Standard Svensk standard · SS-EN 3745-507

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 507: Cut-through

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method of testing the resistance of an optical cable to the penetration of a cutting surface, for aerospace applications.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 507: Cut-through

Artikelnummer: STD-32589

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-14

Antal sidor: 6