Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 998

Europeisk standardisering utan svenskt deltagande

Här kan du hitta information om europeisk standardisering som pågår i CEN utan något svenskt deltagande. SIS fastställer, publicerar och säljer samtliga standarder som utvecklas i de nationella röstningarna.

Kommittén arbetar med att bevaka de nationella röstningarna av europeiska standardiseringar i CEN och ser till att de publiceras i rätt tid. I kommitténs arbete ingår det även att förbereda nya, svenska standardiseringar inför dess publicering.

Organisationer som vill vara med och påverka europeiska standardiseringar som inte ännu finns i Sverige kan vända sig till kommittén och få den hjälp som de behöver.  

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbeten i kommittén och inom europeisk standardisering utan svenskt deltagande. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 315 standarder
EN 3086, Flyg- och rymdteknik - Slangledningar - Beteckning begränsad till 15 siffror
EN ISO 15112, Naturgas - Energibestämning (ISO/DIS 15112:2018)
EN 2715, Flyg- och rymdteknik - Makrografisk undersökning av smidbara produkter, smidesämnen och smiden av aluminium och aluminiumlegering
EN ISO 6218, Fartyg för inre vattenvägar - Manuella och elektriska kopplingsanordningar för vajrar till bogserenheter och sammankopplade fartyg - Säkerhetskrav och huvudmått (ISO/DIS 6218:2018)
EN 2813, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering AL-P-6061-T6 - Dragna rör för tryckbärande anordningar - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm
EN 2728, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering Al-C42101-T6 - Sandgjutningsformar - a ≤ 20 mm
EN 2726, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering Al-C42201-T6 - Sandgjutningsformar - a ≤ 20 mm
EN 1753, Magnesium och magnesiumlegeringar - Tackor och gjutgods
EN ISO 14090, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO/DIS 14090:2018)
EN 16602-70-38, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Högtillförlitlig lödning för ytmonterad teknik och blandad teknik
EN 16602-70-17, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Hållbarhetsprovning av beläggningar och ytbehandlingar
EN 16604-20, Rymdhållbarhet - Planetärt skydd
EN 16602-70-15, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Icke-förstörande besiktning
EN 16602-10-09, Flyg- och rymdteknik - Avvikelser i kontrollsystem
EN 16495, Flygtrafikledning - Informationssäkerhet för stödorganisationer inom den civila luftfarten
EN 9131, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetsledningssystem - Definition och dokumentation av uppgifter om icke överensstämmelse
EN 2341, Flyg- och rymdteknik - Aluminium och aluminiumlegeringar - Kvadratiska och rektangulära strängpressade stänger - Dimensioner
EN 2600, Flyg- och rymdteknik - Beteckningar för metallprodukter i halvfabrikat - Regler
EN 2667-03, Flyg- och rymdteknik - Icke-metalliska material - Skumbildande självhäftande limfilm - Provningsmetoder - Del 3: Expansionshastighet och andel flyktigt innehåll
EN 3645-010, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska anslutningsdon med skyddade kontakter och trippel gängkoppling, kontinuerlig drifttemperatur 175 °C eller 200 °C - Del 010: Hermetiska anslutningsdon med rund monteringsfläns för enhålsmontering - Produktstandard
EN 2716, Flyg- och rymdteknik - Provningsmetod - Bestämning av känslighet för interkristallin korrosion - Smidbara produkter av aluminiumlegering i serierna AL-P2XXX och AL-P7XXX samt aluminium-litiumlegeringar
EN 2709, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 2024 - T3510 - Stänger och profiler - 1,2 mm ≤ (a eller D) ≤ 150 mm - med kornstorlekskontroll av ytzonen
EN 16603-33-11, Rymdteknik - Explosionssystem och explosionsanordningar
EN 16603-10-02, Rymdteknik - Verifiering
EN 16601-00, Rymdsystem - EN 16600-serien - Beskrivning, genomförande och allmänna krav
EN 17267, Energimätnings- och tillsynsplan för organisationer - utformning och genomförande
EN 613, Gaseldade kaminer med sluten förbränningskammare av typ B11, typ C11, typ C31 och typ C91
EN 4529-002, Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Utfyllnadsproppar - Del 2: Förteckning över produktstandarder
EN 2699, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering (5086) - Glödgad och riktad (H111) - Dragna stänger - 6 mm ≤ D ≤ 50 mm
EN 2638, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 2024 - T3 - Stängpressade stänger och profiler - 1,2 mm ≤ (a eller D) ≤ 150 mm med kornstorlekskontroll av ytzonen
EN 2510, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 2024 - T42 - Dragna rör för bärande konstruktioner
EN 2470, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA11 - Mjukningsbehandlat och kalldraget - Nittråd - 1 mm ≤ D ≤ 10 mm
EN 2468, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA11 - Mjukningsbehandlat - Rör - 0,5 mm ≤ a ≤ 5 mm
EN 2584, Flyg- och rymdteknik - Ledlager i rostfritt stål, med självsmörjande foder - Smal serie - Förhöjd bärighet i omgivande temperatur - Dimensioner och belastningar
EN 2585, Flyg- och rymdteknik - Ledlager i rostfritt stål med självsmörjande foder - Bred serie - Förhöjd bärighet i omgivande temperatur - Dimensioner och belastningar
EN 2267-010, Flyg- och rymdteknik - Elektriska enledarkablar för allmänt bruk, utskrivbara med UV-laser - Drifttemperatur -55 °C till 260 °C - Del 010: DR-typ - Produktstandard
EN 4708-103, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 103: Mantlar av fluoroelastomer - Drifttemperatur - 55 °C till 200 °C - Produktstandard
EN 4859, Flyg- och rymdteknik - Sensorbaserad bestämning av klämbelastning / skruvar med hög draghållfasthet - Teknisk specifikation
EN 4706, Flyg- och rymdteknik - Klassificering av färg och ljushet för lysdioder (LED)
EN 4681-006, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 006: En- och flerledarkablar av AZA-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
EN 4681-005, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar med ledare av aluminium eller kopparpläterad aluminium avsedda för allmän användning - Del 005: Enledarkablar av AZ-typ för användning i lågtrycksmiljö - Produktstandard
EN 4611-003, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk - XLETFE-typ - Del 003: Koppar med tennplätering - Drifttemperatur -65 °C till 135 °C - Extruderat enkelhölje för specificerad användning - Utskrivbara med UV-laser - Produktstandard
EN 6059-407, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantel - Provningsmetoder - Del 407: Vidhäftighet vid märkning och utskriftsbeständighet
EN 2414, Flyg- och rymdteknik - Fasade brickor med urtag i kadmiumpläterad stållegering
EN 2876, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och normal nyckelvidd i anodiserad aluminiumlegering - Klassifikation: 450 MPa (vid omgivningstemperatur)/120 °C
EN 2924, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med vänstergänga, reducerad höjd och reducerad nyckelvidd i värmebeständigt, silverpläterat stål - Klassifikation: 600 MPa (vid omgivningstemperatur) / 425 °C
EN 4641-200, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter- Del 200: Halvfast kabel, 9/125 µm GI-fiber med 0,9 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN ISO 22041, Kyldiskar och kylbänkar för professionellt bruk - Prestanda och energiförbrukning (ISO 22041:2018)
EN 2923, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och reducerad nyckelvidd i värmebeständigt, silverpläterat stål - Klassifikation: 600 MPa (vid omgivningstemperatur) / 425 °C
EN 2868, Flyg- och rymdteknik - Sexkantiga slitsmuttrar/kronmuttrar med normal höjd och normal nyckelvidd i värmebeständigt, silverpläterat stål - Klassifikation: 1100 MPa (vid omgivningstemperatur)/ 650 °C
EN 4641-202, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter - Del 202: Halvfast, miljötålig och enkelfibrig kabel, 9/125 µm SM-fiber med 2,74 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN 4708-102, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 102: Högflexibel polymer - Drifttemperatur - 75 °C till 150 °C - Produktstandard
EN 4641-201, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter- Del 201: Halvfast kabel, 9/125 µm SM-fiber med 1,8 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN 4641-106, Flyg- och rymdteknik - Optokablar med beklädnad 125 µm diameter - Del 106: Halvfast kabel, 62,5/125 µm GI-fiber med 0,9 mm nominell ytterdiameter - Produktstandard
EN 4708-001, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 001: Teknisk specifikation
EN 4856, Rotorluftfartyg - System för nödandning (EBS) - Krav, provning och märkning
EN 3357, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Vakuuminduktionssmältning och ljusbågesmältning med konsumerbar elektrod - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad - Stång för bearbetning - a eller D ≤ 150 mm - 1200 MPa ≤ Rm ≤ 1400 MPa
EN 3315, Flyg- och rymdteknik - Titaniumlegering TI-P64001 - Upplösningsbehandlad och åldringshärdad - Smide - De ≤ 75 mm
EN 2379, Flyg- och rymdteknik - Vätskor för bedömning av icke-metalliska material
EN 2002-16, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Provningsmetoder - Del 16: Oförstörande provning - Penetrantprovning
EN 2400, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig nickelbaserad legering Ni-P96-HT - Kalldragen och utskiljningshärdad - Tråd - D ≤ 10 mm
EN 2002-21, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Provningsmetoder - Del 21: Radiografisk provning av gjutstycken
EN 17246, Gödselmedel - Bestämning av perklorat i mineralgödselmedel med jonkromatografi och konduktivitetsmätning (IC-CD)
EN 13878, Fritidsfordon - Termer och definitioner
EN 2288, Flyg- och rymdteknik - Flänsbussning i korrosionsbeständigt stål med självsmörjande foder - Mått och bärighet
EN 3660-005, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 005: Kabeluttag av typ A, 90°, utan försegling och med dragavlastning - Produktstandard
EN 3660-004, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 004: Rakt kabeluttag av typ A, utan försegling och med dragavlastning - Produktstandard
EN 3660-003, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 003: Införingsmutter av typ A - Produktstandard
EN 2880, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande, förseglande och bränslebeständiga dubbelsidiga ankarmuttrar med urtag och flytande kona, i kadmiumpläterad, MOS2-smord stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 120 °C
EN 2878, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande, förseglande och luftbeständiga dubbelsidiga ankarmuttrar med urtag och flytande kona, i kadmiumpläterad, MOS2-smord stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN 9107, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetssystem - Tillstånd för direkt leverans - Vägledning för flyg- och rymdföretag
EN 4708-106, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande mantlar för förbindning, isolering och identifikation - Del 106: Mantlar med begränsad brandrisk - Drifttemperatur - 30 °C till 150 °C - Produktstandard
EN 2450, Flyg- och rymdteknik - Stål 31Ni10 - 1230 MPa ≤ Rm ≤ 1420 MPa - Stänger - De ≤ 40 mm
EN 2475, Flyg- och rymdteknik - Stål 30CrNiMo8-7 (1.6580) - Luftsmält - Härdat och anlöpt - Stång för bearbetning - De ≤ 100 mm - 1100 MPa ≤ Rm ≤ 1300 MPa
EN 4165-026, Flyg- och rymdteknik - Rektangulära modulära elektriska kontaktdon - Kontinuerlig drifttemperatur 175 °C - Del 026: Tillbehör till enkelmodul - Produktstandard
EN 2031, Flyg- och rymdteknik - Stål 102Cr6 (1.2067) - Härdat och anlöpt - Stänger
EN 4840-101, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande gjutna formar - Del 101: Halvstyv polyolefin med begränsad brandrisk - Temperaturintervall - 30°C till 105 °C - Produktstandard
EN 4710-03, Flyg- och rymdteknik - Fästanordningar med snabblossningssystem för icke-bärande ändamål - Del 03: Fjäderklämma
EN 4710-01, Flyg- och rymdteknik - Fästanordningar med snabblossningssystem för icke-bärande ändamål - Del 01: Teknisk specifikation
EN 4611-002, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk - XLETFE-typ - Del 002: Allmänt
EN 4611-004, Flyg- och rymdteknik - Elektriska en- och flerledarkablar för allmänt bruk som är utskrivbara med UV-laser- XLETFE-typ - Del 004: Koppar med tennplätering - Drifttemperatur
EN 2541, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-PA18 - Härdat och kalldraget stål - Fjädertråd - D ≤ 4,0 mm
EN 2591-318, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 318: Fire-resistance
EN 4726, Aerospace series - Acceptance parameters of aesthetical variations for all visible equipment installed in aircraft cabins under all contractual variations
EN ISO 21183-2, Transportörer - Lätta transportband - Del 2: Förteckning över likvärdiga termer (ISO/DIS 21183-2:2018)
EN 4510, Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-P64001, adapters, straight, double end, with locking ring
EN 2894, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande tolvkantsmuttrar med urtag i värmebeständig, passiverad och MOS2-smord nickelbaserad legering - Klassifikation: 1550 MPa (vid omgivningstemperatur) / 315 °C
EN 2540, Flyg- och rymdteknik - Stål X7CrNiAl17-7 (1.4568) - Luftsmält - Upplösningsbehandlat och utskiljningshärdat - Plåt och band - a = 6 mm - 1 240 MPa = Rm = 1450 MPa
EN 2387, Aerospace series - Aluminium alloy 2014A- - T6 - Tubes for structures - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm
EN 2319, Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T3510 - Drawn bar - a ≤ 75 mm
EN 2591-326, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 326: Fire immersion test
EN ISO 12957-1, Geosynteter - Bestämning av friktionsegenskaper - Del 1: Direkt skjuvningsprovning (ISO/DIS 12957-1:2018)
EN 9278, Aerospace series - General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes
EN 15869-2, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 2: Enhet på land, tilläggskrav
EN 15869-1, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 1: Allmänna krav
EN 15869-3, Fartyg för inre vattenvägar - Landanslutningspunkter, trefasström 400 V, 50 Hz, upp till 125 A - Del 3: Enhet ombord, tilläggskrav
EN 2564, Aerospace series - Carbon fibre laminates - Determination of the fibre, resin and void contents
EN ISO 9902-6, Textilmaskiner - Bullermätmetod - Del 6: Tygtillverkningsmaskiner (ISO/DIS 9902-6:2018)
EN ISO 20700, Guidelines for management consultancy services (ISO 20700:2017)
EN ISO 3961, Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor - Bestämning av jodtal (ISO/DIS 3961:2017)
EN 3745-506, Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 506: Impact resistance
EN 3660-001, Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 001: Technical specification
EN 4611-006, Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 006: Silver plated copper Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications - UV laser printable - Product standard
EN 17175, Högmonterade gaseldade remsvärmare och gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för andra ändamål än hushållsbruk - Säkerhet och energieffektivitet
EN 4641-001, Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 001: Technical specification
EN 2591-228, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 228: Ferrule withdrawal force
EN 4533-001, Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 001: Termination methods and tools
EN 3646-006, Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 006: Receptacle, hermetic, jam-nut mounting - Product standard
EN 3745-411, Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
EN 4611-007, Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 007: Nickel plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications - UV laser printable - Product standard
EN 4611-005, Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 005: Silver plated copper - Operating temperatures between - 65 °C and 150 °C - Single extruded wall for enclosed applications - UV laser printable - Product standard
EN 2369, Aerospace series - Wires, heat resisting alloys - Diameter 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Dimensions
EN ISO 9167, Rapeseed - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO/DIS 9167/2017)
EN ISO 18363-2, Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 2: Method using slow alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol (ISO/DIS 18363-2:2017)
EN ISO 20504, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of compressive behaviour (ISO/DIS 20504:2017)
EN ISO 17678, Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017)
EN 17183, Evaluation of sludge density
EN 14702-3, Characterization and management of sludge - Determination of settling properties - Part 3: Determination of zone settling velocity (ZSV)
EN 6109, Aerospace series - Static seal elements elastomer, moulded, phosphate ester resistant - Technical specification
EN 13611, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Allmänna krav
EN 13203-2, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 2: Utvärdering av energiförbrukningen
EN 4839-003, Aerospace series - Arc Fault Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 3 A to 25 A, 115/200 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 003: Without auxiliary contacts - Product standard
EN 4839-001, Aerospace series - Arc fault circuit breakers, three-poles, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 001: Technical specification
EN ISO 19901-7, Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units (ISO/DIS 19901-7:2017)
EN 598, Rör, rördelar och fogar av segjärn för avlopp och dränering - Produktegenskaper samt metoder för provning och bedömning
EN 416, Högmonterade gaseldade strålningsvärmare och svartstrålare för andra ändamål än hushållsbruk - Säkerhet och energieffektivitet
EN 9146, Aerospace series - Foreign Object Damage (FOD) Prevention Program - Requirements for Aviation, Space, and Defence Organizations
EN 6126, Aerospace series - Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type, size -32 tube diameter D=2 inches (D=50,8 mm) extra fine thread pitch inch series - Inch series - Design standard
EN ISO 6974-3, Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 3: Precision and bias (ISO/DIS 6974-3:2017)
EN ISO 14880-1, Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 14880-1:2017)
EN 30-1-1, Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-1: Säkerhetskrav - Allmänt
EN 14504, Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating bridges on inland waters - Requirements, tests
EN 12944-3, Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
EN 6049-003, Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003: Braided, tubular, expandable - Product standard
EN 6049-001, Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 001: Technical specification
EN 4840-001, Aerospace series - Heat shrinkable moulded shapes - Part 001: Technical specification
EN 3155-005, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 005: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard
EN 3155-004, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 004: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class T - Product standard
EN 2812, Aerospace series - Stripping of electric cables
EN 2591-100, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 100: General
EN 4165-022, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 022: Insertion/extraction tool for removal of modules - Product standard
EN 16602-70-26, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Kontaktpressade elanslutningar med hög tillförlitlighet
EN 16602-70-60, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Kvalificering och upphandling av kretskort
EN 17169, Tattooing - Safe and hygienic practice
EN 4838-005, Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 005: With polarized signal contact - Product standard
EN 4604-010, Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 010 : Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) - Product standard
EN 3719, Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables - Product standard
EN 3646-003, Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 003: Receptacle, square flange mounting - Product standard
EN ISO 7590, Transportörer - Transportband med stålkord - Metod för bestämning av total tjocklek och av täcklagers tjocklek (ISO/FDIS 7590:2018)
EN 4836, Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting - Reducer - Flareless End - Inch Series - Extra Fine Thread Pitch
EN 4835, Aerospace series - Installation and removal requirements for Ring locked fitting and reducer, 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) - Inch Series
EN 4834, Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Port for Ring locked fitting - Inch Series - Geometric configuration
EN 4833, Aerospace series - Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting - Flareless End - Inch Series - Extra Fine Thread Pitch
EN 4832, Aerospace series - Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting and Ring-locked fitting-reducer - Inch Series - Technical specification
EN ISO 8384, Fartyg och havsteknik - Muddringsfartyg - Terminologi (ISO/FDIS 8384:2018)
EN 88-3, Gasutrustningar - Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Del 3: Elektriska tryck- och flödesregulatorer för inloppstryck upp till 500 kPa
EN 4838-001, Aerospace series - Arc Fault Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 001: Technical specification
EN 3745-505, Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 505: Cable tensile strength
EN 30-2-2, Gasutrustning - Gasspisar - Del 2-2: Verkningsgrad - Spis med fläktförsedd ugn och/eller grill
EN 2799, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 90 IRHD
EN 2798, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 80 IRHD
EN 2797, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 70 IRHD
EN 2796, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 60 IRHD
EN ISO 22291, Säkerhetskrav för Industriella tvättmaskiner (ISO/DIS 22291:2018)
EN 2566, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 70 IRHD
EN 2567, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 80 IRHD
EN 2568, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 90 IRHD
EN 3475-411, Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
EN 2084, Aerospace series - Cables, electrical, general purpose, with conductors in copper or copper alloy - Technical specification
EN 3375-001, Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 001: Technical specification
EN 4838-004, Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 004: With signal contact - Product standard
EN 6059-309, Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 309: Fire resistance when fitted on a cable bundle
EN 12973, Value Management
EN 14110, Fett och oljederivater - Fettsyrametylestrar (FAME) - Bestämning av metanolhalt
EN 17128, Icke godkända lätta motordrivna fordon för person- och varutransport samt tillhörande utrustning - Lätta elfordon (PLEV) - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 993-5, Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength
EN ISO 11145, Optik och fotonik - Laser och laserutrustning - Terminologi och symboler (ISO/DIS 11145:2017)
EN ISO 13694, Optik och fotonik - Laser och laserutrustning - Provningsmetoder för bestämning av laserstrålens effekttäthet (ISO/FDIS 13694:2018)
ISO/TS 17969, Petroleum- och naturgasindustrier - Riktlinjer för kompetens för personal
EN 203-2-1:2014/A1, Gasutrustningar - Gaseldade utrustningar för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav på öppna gasbrännare och woktillsatser
EN 2591-403, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 403: Sinusoidal and random vibration
EN 14701-4, Characterization of sludges - Filtration properties - Part 4: Determination of the drainability of flocculated sludges
EN 2114, Aerospace series - Aluminium 1050A-H14 - Wire for solid rivets - D ≤ 10 mm
EN 4400-6, Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 6: Aluminium alloy forging stock
EN 9145, Aerospace series - Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process
EN 4400-3, Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 3: Aluminium and aluminium alloy bar and section
EN 4400-2, Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 2: Aluminium and aluminium alloy sheet and strip
EN 4400-1, Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 1: Aluminium and aluminium alloy plate
EN 16603-31-04, Utbyte av termiska modelldata för rymdtillämpningar
EN CENTC 189 N1200, Polymera geosyntetiska tätsikt - Bestämning av dragegenskaper
EN 15381, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Krav för användning i vägöverbyggnader och asfaltsbeläggningar
EN 15017, Begravningstjänster - Krav
EN 993-1, Methods of test for dense shaped refractory products - Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity
EN 993-6, Methods of test for (dense) shaped refractory products - Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature
EN 1647, Vägfordon - Fritidsfordon - Husvagnar för stationärt bruk - Boendekrav relaterade till hälsa och säkerhet
EN ISO 11990, Lasrar och lasertillbehör - Bestämning av resistensen hos trakealtuber och trakealkuffar (ISO/FDIS 11990:2018)
EN 2321, Aerospace series - Aluminium Alloy 2024-T3 - Bars and Sections a < or = 150 mm
EN ISO 20238, Transportband - Drumfriktionstestning
EN 4289, Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175- Forging stock
EN 6040, Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
EN 2132, Aerospace series - Electrodeposition of Chromium for Engineering Purposes
EN 3460, Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Annealed - Bar for machining - a or D &le; 150 mm - Rm &ge; 390 MPa
EN 16855-2, Walk-in kylrum - Definition, prestanda för värmeisolering och provningsmetoder - Del 2: Anpassade kylrum
EN 3745-202, Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 202: Fibre dimensions
EN 12830, Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability
EN 17082, -kjjhkh
EN 17093, Hushållsapparater utan vattenanslutning som används för dricksvattenrening - Filterkaraffer - Säkerhets- och utförandekrav, erforderlig märkning och information
EN 17090, Gödselmedel - Bestämning av nitrifikationshämmare DMPSA i gödselmedel - Vätskekromatografisk metod (HPLC)
EN ISO 34101-4, Hållbar och spårbar kakao - Del 4: Krav på certifieringssystem (ISO/DIS 34101-4:2018)
EN 2366, Aerospace series - Sheets and strips - Heat resisting alloys - Cold rolled - Thickness a &le; 3 mm - Dimensions
EN 14150, Geosyntetiska tätskikt - Bestämning av vätskors permeabilitet
EN ISO 11553-2, Laserbearbetningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Säkerhetskrav för handhållna laserbearbetningsapparater
EN ISO 11553-1, Laserbearbetningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna säkerhetkrav
EN 16603-60-21, Rymdteknik - Gyros terminologi och prestandaspecifikationer
EN 16603-31-02, Rymdteknik - Två-fas värmetransportutrustning
EN 16602-80, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Produktförsäkran för mjukvaruprodukter
EN ISO 20765-2, Natural gas - Calculation of thermodynamic properties - Part 2: Single-phase properties (gas, liquid, and dense fluid) for extended ranges of application (ISO 20765-2:2015)
EN 16603-33-01, Rymdteknik-Mekanismer
EN ISO 23874, Natural gas - Gas chromatographic requirements for hydrocarbon dewpoint calculation (ISO 23874:2006)
EN 17097, Geosynteter - Egenskapskrav för användning vid kontroll av yterosioner i sluttningar och banker
EN ISO 24576, Geosynteter - Provningsmetod för att bestämma polymera geosyntetiska tätskikts beständighet mot miljöbetingad spänningssprickbildning (ISO/DIS 24576:2017)
EN 17096, Geosynteter - Provningsmetod för bestämning av deformationshärdningsmodul av HDPE geosyntetiska tätskikt
EN ISO 12960, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot vätskor
EN ISO 13437, Geotextilier - Metod för att installera och ta upp prover från jord (ISO/DIS 13437:2018)
ISO 18796-1, Petroleum, petrochemicals and natural gas industries - Internal coating and lining of carbon steel process vessels - Part 1: Technical requirements
ISO 13426-1, Geotextiles and geotextiles-related products - Strength of internal structural junctions - Part 1: Geocells
EN ISO 12956, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av karakteristisk öppningsvidd
EN ISO 11058, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, utan belastning
ISO 11058, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, utan belastning
ISO 13438, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Provningsförfarande för att bestämma härdighet mot oxidation vid förhöjd syretryck
EN ISO 10722, Geosynteter - Provningsmetod för bedömning av mekanisk skada vid upprepad belastning - Skada orsakad av granulerat material
ISO 10320, Geotextilier och liknande produkter - Identifiering på arbetsplatsen
EN ISO 13426-1, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Inre konstruktionsskarvars styrka - Del 1: Geoceller
ISO 13437, Geotextilier och liknande produkter - Metod för att installera och ta upp prover från jord, samt provning av provkroppar på laboratoriet
EN ISO 34101-3, Hållbar och spårbar kakao - Del 3: Spårbarhetskrav (ISO 34101-3:2018)
EN ISO 34101-2, Hållbar och spårbar kakao - Del 2: Utförandekrav (avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter) (ISO 34101-2:2018)
EN ISO 34101-1, Hållbar och spårbar kakao - Del 1: Krav för ledningssystem för hållbar kakaoproduktion (ISO 34101-1:2018)
EN ISO 13438, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Provningsförfarande för att bestämma härdighet mot oxidation
EN ISO 18796-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Internal coating and lining of process vessels — Part 1: Technical requirements
EN ISO 19345-2, Petroleum and natural gas industry — Pipeline integrity management specification — Part 2: Full-life cycle integrity management for offshore pipeline
EN 15655-1, Rör, rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder för organisk beläggning av rör och rördelar av segjärn - Del 1: Polyuretanbeläggning för rör och rördelar
EN 16990, Icke-typgodkända lätta motoriserade fordon för transport av personer och varor och tillhörande anläggningar - All Terrain Vehicles (ATVs - Quads) och sida vid sida Fordon - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 26:2015/A1:2016, Gasutrustningar - Varmvattenberedare av genomströmningstyp
EN 89:2015/A1:2016, Gasutrustningar - Gaseldade förrådsberedare för tappvarmvatten
EN 203-2-7, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-7: Särskilda krav för små och stora roterande grillspett
EN 16602-70-14, Flyg- och rymdteknik - Korrosion
EN 16985, Sprutboxar för organiskt beläggningsmaterial - Säkerhetskrav
EN 14382, Säkerhetsanordningar för gastryckregleringsinställning och för ingående gastryck upp till 100 bar
EN 334, Gasregulatorer för ingående tryck upp till 100 bar
EN 16602-70-39, Flyg- och rymdteknik - Svetsning av metalliska material för flyghårdvara
EN 16603-20-20, Rymdteknik - Gränssnittskrav för elektrisk ström
ISO 19345-2, PNGI - Pipeline integrity management specification - Part 2: Full-life cycle integrity managemen for offshore pipeline
EN 1612, Plast- och gummimaskiner - Säkerhetskrav för RM-maskiner (formgjutningsmaskiner) - Säkerhetskrav
EN 12301, Plast- och gummimaskiner - Kalendrar - Säkerhetskrav
EN 3572, Aerospace series - PTFE flexible hose assembly with convoluted inner tube of a nominal pressure up to 6 800 kPa and 8°30' fitting in titanium - Product standard
EN ISO 17666, Rymdteknik - Riskhantering (ISO 17666:2016)
EN 1114-3, Plast- och gummimaskiner - Extruderingsmaskiner - Del 3: Säkerhetskrav för extraktorer
EN 12067-2, Säkerhets- och kontrollanordningar för brännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Del 2: Bränsle/luft-förhållande kontroll/övervakning av elektronisk typ
EN ISO 9994, Cigarettändare - Säkerhetskrav (ISO 9994:2015)
EN ISO 10418, Petroleum- och naturgasindustrier - Produktionsanläggningar (offshore) - Processäkerhetssystem (ISO 10418:2015)
EN 16898, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Gasfilter som har ett maximalt arbetstryck upp till och med 600 kPa
EN 13203-6, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 6: Utvärdering av energiförbrukning ad-sorption och ab-sorption värmepumpar
EN 12012-1, Plast- och gummimaskiner - Nedmalningsmaskiner maskiner - Del 1: Säkerhetskrav för granuleringskvarnar och fragmentering
EN 13203-5, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 5: Bedömning av energiförbrukningen på gaseldade apparater i kombination med elektrisk värmepump
EN 15477, Gödselmedel - Bestämning av vattenlösligt kalium
EN 9130, Aerospace series - Quality systems - Record retention
EN 16808, Petroleum, petrokemiska och naturgasindustri - Säkerhet maskinerier - Manuella hissar
EN 126:2012/A1, Gasutrustning - Reglerdon med flera funktioner
EN 88-2, Gasutrustningar - Del 2: Tryckregulatorer för inloppstryck över 50 kPa till och med 500 kPa och tillhörande säkerhetsanordningar
EN ISO 18623-1, Luftkompressorer och tryckluftssystem - Luftkompressorer - Del 1: Säkerhetskrav (ISO/DIS 18623-1:2014)
EN 203-2-8, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-8: Särskilda krav på stekpannor och paella pannor
EN 16603-20-01, Rymdteknik - Multipaction, konstruktion och provning
EN 3471, Aerospace series - Steel FE-PA18 - Quenched and cold drawn - Strip for spring - a &le; 4,0 mm
EN 16720-2, Characterization of sludges - Physical consistency - Part 2: Determination of solidity - Method by pocket vane shear apparatus
EN ISO 23537, Krav för sovsäckar (ISO 23537:2013)
EN 4666, Aerospace series - Aircraft integrated air quality and pressure standards, criteria and determination methods
EN 676, Gasutrustning - Fläktbrännare för gas
EN ISO 10320, Geotextilier - Identifiering på arbetsplatsen (ISO 10320:2018)
EN 877, Rör, rörkopplingar och rördelar av gjutjärn för vattenavledningssystem för byggnader - Krav, provning och kvalitetssäkring
EN ISO 13628-6, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 6: Subsea production control systems (ISO/DIS 13628-6:2012)
EN ISO 28300, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO/DIS 28300:2011)
EN 9116, Aerospace Series - Notice of Change (NOC) Requirements
EN 12975-1, Solvärmeteknik - Solfångare - Del 1: Allmänna krav
EN 15266:2007/FprA1:2011, Rostfria stål för bockningsbara korrugerade rörledningar i byggnader för gas med ett arbetstryck lägre än 0,5 bar
EN 50465:2011, Gasapparater - kraftvärme apparaten av nominell värmetillförsel än eller lika med 70 kW
EN 161:2011/A1, Gasapparater och gaseldade brännare - Automatiska avstängningsventiler
EN 442-3:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity
EN 442-2:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating
EN 442-1:2010/REVIEW, Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
EN ISO 13710, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reciprocating positive displacement pumps (ISO/DIS 13710:2010)
EN ISO 13628-8, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems (ISO/DIS 13628-8:2010)
EN 16154, Air Traffic Management - Software assurance levels
EN ISO 21049, Pumps - Shaft-sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO/DIS 21049:2010)
EN ISO 10426-2, Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements (ISO/DIS 10426-2:2010)
EN ISO 13628-17, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-17:2010)
EN ISO 13628-16, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 16: Specification for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-16:2010)
EN 30-1-1:2008/FprA1, Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
EN ISO 10437, Petroleum-, petrokemisk- och naturgasindustrier - Ångturbiner - Specialutförande (ISO/DIS 10437:2009)
EN ISO 20451:2008, Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess reaction (ISO/FDIS 20451:2008)
EN ISO 13535, Petroleum- och naturgasindustries - Borr- och produktionsutrustning - Lyftanordningar (ISO/DIS 13535:2008)
EN ISO 13534:2008, Petroleum- och naturgasindustrier - Borr- och produktionsutrustning - Inspektion, underhåll, reparation och ombyggnad av lyftutrustning (ISO/DIS 13534:2008)
EN ISO 10428:2007, Petroleum and natural gas industries downhole equipment - Downhole equipment - Sucker rods, couplings and ancillary equipment (ISO/DIS 10428:2007)
EN ISO 13628-1:2005/prA2:2008, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations - Amendment 2: Revised Annex L (ISO 13628-1:2005/DAM 2:2008)
EN ISO 8799:1988/prA1:2007, Surface active agents - Sulfated ethoxylated aicohols and alkylphenols - Determination of content of unsulfated matter - Amendment 1 (ISO 8799:1995/DAM 1:2007)
EN ISO 10431:2006, Petroleum och natural gas industries - Pumping units - Specification (ISO/DIS 10431:2006)
EN 14879-6:2006, --
EN 15502-1:2006, Gaseldade värmepannor - Del 1: Allmänna krav och tester
EN 15474, Minimum requirements for manufactured and compatible cartridges to safeguard proper interaction with inkjet printer systems
EN 15462-1, Minimum requirements for remanufactured and compatible user replaceable cartridges to safeguard proper interaction with electro photographic printer systems or multi-functional devices that may contain printer components - Part 1: Monochrome
EN 2591-6403, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6403: Optical elements - Vibrations
EN ISO 2591-6321, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6321: Optical elements - Damp heat, cyclic test
EN 15098, Irrigation techniques - localised irrigation - Emitting devices, characteristics and test methods
EN 15070, Gasapparater för hushållsbruk - Korrugerade, böjliga säkerhetsmetallslangledningar
EN 15084, Liming materials - Determination of the lime requirement - Guidelines, principles and parameters
EN 676:2003/A1:2004, Gasutrustning - Fläktbrännare för gas
Visa fler Visa färre
Utgivet 794 standarder