Standard Svensk standard · SS-EN 12860/AC:2002

Gipsbaserade lim till gipsblock - Typer, krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Lim Bygg och trälim Cement, gips, kalk, bruk Bindemedel, fogprodukter


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gips, SIS/TK 480

Internationell titel: Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods

Artikelnummer: STD-32337

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-04-19

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 12860