Standardutveckling · SIS/TK 998

Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande

Här kan du hitta information om europeisk standardisering som pågår i CEN utan något svenskt deltagande. SIS fastställer, publicerar och säljer samtliga standarder som utvecklas i de nationella röstningarna.

Kommittén arbetar med att bevaka de nationella röstningarna av europeiska standardiseringar i CEN och ser till att de publiceras i rätt tid. I kommitténs arbete ingår det även att förbereda nya, svenska standardiseringar inför dess publicering.

Organisationer som vill vara med och påverka europeiska standardiseringar som inte ännu finns i Sverige kan vända sig till kommittén och få den hjälp som de behöver.  

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbeten i kommittén och inom europeisk standardisering utan svenskt deltagande. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 232 standarder
EN 2591-6403, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6403: Optical elements - Vibrations
EN 30-1-1:2008/FprA1, Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ISO 12956, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av karakteristisk öppningsvidd
N0095, Draft decision CEN/TC 413 C42/2016 Activation of a new work item (WI 00413009)
ISO 12960, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot vätskor
ISO 13437, Geotextilier och liknande produkter - Metod för att installera och ta upp prover från jord, samt provning av provkroppar på laboratoriet
EN ISO 24576, Geosynteter - Provningsmetod för att bestämma polymera geosyntetiska tätskikts beständighet mot miljöbetingad spänningssprickbildning (ISO/DIS 24576:2017)
ISO 22182, Geotextiles and geotextile-related products - Determination of abrasion resistance characteristics under wet conditions for hydraulic applications
EN 6040, Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
EN 30-2-2, Gasutrustning - Gasspisar - Del 2-2: Verkningsgrad - Spis med fläktförsedd ugn och/eller grill
EN 9147, Flyg- och rymdteknik - Hantering av obrukbara produkter
EN 6080, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6081, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader standardhuvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6069, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader lågt försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6101, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 2885, Flyg- och rymdteknik - Skruv med rundat huvud och förskjutet krysspår, fullstam, kort gänga med grov tolerans, i kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN 2886, Flyg- och rymdteknik - Skruv med rundat huvud och förskjutet krysspår, fullstam, kort gänga med fin tolerans, i kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN ISO 25475, Gödselmedel - Bestämning av ammoniakkväve (ISO 25475:2016)
EN 3434, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande sexkantiga slitsmuttrar/kronmuttrar av kadmiumpläterat, MOS2-smort stål - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur)/235 °C
EN 2876, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och normal nyckelvidd i anodiserad aluminiumlegering - Klassifikation: 450 MPa (vid omgivningstemperatur)/120 °C
EN 17093:2018/A1, Hushållsapparater utan vattenanslutning som används för dricksvattenrening - Filterkaraffer - Säkerhets- och utförandekrav, erforderlig märkning och information
EN 6049-009, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantlar av metaaramidfiber - Del 009: Självomslutande brandskyddsmantel, flexibel drifttemperatur efter installation från -55 °C till 260 °C - Produktstandard
EN 3879, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Tillsatsmaterial för svetsning - Teknisk specifikation
EN 2997-002, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska kontaktdon med gängkoppling, brandsäkra eller icke brandsäkra, kontinuerlig drifttemperatur -65 °C till 175 °C eller 200 °C, topptemperatur 260 °C - Del 002: Specifikation för prestanda och kontaktarrangemang
EN 26, Gasutrustningar - Varmvattenberedare av genomströmningstyp
EN ISO 11102-1, Förbränningsmotorer - Del 1: Säkerhetskrav och provning (ISO 11102-1:2020)
EN 2884, Flyg- och rymdteknik - Dubbla vinkelkrysskruvar av medelgänglängd och grov tolerans med fullstam, kort gänga, i anodiserad MOS2-smord titanlegering - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/ 315 °C
EN 3475-505, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 505: Dragprovning av ledare och trådar
EN 3774-006, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 006: 6,3 flatstift - Produktstandard
EN 2266-008, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för allmänt bruk - Drifttemperaturer mellan -55 °C och 200 °C - Del 008: Serie DRP (2 ledare), DRT (3 ledare), DRQ (4 ledare), mantlade flerledarkablar utskrivbara med UV-laser - Produktstandard
EN 2995-006, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 006: 6,3 mm och 2,8 mm flatstift med polariserad signalkontakt - Produktstandard
EN 16440-2, Provningsmetoder på kylutrustning för isolerade tempererade transporter - Del 2: Kylanordningar med eutektisk
EN 4860, Flyg- och rymdteknik - Miljöprovning - Provningsmetod Xb: Slitage på märkning, text, ytor och material som orsakas av gnidning med fingrar och händer
EN 3155-002, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 002: Förteckning över kontakter och kontakternas användning
EN 3660-003, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 003: Införingsmutter av typ A - Produktstandard
EN 3660-004, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 004: Rakt kabeluttag av typ A, utan försegling och med dragavlastning - Produktstandard
EN 3660-005, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 005: Kabeluttag av typ A, 90°, utan försegling och med dragavlastning - Produktstandard
EN 3375-001, Flyg- och rymdteknik - Elkabel för digital dataöverföring - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3375-011, Flyg- och rymdteknik - Elektrisk kabel för digital dataöverföring - Del 011: Enkel kabelfläta - Star Quad-kabel 100 ohm - Lättviktskonstruktion - Typ KL - Produktstandard
EN 4496, Flyg- och rymdteknik - Sänkskruv med 100° sänkvinkel och huvud i standardutförande med förskjutet krysspår, låg tolerans med fullstam och kort gänga, i anodiserad titanlegering med pigmenterad beläggning av aluminium - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/315 °C
EN 9215, Programhantering - Motivering av definitionen och krav - En vägledning för utarbetande av en plan som motivering till definitionen och underlaget till definitionen
EN 3773-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2665-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2794-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2995-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2516, Flyg- och rymdteknik - Passivering av rostfritt stål och dekontaminering av nickelbaserade legeringar
EN 4650, Flyg- och rymdteknik - Metod för märkning av ledningar och kablar, UV-laser
EN 4880, Flyg- och rymdteknik - Allmän teknisk specifikation för standarddelar
EN 2996-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3661-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3662-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3774-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3480, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Plåt - 6 mm < a &le; 50 mm - 500 MPa &le; Rm &le; 700 Mpa
EN 2467, Flyg- och rymdteknik - Stål X2CrNi18-9 (1.4307) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Plåtar, plattor och band - 0,4 mm &le; a &le; 20 mm - 520 MPa &le; Rm &le; 670 Mpa
EN 2573, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Trådar - 0,25 mm &le; De &le; 3 mm - Rm &le; 780 MPa
EN 4842, Flyg- och rymdteknik - X5CrNiCu15-5 (1.4545) -Omsmältning av konsumerbar elektrod (ESR eller VAR) - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad (H1025) - Stång för bearbetning - a eller D &le; 250 mm - 1070 MPa &le; Rm &le; 1200 MPa - Hög kvalitet
EN 3488, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Plattor och band - a &le; 6 mm - 500 MPa &le; Rm &le; 700 MPa
EN 3487, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Stänger för bearbetning - a eller D &le; 250 mm - 500 MPa &le; Rm &le; 700 MPa
EN 4157, Flyg- och rymdteknik - Länkhuvud med självreglerande dubbelt kullager och gängat skaft av stål - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 6093, Flyg- och rymdteknik - Anslutningsdon, rörligt med enkelt fäste
EN 4827, Flyg- och rymdteknik - Anodisering utan sexvärt krom av aluminium och aluminiumlegeringar
EN 6052, Flyg- och rymdteknik - Nit-krage-system, aluminiumlegering, skjuvtyp, tumserie - Teknisk specifikation
EN 9114, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetssystem - Direktleverans - Vägledning för flyg- och rymdföretag
EN 2002-001, Metalliska Material - Testmetoder - Dragprov vid rumstemperatur
EN 2213, Luftsmälta - Härdade och Anlöpta - Stänger
EN 2252, Gjutningar - Stänger
EN 3523, Luftsmälta - Härdade och Anlöpta - Stänger för bearbetning
EN 15434-1, Vidhäftande tätningsmaterial - Del 1: Vidhäftande tätningsmaterial för glas
EN 3524, Luftsmälta - Härdade och Anlöpta - plåt och band
EN 3525, Luftsmälta - Härdade och Anlöpta - Grovplåt
EN 2235, En- och flerkardelkabel , skärmad med hölje - Teknisk Specifikation
EN 3526, Stål 15CrMoV6 (1.7334) - Luftsmält - Härdat och anlöpt - plåt och band
EN 4056-005, Flyg- och rymdteknik - Buntband och kabelbuntar - del 005: Plastbuntband med metallås, användningstemperatur -65 °C till 105 °C och -65 °C to 150 °C - Produkt standard
EN 4876, Miljötestning - Förslitningstålighet av dataskärmar vid normal användning
EN 9163, Certifikat av överensstämmande,krav
EN 4828, Termisk drift av LED-ljuskällor - Klassning och mätmetoder
EN 2559, Flyg- och rymdteknik - Förimpregnerade kol, glas och aramidfibrer - Fastställande av harts- och fiberinnehåll samt fibermassa per areaenhet
EN 4862, Flyg- och rymdteknik - Rotorluftfartyg - Räddningsvästar - Krav, test och märkning
EN 4627, Luft/rymd-serien - Stål X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Luftsmält - Härdad och tempererad - Smidesstycken - De &le; 200 mm - 1 150 MPa &le; Rm &le; 1 300 Mpa
EN 4881, Flyg- och rymdteknik - Mikrobågsoxidation av aluminium och aluminiumlegeringar
EN 4628, Flyg- och rymdteknik - Stål X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Luftsmält - Härdad och tempererad - Stång - De &le; 200 mm - 1 150 MPa &le; Rm &le; 1 300 Mpa
EN 4883, Flyg- och rymdteknik - Stål X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Luftsmält - Lösningsbehandlad och utfällningsbehandlad - Plattor - 6 mm &le; a &le; 100 mm - Rm &ge; 1 070 MPa
EN 4884, Flyg- och rymdteknik - Stål X3CrNiMoAl (13-8-2) - Vakuuminduktionssmält och förbrukningsbar omsmält elektrod - Lösningsbehandlad och utfällningsbehandlad - Stångar för skärande bearbetning - a or D &le; 200 mm - 1 200 MPa &le; Rm &le; 1 350 MPa
EN 4882, Flyg- och rymdteknik - Stål X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Luftsmält - Lösningsbehandlad och utfällningsbehandlad - Plåtar och remsor - a &le; 6 mm - Rm &ge; 1 070 MPa
EN 4630, Flyg- och rymdteknik - Stål X4CrNiMo16-5-5 (1.4418) - Luftsmält, härdat och anlöpt - Smiden: De &le; 200 mm, 900 MPa &le; Rm &le; 1 050 MPa
EN 4631, Flyg- och rymdteknik - Stål X4CrNiMo16-5-5 (1.4418) - Luftsmält, härdat och anlöpt - Stänger, De &le; 200 mm - 900 MPa &le; Rm &le; 1 050 MPa
EN 4868, Flyg- och rymdteknik - Anodisk elektrodopplackering med grundfärg utan sexvärt krom
EN 2821, Flyg- och rymdteknik - Stål X5CrNiCu15 5 (1.4545) - Ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod, upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Stänger för bearbetning, a eller D &le; 200 mm - RM &ge; 1 310 MPa
EN 2996-006, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 006: 6,3 mm och 2,8 mm flatstift med polariserad signalkontakt - Produktstandard
EN 3311, Flyg- och rymdteknik - Titanlegering TI-P64001 (Ti-6Al-4V), glödgad - Stänger för bearbetning - D < 300 mm - 900 MPa &le; Rm &le; 1 160 MPa
EN 3774-004, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 004: UNC-klämgänga - Produktstandard
EN 4529-003, Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Utfyllnadsproppar - Del 003: Klass T - Produktstandard
EN 4530-002, Flyg- och rymdteknik - Tätningar för användning i förbindelseelement - Del 002: Förteckning över och användning av tätningar
EN 4708-002, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 002: Index över produktstandarder
EN 4708-204, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 204: Mantlar med begränsad brandrisk - Drifttemperatur -40 °C till 105 °C - Produktstandard
EN 4840-103, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande gjutna formar - Del 103: Fluorgummibaserat, temperaturintervall -55 °C till 200 °C - Produktstandard
EN 6024, Flyg- och rymdteknik - Sänkskruvar med 100° sänkvinkel, försänkt huvud, förskjutet krysspår, skruvskaft med fin tolerans, kort gänga i anodiserad MOS2-smord titanlegering - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/315 °C - Tumserie
EN 6042, Flyg- och rymdteknik - Organiska ämnen - Provningsmetod - Analys med infraröd spektroskopi
EN 6095, Flyg- och rymdteknik - Roterande fästelement - Bärande och icke-bärande element - Teknisk specifikation
EN 4165-005, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 005: Anslutningsdon, flera uttag, med fläns 2 och 4 moduler, serie 3
EN 4165-006, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 006: Stickpropp för 2 och 4 moduler, serie 2 - Produktstandard
EN 4165-007, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 007: Stickpropp för 2 och 4 moduler, serie 3 - Produktstandard
EN 4165-008, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 008: Rack- och panelkontakt för 2 och 4 moduler, serie 2 - Produktstandard
EN 4165-009, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 009: Rack- och panelkontakt för 2 och 4 moduler, serie 3 - Produktstandard
EN 4165-010, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 010: Rack- och panelkontakt, bakmontering för 2 och 4 moduler, serie 2 - Produktstandard
EN 4165-011, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 011: Anslutningsdon med fläns för 2 och 4 moduler, serie 2 - Produktstandard
EN 4165-012, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 012: Anslutningsdon med fläns för 2 och 4 moduler, serie 3 - Produktstandard
EN 4165-026, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 026: Kapslat tillbehör till enkelmodul - Produktstandard
EN 9101, Krav för utförande av revisioner av kvalitetsledningssystem inom luftfart, rymdfart och försvar
EN 3361, Flyg- och rymdteknik - Stål X5CrNiCu15 5 (1.4545) - Ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod, upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Plattor och band, a &le; 6 mm - 1 070 MPa &le; Rm &le; 1 220 MPa
EN 3364, Flyg- och rymdteknik - Stål X5CrNiCu15 5 (1.4545) - Ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod, mjukningsbehandling - Smidesämnen - a eller D &le; 300 mm
EN 3479, Flyg- och rymdteknik - Stål X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod, upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Plåtar, 6 mm < a &le; 20 mm - 1 070 MPa &le; Rm &le; 1 220 MPa
EN 4258, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Allmän samordning av standardisering - Samband mellan olika typer av Europastandarder och deras användning
EN 4287, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering AL-P7010 - Smidesämne
EN 4902, Flyg- och rymdteknik - Ytbehandlingar - Definitioner och provningsmetoder
EN 4904, Flyg- och rymdteknik - Stål 36NiCrMo16 - 1 000 MPa &le; Rm &le; 1 200 MPa - Stänger - 100 mm &le; D &le; 250 mm
EN 13084-9, Fristående industriskorstenar - Del 9: Livslängdsförvaltning - Övervakning, inspektion, underhåll, korrigerande åtgärder och rapportering. Nödvändiga insatser och åtgärder
EN 16603-20-07, Rymdteknik - Elektromagnetisk kompatibilitet
EN 16603-10-03, Rymdteknik - Provning
EN 16416, Geosyntetiska lertätskikt - Bestämning av vattenflödesindex - Flexibel väggpermeametermetod med konstant tryckhöjd
EN 17738, Geotextil och geotextilliknande produkter - Skada under installationsförfarande - Provning i full skala
EN 4863, Flyg- och rymdteknik - Rotorluftfartyg, räddningsdräkt - Krav, provning och märkning
EN 16602-70-61, Kvalitetssäkring av rymdprodukter - Högtillförlitlig lödning för ytmontering, blandad teknik samt för handmonterade elektriska anslutningar
EN 16602-60, Rymdproduktförsäkring - Elektriska, elektroniska och elektromekaniska (EEE) komponenter
EN 1417, Plast- och gummimaskiner - Säkerhetskrav för plast- och gummivalsverk
EN 16603-20, Rymdteknik - Elektrisk och elektronisk
EN 16602-60-13, Kvalitetssäkring av rymdprodukter - Kommersiella elektriska, elektroniska och elektromekaniska (EEE) komponenter
EN 4677-001, Flyg- och rymdteknik - Svetsade och lödade delar för flyg- och rymdtekniska konstruktioner - Skarvar i metalliskt material med elektronstrålesvetsning - Del 001: Kvalitet på svetsade delar
EN 2882, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande sexkantsmuttrar med urtag och oförlorbar bricka, i kadmiumpläterad, MOS2-smord stållegering - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/235 °C
EN 2944, Flyg- och rymdteknik - Doninsatser, självlåsande skruvgängor och spiralformade spolar i korrosionsbeständigt stål FE-PA3004
EN 3155-074, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 074: Elektriska hankontakter, quadrax, storlek 8, typ E, pressförbindning, klass R - Produktstandard
EN 4500-006, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av materialstandarder - Del 6: Specifika regler för lod för hårdlödning
EN 4877-001, Flyg- och rymdteknik - Tillsatsmaterial för svetsning - Del 001: Teknisk specifikation
EN 4877-002, Flyg- och rymdteknik - Tillsatsmaterial för svetsning - Del 002: Auktoriserat tillsatsmaterial
EN 15560, Gödselmedel - Bestämning av totalkväve i nitratfri kalciumcyanamid
EN 15561, Gödselmedel - Bestämning av totalkväve i nitratinnehållande kalciumcyanamid
EN 15562, Gödselmedel - Bestämning av cyanamidkväve
EN 12946, Kalkningsmedel - Bestämning av kalcium- och magnesiuminnehåll - Komplexiometrisk metod
EN 9104-002, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetsledningssystem - Del 2: Krav för tillsyn av program för certifiering av kvalitetsledningssystem inom luftfart, rymdfart och försvar
EN 15129-6, Anordningar för att motverka jordskalv - Del 6: Glidande isolatorer
EN 4165-013, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 013: Kabelklämma 2 och 4 moduler för kontaktdon, serie 2 och serie 3 - Produktstandard
EN 4165-016, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 016: Dubbel, oval dragavlastning (1 per 2 moduler) - Produktstandard
EN 4165-017, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 017: Slutlock för dragavlastning (1 per modulhål) - Produktstandard
EN 4165-023, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 023: Utrustning för montering av kodningssystem för eluttag - Produktstandard
EN 4165-024, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 024: Stickkontakt, enkelmodul - Produktstandard
EN 16602-70-40, Kvalitetssäkring av rymdprodukter - Krav på bearbetning och kvalitetssäkring för hårdlödning av metalliska material för flyghårdvara
EN 3542, Flyg- och rymdteknik - Doninsatser, självlåsande skruvgängor och spiralformade spolar, trådgänga i värmebeständig nickelbaserad legering NI-PH2801 (Inconel X750)
EN 4165-025, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 025: Eluttag, enkelmodul - Produktstandard
EN 4500-001, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av materialstandarder - Del 001: Allmänna regler
EN 4500-002, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av materialstandarder - Del 002: Specifika regler för aluminium, aluminiumlegeringar och magnesiumlegeringar
EN 4500-003, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av materialstandarder - Del 003: Specifika regler för värmebeständiga legeringar
EN 4500-004, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av materialstandarder - Del 004: Specifika regler för titan och titanlegeringar
EN 4500-005, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av materialstandarder - Del 005: Specifika regler för stål
EN 4856, Flyg- och rymdteknik - Rotorluftfartyg, system för nödandning (EBS) - Krav, provning och märkning
EN 14154-4, Vattenmätare - Del 4: Ytterligare funktioner
EN 9104-003, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetsledningssystem - Del 003: Krav på utbildning, utveckling och kompetens för samt kontroll av revisorer inom luftfart, rymdfart och försvar
EN ISO 23953-1, Kylanläggningar - Kylar och frysar för handeln - Del 1: Terminologi (ISO/DIS 23953-1:2021)
EN ISO 23953-2, Kylanläggningar - Kylar och frysar för handeln - Del 2: Klassificering, krav och provningsbetingelser (ISO/DIS 23953-2:2021)
EN 17816, Kalkningsmedel - Bestämning av fysiska och kemiska egenskaper och specifika föroreningar
EN 16601-70, Rymdprojektledning - Integrerat tekniskt stöd och service
EN 1502, Fartyg för inre vattenvägar - Bordningsstegar
EN 17361, Fartyg för inre vattenvägar - Utombordsstegar
EN 2942:2022, Flyg- och rymdteknik - Doninsats, skruvgänga av MJ-typ, självlåsande trådgänga i värmebeständig nickelbaserad legering NI-PH2801 (Inconel X750), silverpläterad
EN 4892, Flyg- och rymdteknik - Bult för skjuvning och spänning med spiralformat utvändigt grepp, huvud med fläns
EN 17836, Gödselprodukter - Beskrivning av fysiska enheter
EN 9104-001, Flyg- och rymdteknik - Del 001: Krav för certifiering av kvalitetsledningssystem inom luftfart, rymdfart och försvar
EN 13281, Fartyg för inre vattenvägar - Säkerhetskrav för gångbord och arbetsplatser
EN ISO 23582-1, Gummi- och plastmaskiner - Klämsystem - Del 1: Säkerhetskrav för magnetiska klämsystem (ISO 23582-1:2022)
EN ISO 8586, Sensorisk analys - Allmänna riktlinjer för urval, utbildning och övervakning av bedömare och sensoriker (ISO 8586:2022)
EN 1860-4, Utrustning, fasta bränslen och tändare för grillning - Del 4: Engångsgrillar för fasta grillbränslen - Krav och provningsmetoder
EN 9116, Flyg- och rymdteknik - Ändringsmeddelande från leverantör
EN 1860-3, Utrustning, fasta bränslen och tändare för grillning - Del 3: Braständare för att antända fasta bränslen i utomhusgrillar - Krav och provningsmetoder
EN 1860-2, Utrustning, fasta bränslen och tändare för grillning - Del 2: Träkol och träkolsbriketter för grillning - Krav och provningsmetoder
EN ISO 6369, Glassmaskiner för kommersiellt bruk - Klassificering, krav och provningsförhållanden (ISO 6369:2022)
EN 3745-306, Flyg- och rymdteknik - Optofibrer och optokablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 306: Variation i dämpning vid temperaturcykling
EN 3656, Flyg- och rymdteknik - Självsläckande polykarbonat, låg rökutveckling - Egenskaper
EN 3675, Flyg- och rymdteknik - Provtagningsplan för acceptansprovning av aramid, kolfiber och filamentgarn av glasfiber
EN 3700, Flyg- och rymdteknik - Statiska växelriktare för flygplan - Teknisk specifikation
EN 3758, Flyg- och rymdteknik - Höghastighetssystem för enkelriktad dataöverföring
EN 3762, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering X6NiCrTiMnMoV26-15 (1.4944), mjukningsbehandlad och kallbearbetad - Tråd för smidda fästanordningar, D &le; 15 mm - 1 100 MPa &le; Rm &le; 1 300 Mpa
EN 4708-201, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 201: Polyolefinmantlar för identifikation - Drifttemperatur -55 °C till 135 °C - Produktstandard
EN 4708-203, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 203: identifikationsmantlar av polyvinylidenfluorid (PVDF), drifttemperatur -55 °C till 225 °C - Produktstandard
EN 4703, Flyg- och rymdteknik - Provningsspecifikation för verifiering av permeabilitet för elektrisk isolering
EN 2003-2, Flyg- och rymdteknik - Stål - Provningsmetoder - Del 2: Izodprovning
EN 4374, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering NI-PH1301 (NiCr19Co18Mo4Ti3Al3) - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Stänger och profiler, De &le; 200 mm
EN 3557, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering AL-P6061-T4 - Dragna rör för tryckbärande anordningar - 0,6 mm &le; a &le; 3 mm
EN 3628, Flyg- och rymdteknik - Låstråd, dragen - Korrosionsbeständigt stål
EN 2997-006, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska kontaktdon med gängkoppling, brandsäkra eller icke brandsäkra, kontinuerlig drifttemperatur -65 °C till 175 °C eller 200 °C, topptemperatur 260 °C - Del 006: Hermetiskt anslutningsdon för enhålsmontering - Produktstandard
EN 2591-508, Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Del 508: Mätning av tjocklek hos skyddsskikt - Provningsmetoder
EN 2591-509, Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Del 509: Vidhäftning hos skyddsskikt - Provningsmetoder
EN 4165-002, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 002: Specifikation för prestanda och kontaktarrangemang
EN 2997-004, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska kontaktdon med gängkoppling, brandsäkra eller icke brandsäkra, kontinuerlig drifttemperatur -65 °C till 175 °C eller 200 °C, topptemperatur 260 °C - Del 004: Anslutningsdon för enhålsmontering - Produktstandard
EN 2591-100, Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Provningsmetoder - Del 100: Allmänt
EN 2943, Flyg- och rymdteknik - Doninsatser, skruvgängor och spiralformade spolar av typ MJ och M - Teknisk specifikation
EN 3841-100, Flyg- och rymdteknik - Effektbrytare - Provningsmetoder - Del 100: Allmänt
EN 3745-801, Flyg- och rymdteknik - Optofibrer och optokablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 801: Fiberrörelse under kompression
EN ISO 11210, Smycken och ädelmetaller - Bestämning av platina i platinalegeringar - Gravimetrisk bestämning efter fällning med ammoniumklorid (ISO/DIS 11210:2022)
EN ISO 11490, Smycken och ädelmetaller - Bestämning av palladium i palladiumlegeringar - Gravimetrisk bestämning efter fällning med dimetylglyoxim (ISO/DIS 11490:2022)
EN 3375-008, Flyg- och rymdteknik - Elkabel för digital dataöverföring - Del 008: Enkel kabelfläta - Star Quad-kabel, 100 ohm - Typ KD - Produktstandard
EN 4641-301, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter - Del 301: Fast sekundärskydd 50/125 µm GI-fiber med 1,8 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN 3014, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande skaftmutter i värmebeständigt stål FE-PA2601 (A286) - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/650 °C
EN 3660-033, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 033: Spännband av rostfritt stål, modell Z, för montering av separata och/eller heltäckande skydd för kabeluttag - Produktstandard
EN ISO 22042:2021/A1, Snabbnedkylningsskåp och frysdiskar för yrkesmässig användning - Klassifikation, krav och provningsförhållanden - Tillägg 1 (ISO 22042:2021/DAM 1:2022)
EN 9102, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetssystem - Krav på förstabitskontroll
EN 9115-002, Flyg- och rymdteknik - Krav på organisationer inom luftfart, rymdfart och försvar - Ej levererbar programvara
EN 2267-011, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för allmänt bruk - Drifttemperaturer mellan -55 °C och 260 °C - Del 011: En- och flerledarkablar av DZA-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
EN 2267-012, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för allmänt bruk - Drifttemperaturer mellan -55 °C och 260 °C - Del 012: Enledarkablar av DZ-typ, utskrivbara med UV-laser, för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
EN 4604-003, Flyg- och rymdteknik - Elkabel för signalöverföring - Del 003: Koaxialkabel, 50 Ohm, 200 °C, typ WZ - Produktstandard
EN 15959, Oorganiska gödselmedel - Bestämning av extraherat fosfor P2O5
EN 2302, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig nickelbaserad legering Ni Cr20Co3Fe3, Rm &ge; 650 MPa - Kallvalsade plåtar och band - 0,25 mm < a &le; 3 mm
EN 13486, Registrerande temperaturmätare och termometrar för mätning av omgivnings- eller innetemperatur för transport, lagring och distribution av temperaturkänsliga varor - Periodisk verifiering
EN 9722, Flyg- och rymdteknisk - Arkitektur för integrerad administration av systems hälsotillstånd
EN 4113, Flyg- och rymdteknisk - Klämmor, slingor (typ ”P”) i korrosionsbeständigt stål, passiverat, med gummikudde - Dimensioner, massor
EN 4114, Flyg- och rymdteknisk - Klämmor, slingor (typ ”P”) av aluminiumlegering, med gummikudde - Dimensioner, massor
EN 15705, Gödselmedel och kalkningsmedel - Bestämning av ureakondensat med HPLC. Isobutylendiurea och krotonylidenediurea (metod A) och metylenureaoligomerer (metod B)
EN 17864, Oorganiska gödselmedel - Bestämning av kvävehalt i IBDU (isobutylidendiurea) och CDU (krotonylidendiurea)
EN ISO 21813, Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Metoder för kemisk analys av bariumtitanatpulver av hög renhet (ISO 21813:2019)
EN 13485, Termometrar för mätning av omgivnings- eller innetemperatur för transport, lagring och distribution av temperaturkänsliga varor - Provning, prestanda, användbarhet
EN 3645-002, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 002: Specifikation av prestanda och kontaktarrangemang
EN 3375-009, Flyg- och rymdteknik - Elektrisk kabel för digital dataöverföring - Del 009: Enkel kabelfläta - CAN-buss - 120 ohm - Typ WX - Produktstandard
EN ISO 21814, Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Metoder för kemisk analys av aluminiumnitridpulver (ISO 21814:2019)
EN ISO 21821, Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Bestämning av kompakteringsegenskaper hos keramiska pulver vid naturlig sintring (ISO 21821:2019)
EN ISO 20504, Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Mekaniska egenskaper hos keramiska kompositer vid rumstemperatur - Bestämning av tryckegenskaper (ISO 20504:2022)
EN 16603-20-08, Rymdteknik - Del 20-08: Solcellssystem och komponenter
EN 4840-002, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande gjutna formar - Del 002: Förteckning över produktstandarder och produktmått
EN 4886, Flyg- och rymdteknik - Rotorluftfartyg, livflotte - Krav, provning och märkning
EN 4906, Flyg- och rymdteknik - Inbäddade taggar - Val av fixering för installation, borttagning och ersättning av inbäddade taggar
EN 4905, Flyg- och rymdteknik - Passiv UHF RFID för luftburen användning
EN ISO 24013, Laser och laserutrustning - Mätning av fasförskjutning hos optiska komponenter för polariserad laserstrålning (ISO 24013:2022)
EN ISO 20501, Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Weibullstatistik för hållfasthetsdata (ISO 20501:2019)
EN ISO 5167-3, Mätning av vätskeflöden med hjälp av differentialtrycksutrustning som förs in i helt fyllda rör med runt tvärsnitt - Del 3: Munstycken och venturimunstycken (ISO 5167-3:2022)
EN 4641-401, Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 401: Tight structure bend insensitive 50 µm/125 µm GI fibre nominal, 1,8 mm outside diameter - Product standard
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 706 standarder