalt
EN 9147, Flyg- och rymdteknik - Hantering av obrukbara produkter
EN 4539-2, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder - Förhöjd bärighet vid låg oscillation - Bred serie -Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 12976-2, Solvärmeteknik - Små fabrikstillverkade solvärmesystem - Del 2: Provningsmetoder
EN 3818, Flyg- och rymdteknik - Bultar med MJ-gänga i nickelbaserad legering TI-P64001 - Hållfasthetsklass: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur) - Teknisk specifikation
EN 3155-082, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 082: Elektriska kontakter, hona, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3155-015, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 015: Elektriska kontakter, hona, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 3645-013, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 013: Modell av fast anslutningsdon - Produktstandard
EN 3645-005, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 005: Hermetiska anslutningsdon med rund monteringsfläns för lödningsmontering - Produktstandard
EN 3155-014, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 014: Elektriska kontakter, hane, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
EN 4660-005, Flyg- och rymdteknik - Öppen och modulär avionikarkitektur - Del 005: Programvaror
EN 4660-004, Flyg- och rymdteknik - Modulär och öppen avionikarkitektur - Del 004: Emballage
EN 3314, Flyg- och rymdteknik - Titaniumlegering TI-P64001 - Upplösningsbehandlad och åldringshärdad - Stång för bearbetning - D &le; 75 mm
EN 3220, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig nickelbaserad legering (Ni-P101HT) - Kallbearbetad och mjukningsbehandlad - Stång och tråd för kontinuerlig smidning eller extrudering av fästanordningar - 3 mm &le; D &le; 30 mm
EN 2952, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering NI-PH2601 - Upplösningsbehandlad och kallbearbetad - Stång för smidda fästanordningar - D &le; 50 mm - 1 270 MPa &le; Rm &le; 1 550 MPa
EN 16603-11, Rymdteknik - Definition av tekniska mognadsnivåer (TRLs) och bedömningskriterier (ISO 16290:2013, ändrad)
EN ISO 17059, Oljefröer - Extraktion av olja och framställning av metylestrar av triglyceridfettsyror för analys med gaskromatografi (snabbmetod) (ISO/DIS 17059:2018)
EN 17035, Ytaktiva medel - Biobaserade tensider - Krav och provningsmetoder
EN 12975, Solfångare - Allmänna krav
EN 16905-2, Gaseldade endotermiska motorvärmepumpar - Del 2: Säkerhet
EN 6055, Flyg- och rymdteknik - Axeländar med glidlager enligt EN 4265 i rostfritt stål med skaft med utvändig gänga - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 4854-3, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder, lågt startvridmoment och låg friktionskoefficient, hög driftcykel vid låga svängningar och olika driftsförhållanden - Del 3: Teknisk specifikation
EN 4854-2, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder, lågt startvridmoment och låg friktionskoefficient, hög driftcykel vid låga svängningar och olika driftsförhållanden - Bred serie - Del 2: Dimensioner och belastningar
EN 4854-1, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder, lågt startvridmoment och låg friktionskoefficient, hög driftcykel vid låga svängningar och olika driftsförhållanden - Smal serie - Del 1: Dimensioner och belastningar
EN 4852, Flyg- och rymdteknik - Extern spiralformad slagdyna för gängade fästen - Geometrisk definition och konfigurering av nycklar
EN 4660-003, Flyg- och rymdteknik - Öppen och modulär avionikarkitektur - Del 003: Kommunikation/nätverk
EN 6056, Flyg- och rymdteknik - Axeländar med glidlager enligt EN 4614 i rostfritt stål med självsmörjande foder och skaft med utvändig gänga - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 6133, Flyg- och rymdteknik - Axeländar med glidlager enligt EN 6096 i rostfritt stål med självsmörjande foder och extra bred innerring, skaft med utvändig gänga - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 6098, Flyg- och rymdteknik - Axeländar med glidlager enligt EN 6097 i rostfritt stål med extra bred innerring och skaft med utvändig gänga - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 6097, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder och extra bred innerring, metall-metall - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 6096, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder och extra bred innerring - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 3275, Flyg- och rymdteknik - Rörkoppling 8°30' för upp till 28 000 kPa - Dynamisk tätningsläpp - Metrisk serie - Teknisk specifikation
EN 3833, Flyg- och rymdteknik - Bultar med MJ-gänga i nickelbaserad legering NI-PH2601 (Inconel 718), passiverad - Klassifikation: 1550 MPa (vid omgivningstemperatur) / 650 °C - Teknisk specifikation
EN 16129, Tryckregulatorer, automatiska växlingsenheter, med ett maximalt reglerat tryck av 4 bar, med en maximal kapacitet på 150 kg/h, tillhörande säkerhetsanordningar och adaptrar för butan, propan, och blandningar
EN 16602-20, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetssäkring
EN 3645-009, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 009: Anslutningsdon med rund monteringsfläns för enhålsmontering - Produktstandard
EN 3645-004, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 004: Hermetiska anslutningsdon med kvadratisk monteringsfläns - Produktstandard
EN 6059-402, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantel - Provningsmetoder - Del 402: Böjningsegenskaper
EN 4842, Flyg- och rymdteknik - X5CrNiCu15-5 (1.4545) -Omsmältning av konsumerbar elektrod (ESR eller VAR) - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad (H1025) - Stång för bearbetning - a eller D &le; 250 mm - 1070 MPa &le; Rm &le; 1200 MPa - Hög kvalitet
EN 16603-50-11, Rymdteknik - SpaceFibre - Seriell höghastighetslänk
EN 2349-001, Flyg- och rymdteknik - Krav och provningsmetoder för elkopplare
EN 3086, Flyg- och rymdteknik - Slangledningar - Beteckning begränsad till 15 siffror
EN ISO 15112, Naturgas - Energibestämning (ISO 15112:2018)
EN 2715, Flyg- och rymdteknik - Makrografisk undersökning av smidbara produkter, smidesämnen och smiden av aluminium och aluminiumlegering
EN ISO 6218, Fartyg för inre vattenvägar - Manuella och elektriska kopplingsanordningar för vajrar till bogserenheter och sammankopplade fartyg - Säkerhetskrav och huvudmått (ISO/DIS 6218:2018)
EN 2813, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering AL-P-6061-T6 - Dragna rör för tryckbärande anordningar - 0,6 mm &le; a &le; 12,5 mm
EN 2728, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering Al-C42101-T6 - Sandgjutningsformar - a &le; 20 mm
EN 2726, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering Al-C42201-T6 - Sandgjutningsformar - a &le; 20 mm
EN 1753, Magnesium och magnesiumlegeringar - Tackor och gjutgods
EN 16602-70-38, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Högtillförlitlig lödning för ytmonterad teknik och blandad teknik
EN 16602-70-17, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Hållbarhetsprovning av beläggningar och ytbehandlingar
EN 16604-20, Rymdhållbarhet - Planetärt skydd
EN 16602-70-15, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Icke-förstörande besiktning
EN 16602-10-09, Flyg- och rymdteknik - Avvikelser i kontrollsystem
EN 16495, Flygtrafikledning - Informationssäkerhet för stödorganisationer inom den civila luftfarten
EN 9131, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetsledningssystem - Definition och dokumentation av uppgifter om icke överensstämmelse
EN 2341, Flyg- och rymdteknik - Aluminium och aluminiumlegeringar - Kvadratiska och rektangulära strängpressade stänger - Dimensioner
EN 2600, Flyg- och rymdteknik - Beteckningar för metallprodukter i halvfabrikat - Regler
EN 2667-03, Flyg- och rymdteknik - Icke-metalliska material - Skumbildande självhäftande limfilm - Provningsmetoder - Del 3: Expansionshastighet och andel flyktigt innehåll
EN 3645-010, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 010: Hermetiska anslutningsdon med rund monteringsfläns för enhålsmontering - Produktstandard
EN 2716, Flyg- och rymdteknik - Provningsmetod - Bestämning av känslighet för interkristallin korrosion - Smidbara produkter av aluminiumlegering i serierna AL-P2XXX och AL-P7XXX samt aluminium-litiumlegeringar
EN 2709, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 2024 - T3510 - Stänger och profiler - 1,2 mm &le; (a eller D) &le; 150 mm - med kornstorlekskontroll av ytzonen
EN 16603-33-11, Rymdteknik - Explosionssystem och explosionsanordningar
EN 16603-10-02, Rymdteknik - Verifiering
EN 16601-00, Rymdsystem - EN 16600-serien - Beskrivning, genomförande och allmänna krav
EN 17267, Energimätnings- och tillsynsplan för organisationer - utformning och genomförande
EN 613, Gaseldade kaminer med sluten förbränningskammare av typ B11, typ C11, typ C31 och typ C91
EN 4529-002, Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Utfyllnadsproppar - Del 2: Förteckning över produktstandarder
EN 2699, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering (5086) - Glödgad och riktad (H111) - Dragna stänger - 6 mm &le; D &le; 50 mm
EN 2638, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 2024 - T3 - Stängpressade stänger och profiler - 1,2 mm &le; (a eller D) &le; 150 mm med kornstorlekskontroll av ytzonen
EN 2510, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 2024 - T42 - Dragna rör för bärande konstruktioner
EN 2470, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA11 - Mjukningsbehandlat och kalldraget - Nittråd - 1 mm &le; D &le; 10 mm
EN 2468, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA11 - Mjukningsbehandlat - Rör - 0,5 mm &le; a &le; 5 mm
EN 2584, Flyg- och rymdteknik - Ledlager i rostfritt stål, med självsmörjande foder - Smal serie - Förhöjd bärighet i omgivande temperatur - Dimensioner och belastningar
EN 2585, Flyg- och rymdteknik - Ledlager i rostfritt stål med självsmörjande foder - Bred serie - Förhöjd bärighet i omgivande temperatur - Dimensioner och belastningar
EN 2267-010, Flyg- och rymdteknik - Elektriska enledarkablar för allmänt bruk, utskrivbara med UV-laser - Drifttemperatur -55 °C till 260 °C - Del 010: DR-typ - Produktstandard
EN 4708-103, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 103: Mantlar av fluoroelastomer - Drifttemperatur - 55 °C till 200 °C - Produktstandard
EN 4859, Flyg- och rymdteknik - Sensorbaserad bestämning av klämbelastning / skruvar med hög draghållfasthet - Teknisk specifikation
EN 4706, Flyg- och rymdteknik - Klassificering av färg och ljushet för lysdioder (LED)
EN 4681-006, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 006: En- och flerledarkablar av AZA-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
EN 4681-005, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 005: Enledarkablar av AZ-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
EN 4611-003, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk - XLETFE-typ - Del 003: Koppar med tennplätering - Drifttemperatur -65 °C till 135 °C - Extruderat enkelhölje för specificerad användning - Utskrivbara med UV-laser - Produktstandard
EN 6059-407, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantel - Provningsmetoder - Del 407: Vidhäftighet vid märkning och utskriftsbeständighet
EN 2414, Flyg- och rymdteknik - Fasade brickor med urtag i kadmiumpläterad stållegering
EN 2876, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och normal nyckelvidd i anodiserad aluminiumlegering - Klassifikation: 450 MPa (vid omgivningstemperatur)/120 °C
EN 2924, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med vänstergänga, reducerad höjd och reducerad nyckelvidd i värmebeständigt, silverpläterat stål - Klassifikation: 600 MPa (vid omgivningstemperatur) / 425 °C
EN ISO 22041, Kyldiskar och kylbänkar för professionellt bruk - Prestanda och energiförbrukning (ISO 22041:2018)
EN 2923, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och reducerad nyckelvidd i värmebeständigt, silverpläterat stål - Klassifikation: 600 MPa (vid omgivningstemperatur) / 425 °C
EN 2868, Flyg- och rymdteknik - Sexkantiga slitsmuttrar/kronmuttrar med normal höjd och normal nyckelvidd i värmebeständigt, silverpläterat stål - Klassifikation: 1100 MPa (vid omgivningstemperatur)/ 650 °C
EN 4641-202, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter - Del 202: Halvfast, miljötålig och enkelfibrig kabel, 9/125 µm SM-fiber med 2,74 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN 4641-201, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter- Del 201: Halvfast kabel, 9/125 µm SM-fiber med 1,8 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN 4641-106, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter - Del 106: Halvfast kabel, 62,5/125 µm GI-fiber med 0,9 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN 4708-001, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 001: Teknisk specifikation
EN 4856, Rotorluftfartyg - System för nödandning (EBS) - Krav, provning och märkning
EN 3357, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Vakuuminduktionssmältning och ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Stång för bearbetning - a eller D &le; 150 mm - 1200 MPa &le; Rm &le; 1400 MPa
EN 2002-16, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Provningsmetoder - Del 16: Oförstörande provning - Penetrantprovning
EN 2400, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig nickelbaserad legering Ni-P96-HT - Kalldragen och utskiljningshärdad - Tråd - D &le; 10 mm
EN 2002-21, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Provningsmetoder - Del 21: Radiografisk provning av gjutstycken
EN 17246, Gödselmedel - Bestämning av perklorat i mineralgödselmedel med jonkromatografi och konduktivitetsmätning (IC-CD)
EN 13878, Fritidsfordon - Termer och definitioner
EN 2288, Flyg- och rymdteknik - Flänsbussning i korrosionsbeständigt stål med självsmörjande foder - Mått och bärighet
EN 9107, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetssystem - Tillstånd för direkt leverans - Vägledning för flyg- och rymdföretag
EN 2450, Flyg- och rymdteknik - Stål 31Ni10 - 1230 MPa &le; Rm &le; 1420 MPa - Stänger - De &le; 40 mm
EN 4165-026, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 026: Tillbehör till enkelmodul - Produktstandard
EN 4611-004, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk som är utskrivbara med UV-laser- XLETFE-typ - Del 004: Koppar med tennplätering - Drifttemperatur
EN 4726, Aerospace series - Acceptance parameters of aesthetical variations for all visible equipment installed in aircraft cabins under all contractual variations
EN ISO 21183-2, Transportörer - Lätta transportband - Del 2: Förteckning över likvärdiga termer (ISO/DIS 21183-2:2018)
EN ISO 12957-1, Geosynteter - Bestämning av friktionsegenskaper - Del 1: Direkt skjuvningsprovning (ISO 12957-1:2018)
EN 15869-2, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 2: Enhet på land, tilläggskrav
EN 15869-1, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 1: Allmänna krav
EN 15869-3, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 3: Enhet ombord, tilläggskrav
EN ISO 9902-6, Textilmaskiner - Bullermätmetod - Del 6: Tygtillverkningsmaskiner (ISO/DIS 9902-6:2018)
EN 3745-506, Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 506: Impact resistance
EN 3660-001, Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 001: Technical specification
EN 17175, Högmonterade gaseldade remsvärmare och gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för andra ändamål än hushållsbruk - Säkerhet och energieffektivitet
EN 4533-001, Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 001: Termination methods and tools
EN 3745-411, Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
EN ISO 9167, Rapeseed - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO/DIS 9167/2017)
EN ISO 20504, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of compressive behaviour (ISO/DIS 20504:2017)
EN ISO 17678, Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017)
EN 17183, Karaktärisering av slam - Bedömning av slamdensitet
EN 14702-3, Karaktärisering och hantering av slam - Bestämning av sedimenteringsegenskaper - Del 3: Bestämning av zonvis sedimenteringshastighet (ZSV)
EN 13611, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Allmänna krav
EN 13203-2, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 2: Utvärdering av energiförbrukningen
EN ISO 19901-7, Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units (ISO/DIS 19901-7:2017)
EN 598, Rör, rördelar och fogar av segjärn för avlopp och dränering - Produktegenskaper samt metoder för provning och bedömning
EN 416, Högmonterade gaseldade strålningsvärmare och svartstrålare för andra ändamål än hushållsbruk - Säkerhet och energieffektivitet
EN ISO 6974-3, Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 3: Precision and bias (ISO/DIS 6974-3:2017)
EN ISO 14880-1, Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 14880-1:2017)
EN 30-1-1, Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-1: Säkerhetskrav - Allmänt
EN 14504, Fartyg för inre vattenvägar - Flytande landningsbryggor och flytande broar för inre vattenvägar - Krav, provningar
EN 12944-3, Gödselmedel och kalkningsmedel - Terminologi - Del 3: Termer relaterade till kalkningsmedel
EN 3155-005, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 005: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard
EN 3155-004, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 004: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class T - Product standard
EN 2812, Aerospace series - Stripping of electric cables
EN 4165-022, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 022: Insertion/extraction tool for removal of modules - Product standard
EN 16602-70-26, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Kontaktpressade elanslutningar med hög tillförlitlighet
EN 16602-70-60, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Kvalificering och upphandling av kretskort
EN 17169, Tatuering - Praxis för säker hantering och hygien
EN 4838-005, Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 005: With polarized signal contact - Product standard
EN 88-3, Gasutrustningar - Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Del 3: Elektriska tryck- och flödesregulatorer för inloppstryck upp till 500 kPa
EN 30-2-2, Gasutrustning - Gasspisar - Del 2-2: Verkningsgrad - Spis med fläktförsedd ugn och/eller grill
EN 2798, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 80 IRHD
EN 2797, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 70 IRHD
EN ISO 22291, Säkerhetskrav för Industriella tvättmaskiner (ISO/DIS 22291:2018)
EN 2566, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 70 IRHD
EN 2567, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 80 IRHD
EN 2568, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 90 IRHD
EN 12973, Value Management
EN 14110, Fett och oljederivater - Fettsyrametylestrar (FAME) - Bestämning av metanolhalt
EN 17128, Icke godkända lätta motordrivna fordon för person- och varutransport samt tillhörande utrustning - Lätta elfordon (PLEV) - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 993-5, Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength
EN ISO 11145, Optik och fotonik - Laser och laserutrustning - Terminologi och symboler (ISO/DIS 11145:2017)
EN ISO 13694, Optik och fotonik - Laser och laserutrustning - Provningsmetoder för bestämning av laserstrålens effekttäthet (ISO/FDIS 13694:2018)
ISO/TS 17969, Petroleum- och naturgasindustrier - Riktlinjer för kompetens för personal
EN 203-2-1:2014/A1, Gasutrustningar - Gaseldade utrustningar för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav på öppna gasbrännare och woktillsatser
EN 14701-4, Karaktärisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 4: Bestämning av dräneringsförmåga av slamflockar
EN 2114, Aerospace series - Aluminium 1050A-H14 - Wire for solid rivets - D &le; 10 mm
EN 4400-6, Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 6: Aluminium alloy forging stock
EN 4400-3, Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 3: Aluminium and aluminium alloy bar and section
EN 4400-2, Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 2: Aluminium and aluminium alloy sheet and strip
EN 4400-1, Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 1: Aluminium and aluminium alloy plate
EN 16603-31-04, Utbyte av termiska modelldata för rymdtillämpningar
EN 17323, Polymera geosyntetiska tätsikt - Bestämning av dragegenskaper
EN 15381, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Krav för användning i vägöverbyggnader och asfaltsbeläggningar
EN 15017, Begravningstjänster - Krav
EN 993-1, Methods of test for dense shaped refractory products - Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity
EN 993-6, Methods of test for (dense) shaped refractory products - Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature
EN 2321, Aerospace series - Aluminium Alloy 2024-T3 - Bars and Sections a < or = 150 mm
EN ISO 20238, Transportband - Drumfriktionstestning
EN 4289, Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175- Forging stock
EN 6040, Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
EN 2132, Aerospace series - Electrodeposition of Chromium for Engineering Purposes
EN 3460, Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Annealed - Bar for machining - a or D &le; 150 mm - Rm &ge; 390 MPa
EN 16855-2, Walk-in kylrum - Definition, prestanda för värmeisolering och provningsmetoder - Del 2: Anpassade kylrum
EN 17082, Gaseldade varmluftsaggregat för uppvärmning av bostäder och andra miljöer med högsta effekt 300 kW
EN 484, Gasutrustning - Fristående gasolspisar med eller utan grill för utomhusbruk
EN ISO 34101-4, Hållbar och spårbar kakao - Del 4: Krav på certifieringssystem (ISO/DIS 34101-4:2018)
EN 2366, Aerospace series - Sheets and strips - Heat resisting alloys - Cold rolled - Thickness a &le; 3 mm - Dimensions
EN 14150, Geosyntetiska tätskikt - Bestämning av vätskors permeabilitet
EN ISO 11553-2, Laserbearbetningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Säkerhetskrav för handhållna laserbearbetningsapparater
EN ISO 11553-1, Laserbearbetningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna säkerhetkrav
EN 16602-80, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Produktförsäkran för mjukvaruprodukter
EN 16603-33-01, Rymdteknik-Mekanismer
EN 17097, Geosynteter - Egenskapskrav för användning vid kontroll av yterosioner i sluttningar och banker
EN ISO 24576, Geosynteter - Provningsmetod för att bestämma polymera geosyntetiska tätskikts beständighet mot miljöbetingad spänningssprickbildning (ISO/DIS 24576:2017)
EN 17096, Geosynteter - Provningsmetod för bestämning av deformationshärdningsmodul av HDPE geosyntetiska tätskikt
EN ISO 12960, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot vätskor (ISO/DIS 12960:2018)
EN ISO 13437, Geotextilier - Metod för att installera och ta upp prover från jord (ISO/DIS 13437:2018)
ISO 13426-1, Geotextiles and geotextiles-related products - Strength of internal structural junctions - Part 1: Geocells
EN ISO 12956, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av karakteristisk öppningsvidd
EN ISO 11058, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, utan belastning
ISO 11058, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, utan belastning
ISO 13438, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Provningsförfarande för att bestämma härdighet mot oxidation vid förhöjd syretryck
EN ISO 10722, Geosynteter - Provningsmetod för bedömning av mekanisk skada vid upprepad belastning - Skada orsakad av granulerat material
ISO 10320, Geotextilier och liknande produkter - Identifiering på arbetsplatsen
EN ISO 13426-1, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Inre konstruktionsskarvars styrka - Del 1: Geoceller
ISO 13437, Geotextilier och liknande produkter - Metod för att installera och ta upp prover från jord, samt provning av provkroppar på laboratoriet
EN ISO 34101-3, Hållbar och spårbar kakao - Del 3: Spårbarhetskrav (ISO 34101-3:2018)
EN ISO 34101-2, Hållbar och spårbar kakao - Del 2: Utförandekrav (avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter) (ISO 34101-2:2018)
EN ISO 34101-1, Hållbar och spårbar kakao - Del 1: Krav för ledningssystem för hållbar kakaoproduktion (ISO 34101-1:2018)
EN ISO 13438, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Provningsförfarande för att bestämma härdighet mot oxidation (ISO 13438:2018)
EN ISO 18796-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Internal coating and lining of process vessels — Part 1: Technical requirements
EN ISO 19345-2, Petroleum and natural gas industry — Pipeline integrity management specification — Part 2: Full-life cycle integrity management for offshore pipeline
EN 15655-1, Rör, rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder för organisk beläggning av rör och rördelar av segjärn - Del 1: Polyuretanbeläggning för rör och rördelar
EN 16990, Icke-typgodkända lätta motoriserade fordon för transport av personer och varor och tillhörande anläggningar - All Terrain Vehicles (ATVs - Quads) och sida vid sida Fordon - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 26:2015/A1:2016, Gasutrustningar - Varmvattenberedare av genomströmningstyp
EN 89:2015/A1:2016, Gasutrustningar - Gaseldade förrådsberedare för tappvarmvatten
EN 203-2-7, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-7: Särskilda krav för små och stora roterande grillspett
EN 16602-70-14, Flyg- och rymdteknik - Korrosion
EN 16985, Sprutboxar för organiskt beläggningsmaterial - Säkerhetskrav
EN 14382, Säkerhetsanordningar för gastryckregleringsinställning och för ingående gastryck upp till 100 bar
EN 334, Gasregulatorer för ingående tryck upp till 100 bar
EN 16602-70-39, Flyg- och rymdteknik - Svetsning av metalliska material för flyghårdvara
ISO 19345-2, PNGI - Pipeline integrity management specification - Part 2: Full-life cycle integrity managemen for offshore pipeline
EN 1612, Plast- och gummimaskiner - Säkerhetskrav för RM-maskiner (formgjutningsmaskiner) - Säkerhetskrav
EN 12301, Plast- och gummimaskiner - Kalendrar - Säkerhetskrav
EN 3572, Aerospace series - PTFE flexible hose assembly with convoluted inner tube of a nominal pressure up to 6 800 kPa and 8°30' fitting in titanium - Product standard
EN ISO 17666, Rymdteknik - Riskhantering (ISO 17666:2016)
EN 1114-3, Plast- och gummimaskiner - Extruderingsmaskiner - Del 3: Säkerhetskrav för extraktorer
EN 12067-2, Säkerhets- och kontrollanordningar för brännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Del 2: Bränsle/luft-förhållande kontroll/övervakning av elektronisk typ
EN ISO 9994, Cigarettändare - Säkerhetskrav (ISO 9994:2018)
EN ISO 10418, Petroleum- och naturgasindustrier - Produktionsanläggningar (offshore) - Processäkerhetssystem (ISO 10418:2015)
EN 16898, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Gasfilter som har ett maximalt arbetstryck upp till och med 600 kPa
EN 13203-5, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 5: Bedömning av energiförbrukningen på gaseldade apparater i kombination med elektrisk värmepump
EN 15477, Gödselmedel - Bestämning av vattenlösligt kalium
EN 9130, Aerospace series - Quality systems - Record retention
EN 16808, Petroleum, petrokemiska och naturgasindustri - Säkerhet maskinerier - Manuella hissar
EN 126:2012/A1, Gasutrustning - Reglerdon med flera funktioner
EN 88-2, Gasutrustningar - Del 2: Tryckregulatorer för inloppstryck över 50 kPa till och med 500 kPa och tillhörande säkerhetsanordningar
EN ISO 18623-1, Luftkompressorer och tryckluftssystem - Luftkompressorer - Del 1: Säkerhetskrav (ISO/DIS 18623-1:2014)
EN 203-2-8, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-8: Särskilda krav på stekpannor och paella pannor
EN 16603-20-01, Rymdteknik - Multipaction, konstruktion och provning
EN 3471, Aerospace series - Steel FE-PA18 - Quenched and cold drawn - Strip for spring - a &le; 4,0 mm
EN 16720-2, Characterization of sludges - Physical consistency - Part 2: Determination of solidity - Method by pocket vane shear apparatus
EN ISO 23537, Krav för sovsäckar (ISO 23537:2013)
EN 4666, Aerospace series - Aircraft integrated air quality and pressure standards, criteria and determination methods
EN 676, Gasutrustning - Fläktbrännare för gas
EN ISO 10320, Geotextilier - Identifiering på arbetsplatsen (ISO 10320:2018)
EN 877, Rör, rörkopplingar och rördelar av gjutjärn för vattenavledningssystem för byggnader - Krav, provning och kvalitetssäkring
EN ISO 13628-6, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 6: Subsea production control systems (ISO/DIS 13628-6:2012)
EN ISO 28300, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO/DIS 28300:2011)
EN 9116, Aerospace Series - Notice of Change (NOC) Requirements
EN 12975-1, Solvärmeteknik - Solfångare - Del 1: Allmänna krav
EN 15266:2007/FprA1:2011, Rostfria stål för bockningsbara korrugerade rörledningar i byggnader för gas med ett arbetstryck lägre än 0,5 bar
EN 50465:2011, Gasapparater - kraftvärme apparaten av nominell värmetillförsel än eller lika med 70 kW
EN 161:2011/A1, Gasapparater och gaseldade brännare - Automatiska avstängningsventiler
EN 442-3:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity
EN 442-2:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating
EN 442-1:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
EN ISO 13710, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reciprocating positive displacement pumps (ISO/DIS 13710:2010)
EN ISO 13628-8, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems (ISO/DIS 13628-8:2010)
EN 16154, Air Traffic Management - Software assurance levels
EN ISO 21049, Pumps - Shaft-sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO/DIS 21049:2010)
EN ISO 10426-2, Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements (ISO/DIS 10426-2:2010)
EN ISO 13628-17, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-17:2010)
EN ISO 13628-16, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 16: Specification for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-16:2010)
EN 30-1-1:2008/FprA1, Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
EN ISO 10437, Petroleum-, petrokemisk- och naturgasindustrier - Ångturbiner - Specialutförande (ISO/DIS 10437:2009)
EN ISO 20451:2008, Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess reaction (ISO/FDIS 20451:2008)
EN ISO 13535, Petroleum- och naturgasindustries - Borr- och produktionsutrustning - Lyftanordningar (ISO/DIS 13535:2008)
EN ISO 13534:2008, Petroleum- och naturgasindustrier - Borr- och produktionsutrustning - Inspektion, underhåll, reparation och ombyggnad av lyftutrustning (ISO/DIS 13534:2008)
EN ISO 10428:2007, Petroleum and natural gas industries downhole equipment - Downhole equipment - Sucker rods, couplings and ancillary equipment (ISO/DIS 10428:2007)
EN ISO 13628-1:2005/prA2:2008, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations - Amendment 2: Revised Annex L (ISO 13628-1:2005/DAM 2:2008)
EN ISO 8799:1988/prA1:2007, Surface active agents - Sulfated ethoxylated aicohols and alkylphenols - Determination of content of unsulfated matter - Amendment 1 (ISO 8799:1995/DAM 1:2007)
EN ISO 10431:2006, Petroleum och natural gas industries - Pumping units - Specification (ISO/DIS 10431:2006)
EN 14879-6:2006, --
EN 15502-1:2006, Gaseldade värmepannor - Del 1: Allmänna krav och tester
EN 15474, Minimum requirements for manufactured and compatible cartridges to safeguard proper interaction with inkjet printer systems
EN 15462-1, Minimum requirements for remanufactured and compatible user replaceable cartridges to safeguard proper interaction with electro photographic printer systems or multi-functional devices that may contain printer components - Part 1: Monochrome
EN 2591-6403, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6403: Optical elements - Vibrations
EN ISO 2591-6321, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6321: Optical elements - Damp heat, cyclic test
EN 15098, Irrigation techniques - localised irrigation - Emitting devices, characteristics and test methods
EN 15070, Gasapparater för hushållsbruk - Korrugerade, böjliga säkerhetsmetallslangledningar
EN 15084, Liming materials - Determination of the lime requirement - Guidelines, principles and parameters
EN 676:2003/A1:2004, Gasutrustning - Fläktbrännare för gas
Visa fler Visa färre
Utgivet 767 standarder